View More View Less
 • 1 1iASK Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete, ELTE TáTK Szociálpszichológiai Tanszék, Budapest
 • | 2 2MTA ÖK Evolúciós Rendszerek Kutatócsoport, Parmenides Center for the Conceptual Foundations of Science, ELTE TTK, Budapest
 • | 3 3Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet, Szociológia Tanszék, Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Open access

Absztrakt:

Két kísérlet eredményeit mutatjuk be a cikkben. A kísérleteket az Elliot Aronson által kifejlesztett mozaikmódszerrel végeztük abból a célból, hogy kimutassuk a kooperációs tanulási módszer előnyeit az osztályteremben zajló tanulás során. A kooperáció evolúciós biológiai és szociálpszichológiai értelmezése alapján azt vártuk, hogy az együttműködés pozitív hatást gyakorol a tanulók egyes szociális készségeinek alakulására. Kiderült, hogy ez a várakozás csak bizonyos feltételek között igaz. A nyolcadikos, iskolaváltás előtt álló diákok kevésbé hajlanak a kooperációra, s a biológia mint tantárgy is kevéssé alkalmas a módszer alkalmazására. Fiatalabb korú diákok és diszkurzív tantárgy esetén viszont a kooperatív módszer alkalmazása előnyös.

 • 1

  Aronson, E., Blaney, N., Stephin, C., Sikes, J. & Snapp, M. (1978) The Jigsaw Classroom. Beverly Hills (CA), Sage Publishing Company.

 • 2

  Csepeli, Gy., Örkény, A. & Székelyi, M. (2004) Blindness to Success. Social-psychological Objectives Along the Way to a Market Economy in Eastern Europe. In: Kornai, J. & Rose-Ackerman, S. (eds) Creating Social Trust in Post-socialist Transition. New York, Palgrave Macmillan. pp. 213–240.

 • 3

  Deutsch, M. (1973) The Resolution of Conflict. Constructive and Destructive Processes. New Haven, Yale University Press.

 • 4

  Deutsch M. (1981) Az együttműködés és a versengés hatása a csoportfolyamatokra. In: Csepeli Gy. (ed.) A kísérleti társadalomlélektan főárama. Budapest, Gondolat. pp. 239–275.

 • 5

  Fülöp M. (2009) Az együttműködő versengő állampolgár nevelése: osztálytermi megfigyelések. Iskolakultúra, Vol. 19. No. 3–4. pp. 41–59.

 • 6

  Fülöp M., Bereczkei T. & Kovács J. (2015, eds) A versengés és az együttműködés pszichológiája. Budapest, Akadémiai Kiadó.

 • 7

  Hankiss E. (1985) Diagnózisok. Budapest, Magvető Kiadó.

 • 8

  Heidegger, M. (1992) Az idő fogalma. A német egyetem önmegnyilatkozása. A rektorátus 1933/34. Ford.: Fehér M. István. Budapest, Kossuth.

 • 9

  Lachmann, M., Sella, G. & Jablonka, E. (2000) On the Advantages of Information Sharing. Proceedings: Biological Sciences, Vol. 267. No. 1450. Royal Society of London. pp. 1287–1293.

 • 10

  Mayer, J. D., Salovey, P. & Caruso, D. R. (2008) Emotional Intelligence: The New Ability or an Eclectic Mix of Traits? American Psychologist, Vol. 63. No. 6. pp. 503–517.

 • 11

  Maynard Smith, J. & Szathmáry, E. (1995) The Major Transitions in Evolution. Oxford, Freeman.

 • 12

  Sherif, M. (1958) Superordinate Goals in the Reduction of Intergroup Conflict. American Journal of Sociology, Vol. 63. No. 4. pp. 349–356.

 • 13

  Tóth I. Gy. (2009) Bizalomhiány, normazavarok, igazságtalanságérzet a mai magyar társadalom értékszerkezetében. Budapest, TÁRKI.

 • 14

  Tuckman, J. (1965) Developmental Sequence in Small Groups. Psychological Bulletin, Vol. 63. No. 6. pp. 384–399.

 

The author instruction is available in DOC.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge 926 EUR/article
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Gold Open Access
Purchase per Title  

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 0 21 41
Mar 2021 0 38 58
Apr 2021 0 39 64
May 2021 0 33 64
Jun 2021 0 11 15
Jul 2021 0 3 14
Aug 2021 0 0 0