Authors:
Edina Kovács 1CHERD Hungary, Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Search for other papers by Edina Kovács in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Zsanett Bihari 2 Debreceni Egyetem Debrecen

Search for other papers by Zsanett Bihari in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Absztrakt:

Jelen tanulmány célja, hogy feltárja a Debreceni Egyetem pedagógushallgatóinak inkluzív neveléssel kapcsolatos véleményét, valamint a fogyatékossággal élő személyek iránti attitűdjét. A vizsgálatban 101, osztatlan tanárképzésbe, illetve óvodapedagógus képzésbe járó hallgató vett részt. Az adatfelvétel papíralapú kérdőívvel, valószínűségi mintavétellel történt 2018 októberében és novemberében. A tanár szakos, illetve az óvodapedagógus képzésben részt vevő hallgatók attitűdje enyhén negatív, szignifikáns eltérést nem találtunk a két csoport között. Elméleti, illetve gyakorlati ismeretek terén a két hallgatói csoport eltérő mértékben érzi magát felkészültnek, mindez azonban nem eredményez szignifikáns eltérést az együttnevelésre való nyitottságban, illetve egy részük esetében az ettől való elzárkózásban.

 • 1

  Alghazo, E. M., Dodeen, H. & Algaryouti, I. A. (2003) Attitudes of Pre-service Teachers Towards Persons with Disabilities: Predictions for the Succes of Inclusion. College Student Journal, Vol. 37. No. 4. pp. 515–521.

 • 2

  Baloghné B. A. (2013) Soproni óvodapedagógus hallgatók felkészültségének vizsgálata a fogyatékossággal élő gyermekek együttnevelésére. Képzés és gyakorlat, Vol. 11. No. 1–4. pp. 125–132.

 • 3

  Csányi Y. (1993) Integrált fejlesztés a kutatás szintjén. In: Csányi Y. (ed.) Együttnevelés – speciális igényű tanulók az iskolában. Az integrált fejlesztés lehetőségei. Budapest, Iskolafejlesztési Alapítvány, OKI Iskolafejlesztési Központ. pp. 22–28.

 • 4

  Csányi Y. (2001) Különtámogatás: szegregáltan vagy integráltan. Educatio, Vol. 10. No. 2. pp. 232–243.

 • 5

  Fischer G. (2009) Az integrációval kapcsolatos attitűdök kutatása. Gyógypedagógiai Szemle, Vol. 37. No. 4. pp. 254–268.

 • 6

  Foreman, P. J. (2001) Integration and Inclusion in Action. New South Wales, Harcourt Brace and Company.

 • 7

  Horváthné M. I. (2006) Attitűdvizsgálat pedagógusok körében az integrált nevelésről. Iskolakultúra, Vol. 16. No. 10. pp. 81–97.

 • 8

  Loreman, T. (2002) Teacher Education and Inclusion. Paper presented at the XIIIth World Congress of Inclusion International, Melbourne, Australia.

 • 9

  Lynas, W. (1995) Tapasztalatok a siketek integrált oktatásáról az Egyesült Királyságban. In: Csányi Y. (ed.) Együttnevelés – Speciális igényű tanulók az iskolában. Budapest, Iskolafejlesztési Alapítvány OKI Iskolafejlesztési Központ. pp. 55–65.

 • 10

  Némethné T. Á. (2009) Tanári attitűdök és inkluzív nevelés. Magyar Pedagógia, Vol. 109. No. 2. pp. 105–120.

 • 11

  Perlusz A. & Torda Á. (2010) Pedagógusképzési programok utóélete – Egy hatásértékelő tanulmány tükrében. Felsőoktatási Műhely, Vol. 2. pp. 125–135.

 • 12

  Pongrácz K. (2005) Tanulók fogyatékossággal élő társakkal szembeni attitűdjének vizsgálata. Gyógypedagógiai Szemle, Vol. 43. No. 4. pp. 290–304.

 • 13

  Réthy E.-né (2002) A speciális szükségletű gyermekek nevelése, oktatása Európában. Az integráció és inklúzió elméleti és gyakorlati kérdései. Magyar Pedagógia, Vol. 102. No. 3. pp. 281–300.

 • 14

  Réti Cs. & Csányi Y. (1998) Gyakorló pedagógusok és leendő tanítók attitűdjeinek felmérése az integráció témájában. Gyógypedagógiai Szemle, Vol. 26. No. 2. pp. 81–89.

 • 15

  Sharma, U., Forlin, C., Loreman, T. & Earle, C. (2006) Pre-service Teachers’ Attitudes, Concerns and Sentiments about Inclusive Education: An International Comparison of Novice Pre-service Teachers. International Journal of Special Education, Vol. 21. No. 2. pp. 80–93.

 • 16

  Szabó D. (2016) Látlelet a pedagógusok befogadó neveléshez-oktatáshoz való hozzáállásáról. Iskolakultúra, Vol. 26. No. 4. pp. 21–36.

 • 17

  Szegő Á. (2008) Pedagógusok attitűdje az integrált oktatással kapcsolatban. Alkalmazott Pszichológia, Vol. 10. No. 3−4. pp. 21–34.

 • 18

  Yuker, H. E., Block, J. R. & Younng, J. H. (1970) The Measurement of Attitudes Toward Disabled Persons. New York, Human Resources Center.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2022 0 1 7
Sep 2022 0 14 34
Oct 2022 0 14 20
Nov 2022 0 25 43
Dec 2022 0 10 8
Jan 2023 0 44 22
Feb 2023 0 0 0