View More View Less
 • 1 Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központ, Budapesti Gazdasági Egyetem1055 Budapest, Markó u. 29–31.
Open access

Absztrakt:

A felsőoktatási intézményeknek mind hazai, mind nemzetközi téren sok különböző érintetti csoport igényeinek kell megfelelniük. Ezek a különböző elvárások más-más társadalmi szerephez és felelősséghez kapcsolódnak. Írásunkban három ilyen kihívást emelünk ki, és mutatjuk be a rájuk adott domináns válaszokat. Egyrészt röviden bemutatjuk a vállalkozó egyetem koncepcióját, mint a gazdasági érték képzésének motorját. Másrészt a foglalkoztathatóság – egyéni értékteremtés – kérdéskörével kapcsolatban tárgyaljuk a képzéshez és fejlesztéshez kötődő kihívásokat és az ezekre adott válaszokat. Harmadrészt a társadalmi értékteremtés témáját érintve bemutatjuk a bevonással kapcsolatos törekvéseket, ezen belül is a nyitott tudomány megközelítését. Mindezek felvetik a kérdést, hogy milyen intézményi keret lenne a legalkalmasabb ilyen sokszínű célrendszer kezelésére. Véleményünk szerint – és különösen a hazai felsőoktatási intézmények számára – nemcsak a homogenitás, azaz a meglévő példák és formák átvétele és követése lehet a járható út, hanem a heterogenitásban rejlő lehetőségek kiaknázása, azaz a sajátosságok megkeresése, valamint az egyedi, a lokális környezetbe illeszkedő, de nemzetközileg is életképes modellek kialakítása.

 • 1

  Amsler, S. & Facer, K. (2017) Contesting Anticipatory Regimes in Education: Exploring Alternative Educational Orientations to the Future. Futures, Vol. 94. pp. 6–14. https://doi.org/10.1016/j.futures.2017.01.001.

 • 2

  Andeßner, R. & Greiling, D. (2017) University Funding in a Globalized World: A Step Back to the Roots? In: R. Andeßner, D. Greiling & R. Vogel (eds) Public Sector Management in a Globalized World. Wiesbaden, Springer Gabler. pp. 15–37.

 • 3

  Aoun, J. E. (2017) Robot-Proof. Higher Education in the Age of Artificial Intelligence. Cambridge (MA), MIT Press.

 • 4

  Arum, R. & Roksa, J. (2011) Academically Adrift: Limited Learning on College Campuses. Chicago, University of Chicago Press.

 • 5

  Barnett, R. (2012) Learning for an Unknown Future. Higher Education Research & Development, Vol. 31. No. 1. pp. 65–77. https://doi.org/10.1080/07294360.2012.642841.

 • 6

  Bazsa Gy. (2017) Beszélgessünk a felsőoktatásról. Valóság, Vol. 60. No. 10. pp. 51–71.

 • 7

  Caplan, B. (2018) The Case Against Education: Why the Education System Is a Waste of Time and Money. Princeton (NJ), Princeton University Press.

 • 8

  Catlin-Groves, C. L. (2012) The Citizen Science Landscape: From Volunteers to Citizen Sensors and Beyond. International Journal of Zoology. http://dx.doi.org/10.1155/2012/349630.

 • 9

  Clark, B. R. (1998) The Entrepreneurial University: Demand and Response. Tertiary Education and Management, Vol. 4. No. 1. pp. 5–16. https://doi.org/10.1007/BF02679392

 • 10

  Cribb, J. & Sari, T. (2010) Open Science: Sharing Knowledge in the Global Century. Collingwood, Csiro Publishing.

 • 11

  Davidson, C. N. (2017) The New Education: How to Revolutionize the University to Prepare Students for a World in Flux. New York, Hachette.

 • 12

  Decuypere, M., Simons, M. & Masschelein, J. (2011) ‘Perform, Measure Accurately, Optimise’: On the Constitution of (Evidence‐based) Education Policy. International Studies in Sociology of Education, Vol. 21. No. 2. pp. 115–135. https://doi.org/10.1080/09620214.2011.575101.

 • 13

  Docherty, T. (2011) For the University: Democracy and the Future of the Institution. New York – London, Bloomsbury.

 • 14

  Etzkowitz, H. (1988) The Making of an Entrepreneurial University: The Traffic among MIT, Industry, and the Military, 1860–1960. In: E. Mendelsohn, M. R. Smith & P. Weingart (eds) Science, Technology and the Military. Dordrecht, Springer. pp. 515–540.

 • 15

  Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt, C. & Terra, B. R. C. (2000) The Future of the University and the University of the Future: Evolution of Ivory Tower to Entrepreneurial Paradigm. Research Policy, Vol. 29. No. 2. pp. 313–330. DOI: 10.1016/S0048-7333(99)00069-4.

 • 16

  Fecher, B. & Friesike, S. (2014) Open Science: One Term, Five Schools of Thought. In: S. Bartling & S. Friesike (eds) Opening Science. Cham, Springer. pp. 17–47.

