Authors:
György Csepeli 1iASK Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete, ELTE TáTK Szociálpszichológiai Tanszék, Budapest

Search for other papers by György Csepeli in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Eörs Szathmáry 2MTA ÖK Evolúciós Rendszerek Kutatócsoport, Parmenides Center for the Conceptual Foundations of Science, ELTE TTK, Budapest

Search for other papers by Eörs Szathmáry in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
István Murányi 3Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet, Szociológia Tanszék, Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Search for other papers by István Murányi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Absztrakt:

Két kísérlet eredményeit mutatjuk be a cikkben. A kísérleteket az Elliot Aronson által kifejlesztett mozaikmódszerrel végeztük abból a célból, hogy kimutassuk a kooperációs tanulási módszer előnyeit az osztályteremben zajló tanulás során. A kooperáció evolúciós biológiai és szociálpszichológiai értelmezése alapján azt vártuk, hogy az együttműködés pozitív hatást gyakorol a tanulók egyes szociális készségeinek alakulására. Kiderült, hogy ez a várakozás csak bizonyos feltételek között igaz. A nyolcadikos, iskolaváltás előtt álló diákok kevésbé hajlanak a kooperációra, s a biológia mint tantárgy is kevéssé alkalmas a módszer alkalmazására. Fiatalabb korú diákok és diszkurzív tantárgy esetén viszont a kooperatív módszer alkalmazása előnyös.

 • 1

  Aronson, E., Blaney, N., Stephin, C., Sikes, J. & Snapp, M. (1978) The Jigsaw Classroom. Beverly Hills (CA), Sage Publishing Company.

 • 2

  Csepeli, Gy., Örkény, A. & Székelyi, M. (2004) Blindness to Success. Social-psychological Objectives Along the Way to a Market Economy in Eastern Europe. In: Kornai, J. & Rose-Ackerman, S. (eds) Creating Social Trust in Post-socialist Transition. New York, Palgrave Macmillan. pp. 213–240.

 • 3

  Deutsch, M. (1973) The Resolution of Conflict. Constructive and Destructive Processes. New Haven, Yale University Press.

 • 4

  Deutsch M. (1981) Az együttműködés és a versengés hatása a csoportfolyamatokra. In: Csepeli Gy. (ed.) A kísérleti társadalomlélektan főárama. Budapest, Gondolat. pp. 239–275.

 • 5

  Fülöp M. (2009) Az együttműködő versengő állampolgár nevelése: osztálytermi megfigyelések. Iskolakultúra, Vol. 19. No. 3–4. pp. 41–59.

 • 6

  Fülöp M., Bereczkei T. & Kovács J. (2015, eds) A versengés és az együttműködés pszichológiája. Budapest, Akadémiai Kiadó.

 • 7

  Hankiss E. (1985) Diagnózisok. Budapest, Magvető Kiadó.

 • 8

  Heidegger, M. (1992) Az idő fogalma. A német egyetem önmegnyilatkozása. A rektorátus 1933/34. Ford.: Fehér M. István. Budapest, Kossuth.

 • 9

  Lachmann, M., Sella, G. & Jablonka, E. (2000) On the Advantages of Information Sharing. Proceedings: Biological Sciences, Vol. 267. No. 1450. Royal Society of London. pp. 1287–1293.

 • 10

  Mayer, J. D., Salovey, P. & Caruso, D. R. (2008) Emotional Intelligence: The New Ability or an Eclectic Mix of Traits? American Psychologist, Vol. 63. No. 6. pp. 503–517.

 • 11

  Maynard Smith, J. & Szathmáry, E. (1995) The Major Transitions in Evolution. Oxford, Freeman.

 • 12

  Sherif, M. (1958) Superordinate Goals in the Reduction of Intergroup Conflict. American Journal of Sociology, Vol. 63. No. 4. pp. 349–356.

 • 13

  Tóth I. Gy. (2009) Bizalomhiány, normazavarok, igazságtalanságérzet a mai magyar társadalom értékszerkezetében. Budapest, TÁRKI.

 • 14

  Tuckman, J. (1965) Developmental Sequence in Small Groups. Psychological Bulletin, Vol. 63. No. 6. pp. 384–399.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2023 0 2 7
Jul 2023 0 4 12
Aug 2023 0 6 9
Sep 2023 0 14 12
Oct 2023 0 26 24
Nov 2023 0 30 14
Dec 2023 0 7 3