View More View Less
 • 1 Eszterházy Károly Egyetem, 3300 Eger, Egészségház utca 4.
Open access

Absztrakt:

A versenyszféra által támasztott gyakorlatorientált felsőoktatás iránti igény hívta életre hazánkban is a duális formában zajló képzéseket. Jelen tanulmány célja a duális képzésben részt vevő hallgatók gyakorlati kompetenciáinak mérésére és értékelésére irányuló felmérés koncepcionális kereteinek felvázolása, mely az Eszterházy Károly Egyetemen duális képzési formában is választható 12 szakon tanuló hallgatók körében kerül megvalósításra. A kompetenciamérést a felsőoktatási intézmény a gyakorlóhelyekkel együttműködve végzi el kérdőíves felmérés, értékelő központ és tereptanári értékelés alapján.

 • 1

  2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról.

 • 2

  Boyatzis, R. E. (1982) The Competent Manager: A Modell for Effective Performance. Boston, John Wiley & Sons.

 • 3

  Derényi A. (2016) Kézikönyv a duális képzésről. Budapest, Tempus Közalapítvány.

 • 4

  Derényi A. & Vámos Á. (2015) A felsőoktatás képzési területeinek kimeneti leírása – ajánlások. Egy kísérleti fejlesztés eredménye. Budapest, Oktatási Hivatal.

 • 5

  Duális Képzési Tanács: A duális felsőfokú képzés alapelvei. http://www.kormany.hu/download/4/1d/50000/Az%20Nftv-ben%20meghatározott%20képzési%20terület%20alapképzési%20szakán%2C%20illetve%20mesterképzési%20szakán%20duális%20formában%20folytatott%20képzések%20általános%20szakmai%20és%20minősítési%20követe.pdf#!DocumentBrowse [Letöltve: 2019. 02. 20.]

 • 6

  EMMI (2019) Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkárság. http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/europai-unios-fejlesztespolitikaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/felsooktatasi-fejlesztesek-dualis-kepzes [Letöltve: 2019. 03. 08.]

 • 7

  EKB (2005) Európai Közösségek Bizottsága: Javaslat az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer kialakítására.https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/LLL/ekkr/orszagos_konzultacio2005/ekkr_sec_2005_957_fin.pdf [Letöltve: 2019. 03. 08.]

 • 8

  Felvi.hu: A duális képzés. https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2019K/6_kepzesi_sajatossagok/61_dualis_kepzes [Letöltve: 2019. 02. 20.]

 • 9

  Felvi.hu: Duális diploma – partnerszervezetek listája. https://www.felvi.hu/felveteli/dualisdiploma/partnerszervezetek [Letöltve: 2019. 02. 20.]

 • 10

  Fokozatváltás a felsőoktatásban – középtávú szakpolitikai stratégia 2016.http://www.kormany.hu/download/c/9c/e0000/Fokozatvaltas_Felsooktatasban_HONLAPRA.PDF [Letöltve: 2019. 03. 08.]

 • 11

  Hegyi H. (2012) Személy(iség) a kompetenciák mögött – A hagyományos pszichológiai kiválasztási eljárások és a kompetenciák mérésének összefüggései (PhD-értekezés). Pécsi Tudományegyetem, Alkalmazott Pszichológiai Doktori Program.

 • 12

  Jacobs, R. (1989) Getting the Measure of Managerial Competence. Personnel Management, Vol. 21. No. 6. pp. 32–37.

 • 13

  Karcsics É. (2011) Menedzseri kompetencia-elvárások a munkaerőpiacon (PhD-értekezés). Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola.

 • 14

  Karoliny M. & Poór J. (2013) Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. Budapest, Complex Kiadó Kft.

 • 15

  Mohácsi G. (2003) Kompetencia és érzelmi intelligencia. In: Karoliny M., Farkas F., Poór J. & László Gy. (eds) Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. Budapest, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó. pp. 415–443.

 • 16

  Németh E., Renkó Zs. & Beke A. (2018) A magántőke bevonásának hatásai a felsőoktatási képzési rendszerre. A duális képzési rendszer tapasztalatai. Budapest, Állami Számvevőszék. https://asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Elemzesek_tanulmanyok/2018/magantoke_bevonasa_felsooktatas.pdf?ctid=1237 [Letöltve: 2019. 02. 20.]

 • 17

  Oktatási Hivatal: Felsőoktatási statisztikák.https://www.oktatas.hu/felsooktatas/kozerdeku_adatok/felsooktatasi_adatok_kozzetetele/felsooktatasi_statisztikak [Letöltve: 2019. 02. 24.]

 • 18

  Spencer, L. M. & Spencer, S. M. Jr. (1993) Competence at Work: Models for Superior Performance. Boston, Wiley.

 • 19

  Varga E. (2014) A személyes kompetenciák átértékelődése az emberi erőforrás menedzsment és a gazdasági felsőoktatás szemszögéből (PhD-értekezés). Gödöllő, Szent István Egyetem, Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola.

 • 20

  Vojtek É., Juhász G., Erdős M. & Garai P. (2013) A kompetenciák szerepe és jelentősége a munkaerőpiaci esélyek fokozásában, valamint a munkakörelemzésben és értékelésben. Szakképzési Szemle, Vol. 29. No. 1. pp. 5–20.