 • 17

  Fini, R., Fu, K., Mathisen, M. T., Rasmussen, E. & Wright, M. (2017) Institutional Determinants of University Spin-off Quantity and Quality: A Longitudinal, Multilevel, Cross-country Study. Small Business Economics, Vol. 48. No. 2. pp. 361–391. https://doi.org/10.1007/s11187-016-9779-9.

 • 18

  Fuller, T., Warren, L., Thelwall, S., Alamdar, F. & Rae, D. (2010) Rethinking Business Models As Value Creating Systems. Leonardo, Vol. 43. No. 1. pp. 96–97. https://doi.org/10.1162/leon.2010.43.1.96

 • 19

  Gee, J. P. (2013) The Anti-education Era: Creating Smarter Students through Digital Learning. New York, Palgrave–MacMillan.

 • 20

  Géring, Z., Király, G., Csillag, S., Kováts, G., Köves, A. & Gáspár, T. (2018) Vision(s) of the University. Applying Participatory Backcasting to Study the Future of Higher Education. Journal of Futures Studies, Vol. 22. No. 4. pp. 61–82. https://doi.org/10.6531/JFS.201806.22(4).0005.

 • 21

  Göransson, B., Maharajh, R. & Schmoch, U. (2009) New Activities of Universities in Transfer and Extension: Multiple Requirements and Manifold Solutions. Science and Public Policy, Vol. 36. No. 2. pp. 157–164. https://doi.org/10.3152/030234209X406863.

 • 22

  Guerrero, M., Urbano, D., Fayolle, A., Klofsten, M. & Mian, S. (2016) Entrepreneurial Universities: Emerging Models in the New Social and Economic Landscape. Small Business Economics, Vol. 47. No. 3. pp. 551–563. https://doi.org/10.1007/s11187-016-9755-4.

 • 23

  Gumport, P. J. (2000) Academic Restructuring: Organizational Change and Institutional Imperatives. Higher Education, Vol. 39. No. 1. pp. 67–91. https://doi.org/10.1023/A:1003859026301

 • 24

  Hammershøj, L. H. (2019) The Perfect Storm Scenario for the University: Diagnosing Converging Tendencies in Higher Education. Futures, Vol. 111. No. 3. pp. 159–167. https://doi.org/10.1016/j.futures.2018.06.001.

 • 25

  Ibarra-Colado, E. (2007) Future University in Present Times: Autonomy, Governance and the Entrepreneurial University. Management Revue, Vol. 18. No. 2. pp. 117–137. https://doi.org/10.5771/0935-9915-2007-2-117.

 • 26

  Jeffries, P. R. & Andrews, D. W. (2014) University Teaching 101. Coursera Online Course. https://www.coursera.org/course/univteaching101. [Letöltve 2014. 03. 22.]

 • 27

  Király G. (2019) A vállalkozó egyetem fogalmi tere. Elméleti keretek és gyakorlati kérdések. Közgazdasági Szemle, Vol. 67. No. 11. pp. 1187–1209. https://doi.org/10.18414/KSZ.2019.11.1187.

 • 28

  Király, G. & Géring, Zs. (2019) Introduction to ‘Futures of Higher Education’ Special Issue. Futures, Vol. 111. No. 3. pp. 123–129. https://doi.org/10.1016/j.futures.2019.03.004.

 • 29

  Kosslyn, S. M., Nelson, B. & Kerrey, B. (2017) Building the Intentional University: Minerva and the Future of Higher Education. Cambridge (MA), MIT Press.

 • 30

  Kováts G. (2011) Menedzserizmus-kritika az angol felsőoktatásban. Educatio, Vol. 20. No. 4. pp. 482–497.

 • 31

  Krueger, N. (2015) Thematic Paper on Entrepreneurial Education in Practice. Part 1: The Entrepreneurial Mindset. Paris, OECD-EC.

 • 32

  Lackéus, M. (2015) Entrepreneurship in Education: What, Why, When, How. Background Paper. Paris, OECD-EC.

 • 33

  Laredo, P. (2007) Revisiting the Third Mission of Universities: Toward a Renewed Categorization of University Activities? Higher Education Policy, Vol. 20. No. 4. pp. 441–456. https://doi.org/10.1057/palgrave.hep.8300169.

 • 34

  Leydesdorff, L. & Etzkowitz, H. (1996) Emergence of a Triple Helix of University—Industry—Government Relations. Science and Public Policy, Vol. 23. No. 5. pp. 279–286. https://doi.org/10.1093/spp/23.5.279.

 • 35

  Loi, M. & Di Guardo, M. C. (2015) The Third Mission of Universities: An Investigation of the Espoused Values. Science and Public Policy, Vol. 42. No. 6. pp. 855–870. https://doi.org/10.1093/scipol/scv012.

 • 36

  Marginson, S. (2014) University Research: The Social Contribution of University Research. In: J. C. Shin & U. Teichler (eds) The Future of the Post-massified University at the Crossroads. Heidelberg, Springer. pp. 101–117.

