View More View Less
 • 1 ELTE TáTK Szociálpszichológiai Tanszék, Budapest
 • | 2 ELTE TTK, Budapest
 • | 3 Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Open access

Absztrakt:

Két kísérlet eredményeit mutatjuk be a cikkben. A kísérleteket az Elliot Aronson által kifejlesztett mozaikmódszerrel végeztük abból a célból, hogy kimutassuk a kooperációs tanulási módszer előnyeit az osztályteremben zajló tanulás során. A kooperáció evolúciós biológiai és szociálpszichológiai értelmezése alapján azt vártuk, hogy az együttműködés pozitív hatást gyakorol a tanulók egyes szociális készségeinek alakulására. Kiderült, hogy ez a várakozás csak bizonyos feltételek között igaz. A nyolcadikos, iskolaváltás előtt álló diákok kevésbé hajlanak a kooperációra, s a biológia mint tantárgy is kevéssé alkalmas a módszer alkalmazására. Fiatalabb korú diákok és diszkurzív tantárgy esetén viszont a kooperatív módszer alkalmazása előnyös.

 • 1

  Aronson, E., Blaney, N., Stephin, C., Sikes, J. & Snapp, M. (1978) The Jigsaw Classroom. Beverly Hills (CA), Sage Publishing Company.

 • 2

  Csepeli, Gy., Örkény, A. & Székelyi, M. (2004) Blindness to Success. Social-psychological Objectives Along the Way to a Market Economy in Eastern Europe. In: Kornai, J. & Rose-Ackerman, S. (eds) Creating Social Trust in Post-socialist Transition. New York, Palgrave Macmillan. pp. 213–240.

 • 3

  Deutsch, M. (1973) The Resolution of Conflict. Constructive and Destructive Processes. New Haven, Yale University Press.

 • 4

  Deutsch M. (1981) Az együttműködés és a versengés hatása a csoportfolyamatokra. In: Csepeli Gy. (ed.) A kísérleti társadalomlélektan főárama. Budapest, Gondolat. pp. 239–275.

 • 5

  Fülöp M. (2009) Az együttműködő versengő állampolgár nevelése: osztálytermi megfigyelések. Iskolakultúra, Vol. 19. No. 3–4. pp. 41–59.

 • 6

  Fülöp M., Bereczkei T. & Kovács J. (2015, eds) A versengés és az együttműködés pszichológiája. Budapest, Akadémiai Kiadó.

 • 7

  Hankiss E. (1985) Diagnózisok. Budapest, Magvető Kiadó.

 • 8

  Heidegger, M. (1992) Az idő fogalma. A német egyetem önmegnyilatkozása. A rektorátus 1933/34. Ford.: Fehér M. István. Budapest, Kossuth.

 • 9

  Lachmann, M., Sella, G. & Jablonka, E. (2000) On the Advantages of Information Sharing. Proceedings: Biological Sciences, Vol. 267. No. 1450. Royal Society of London. pp. 1287–1293.

 • 10

  Mayer, J. D., Salovey, P. & Caruso, D. R. (2008) Emotional Intelligence: The New Ability or an Eclectic Mix of Traits? American Psychologist, Vol. 63. No. 6. pp. 503–517.

 • 11

  Maynard Smith, J. & Szathmáry, E. (1995) The Major Transitions in Evolution. Oxford, Freeman.

 • 12

  Sherif, M. (1958) Superordinate Goals in the Reduction of Intergroup Conflict. American Journal of Sociology, Vol. 63. No. 4. pp. 349–356.

 • 13

  Tóth I. Gy. (2009) Bizalomhiány, normazavarok, igazságtalanságérzet a mai magyar társadalom értékszerkezetében. Budapest, TÁRKI.

 • 14

  Tuckman, J. (1965) Developmental Sequence in Small Groups. Psychological Bulletin, Vol. 63. No. 6. pp. 384–399.