 • 37

  Masschelein, J. & Simons, M. (2015) Education in Times of Fast Learning: The Future of the School. Ethics and Education, Vol. 10. No. 1. pp. 84–95. https://doi.org/10.1080/17449642.2014.998027.

 • 38

  Morphew, C. C. & Huisman, J. (2002) Using Institutional Theory to Reframe Research on Academic Drift. Higher Education in Europe, Vol. 27. No. 4. pp. 491–506. https://doi.org/10.1080/0379772022000071977.

 • 39

  Mtshali, M. N. G. & Sooryamoorthy, R. (2019) A Research-inducing Environment at a University of Technology in South Africa: Challenges and Future Prospects. Futures, Vol. 111. No. 3. pp. 194–204. https://doi.org/10.1016/j.futures.2018.06.017.

 • 40

  Ormrod, J. E. (2017) How We Think and Learn: Theoretical Perspectives and Practical Implications. Cambridge, Cambridge University Press.

 • 41

  Pinheiro, R., Langa, P. V. & Pausits, A. (2015a) The Institutionalization of Universities’ Third Mission: Introduction to the Special Issue. European Journal of Higher Education, Vol. 5. No. 3. pp. 227–232. https://doi.org/10.1080/21568235.2015.1044551.

 • 42

  Pinheiro, R., Langa, P. V. & Pausits, A. (2015b) One and Two Equals Three? The Third Mission of Higher Education Institutions. European Journal of Higher Education, Vol. 5. No. 3. pp. 233–249. https://doi.org/10.1080/21568235.2015.1044552.

 • 43

  Pinheiro, R. & Stensaker, B. (2014) Designing the Entrepreneurial University: The Interpretation of a Global Idea. Public Organization Review, Vol. 14. No. 4. pp. 497–516. https://doi.org/10.1007/s11115-013-0241-z.

 • 44

  Scharmer, C. O. & Käufer, K. (2000) Universities as the Birthplace for the Entrepreneuring Human Being. Reflections: The SoL Journal on Knowledge, Learning and Change, 2000/1–19.

 • 45

  Schüll, E. (2019) Current Trends and Future Challenges of the Austrian Universities of Applied Sciences. Futures, Vol. 111. No. 3. pp. 130–147. https://doi.org/10.1016/j.futures.2018.06.015.

 • 46

  Selingo, J. J. (2016) There Is Life after College: What Parents and Students Should Know about Navigating School to Prepare for the Jobs of Tomorrow. New York, HarperCollins.

 • 47

  Selingo, J. (2018) The Future of Work and What It Means for Higher Education. http://quantitative.emory.edu/documents/news-articles/article-Future-of-Work-Part-I.pdf [Letöltve: 2018. 11. 06.]

 • 48

  Shin, J. C. (2014a) The University as an Institution of Higher Learning: Evolution or Devolution? In: J. C. Shin & U. Teichler (eds) The Future of the Post-massified University at the Crossroads. Heidelberg, Springer. pp. 13–27.

 • 49

  Shin, J. C. (2014b) University Teaching: Redesigning the University as an Institution of Teaching. In: J. C. Shin & U. Teichler (eds) The Future of the Post-massified University at the Crossroads. Heidelberg, Springer. pp. 85–100.

 • 50

  Shin, J. C. & Kim, Y. (2014) Economic Crises and the Post-massification of Higher Education. In: J. C. Shin & U. Teichler (eds) The Future of the Post-massified University at the Crossroads. Heidelberg, Springer. pp. 45–57.

 • 51

  Shore, C. (2010) Beyond the Multiversity: Neoliberalism and the Rise of the Schizophrenic University. Social Anthropology, Vol. 18. No. 1. pp. 5–29. https://doi.org/10.1111/j.1469-8676.2009.00094.x.

 • 52

  Shumar, W. & Robinson, S. (2018) Universities as Societal Drivers: Entrepreneurial Interventions for a Better Future. In: S. Bengtsen & R. Barnett (eds) The Thinking University. Debating Higher Education: Philosophical Perspectives, Vol 1. Cham, Springer. pp. 31–45.

 • 53

  Simons, M. & Masschelein, J. (2009) The Public and Its University: Beyond Learning for Civic Employability? European Educational Research Journal, Vol. 8. No. 2. pp. 204–217. https://doi.org/10.2304/eerj.2009.8.2.204.

 • 54

  Slaughter, S. & Rhoades, G. (2004) Academic Capitalism and the New Economy: Markets, State, and Higher Education. Baltimore, Johns Hopkins University Press.

 • 55

  Wright, E. O. (2011) Real Utopias. Contexts, Vol. 10. No. 2. pp. 36–42. https://doi.org/10.1177/1536504211408884.

 

The author instruction is available in DOC.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge 926 EUR/article
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Gold Open Access
Purchase per Title  

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 0 14 15
Mar 2021 0 24 22
Apr 2021 0 29 32
May 2021 0 15 9
Jun 2021 0 15 16
Jul 2021 0 5 10
Aug 2021 0 0 0