View More View Less
 • 1 Budapesti Corvinus Egyetem, 1093 Budapest, Fővám tér 8.
 • 2 Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest

Absztrakt:

Cikkünkben a társadalmi vállalkozások és a felsőoktatás lehetséges kapcsolatát, kapcsolódásait járjuk körül elsősorban abból a szempontból, hogy a társadalmi vállalkozás viszonylag új koncepciója miképp hathat a felsőoktatási intézmények működésére. Ezt a kérdést – a társadalmi vállalkozás fogalmának körbejárását követően – három irányból látjuk izgalmasnak vizsgálni: elsőként bemutatjuk a társadalmi vállalkozás koncepció néhány lehetséges hatását a felsőoktatási intézmények működésére; ezt követően a tématerület megjelenését tekintjük át a felsőoktatásban, fókuszálva a gazdálkodástudományok területére; végezetül elemezzük a társadalmi vállalkozásokhoz való kapcsolódást egy úgynevezett science shop tapasztalatai alapján, amelyet a felsőoktatási intézmények harmadik missziójának egyik megvalósítási módjaként tartanak számon.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Antal Z., Drótos G., Kiss N., Kováts G., Révész É. & Varga-Polyák C. (2011) Közszolgálati szervezetek vezetése. Aula Kiadó, Budapest.

 • 2

  Bángi-Magyar A., Farkas, K., Horváth, T. & Kiss, L. (2010) AVIR kézikönyv stratégiaalkotás, VIR, stratégiai mutató, adattár, felsőoktatási menedzsment. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/AVIR_kezikonyv/AVIR_kezikonyv_Teljes.pdf. [Letöltve: 2019. 12. 07.]

 • 3

  Battilana, Julie & Lee, M. (2014) Advancing Research on Hybrid Organizing – Insights from the Study of Social Enterprises. The Academy of Management Annals, Vol. 8. No. 1. pp. 397–441. https://doi.org/10.1080/19416520.2014.893615.

 • 4

  Battilana, J., Sengul, M., Pache, A.-C. & Model, J. (2015) Harnessing Productive Tensions in Hybrid Organizations: The Case of Work Integration Social Enterprises. Academy of Management Journal, Vol. 58. No. 6. pp. 1658–1685. https://doi.org/10.5465/amj.2013.0903.

 • 5

  Billis, D. (2010, ed.) Hybrid Organizations and the Third Sector: Challenges for Practice, Theory and Policy. London, Palgrave Macmillan.

 • 6

  Defourny, J. & Nyssens, M. (2012) The EMES Approach of Social Enterprise in a Comparative Perspective (WP no. 12/03; EMES Working Papers Series). EMES Euro pean Research Network.

 • 7

  Defourny, J. & Nyssens, M. (2016) Fundamentals for an International Typology of Social Enterprise Models (ICSEM Working Papers No. 33; The International Comparative Social Enterprise Models [ICSEM] Project). http://www.iap-socent.be/sites/default/files/Typology%20-%20Defourny%20%26%20Nyssens.pdf. [Letöltve: 2019. 04. 09.]

 • 8

  EU Social Business Initiative (2011) Pub. L. No. COM 682 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2011/EN/1-2011-682-EN-F1-1.Pdf [Letöltve: 2019. 10. 07.]

 • 9

  Furco, A. (1996) Service-Learning: A Balanced Approach to Experiential Education. In: Expanding Boundaries: Serving and Learning. Corporation for National Service. pp. 2–6.

 • 10

  Galambos, R. (2019) Egyetem a tudomány falain túl. https://i-dia.org/blog/egyetem-a-tudomany-falain-tul/ [Letöltve: 2019. 11. 03.]

 • 11

  Hajnal, G. (2004) Igazgatási reformok és New Public Management reformok egy összehasonlító esettanulmány tükrében. Budapest, Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem.

 • 12

  Hoefer, R. A. & Sliva, S. M. (2016) Social Enterprise in Higher Education: A Viable Venture? Journal of Social Work Education, Vol. 52. No. 4. pp. 422–433. https://doi.org/10.1080/10437797.2016.1165156.

 • 13

  Huq, A. & Gilbert, D. H. (2013) Enhancing Graduate Employability through Work‐based Learning in Social Entrepreneurship: A Case Study. Education + Training, Vol. 55. No. 6. pp. 550–572. https://doi.org/10.1108/ET-04-2012-0047.

 • 14

  Kiss, J. (2015) Társadalmi célok, gazdasági tevékenységek – a társadalmi vállalkozások definíciói. Civil Szemle, Vol. 12. No. 1. pp. 5–23.

 • 15

  Kiss, J. & Mihály, M. (2019) Társadalmi vállalkozások és ökoszisztémáik Európában. Magyar országjelentés. Európai Bizottság. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/4246/ [Letöltve: 2019. 09. 30.]

 • 16

  Matolay, R., Martoni, A., Gáspár, J. & Toarniczky, A. (2019) Corvinus Science Shop, 2017/2018, 2018/2019 tanév; A Corvinus Science Shop jelentése. Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem.

 • 17

  MOME Ecolab. (é. n.) MOME Ecolab a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem fenntarthatósági kutatócsoportja. https://momeecolab.wordpress.com. [Letöltve: 2019. 10. 14.]

 • 18

  Patterson, J. A. & Loomis, C. (2007) Combining Service-Learning and Social Enterprise in Higher Education to Achieve Academic Learning, Business Skills Development, Citizenship Education, and Volunteerism. In: A. Campell & L. Norton (eds) Learning, Teaching, and Assessing in Higher Education. Exeter, Learning Matters Ltd. pp. 120–135.

 • 19

  Păunescu, C., Drăgan, D., Cantaragiu, R. & Filculescu, A. (2013) Towards a Conceptualization of Social Entrepreneurship in Higher Education. The International Journal of Management Science and Information Technology (IJMSIT), NAISIT Publishers, Toronto, Vol. II. No. 10. pp. 51–69.

 • 20

  Pollitt, C. (2003) The Essential Public Manager. Open University Press.

 • 21

  Rosta, M. (2012) Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága. Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem.

 • 22

  Salamon, L. M., Sokolowski, S. W. & List, R. (2003) Global Civil Society: An Overview (1. Aufl.). Baltimore, Johns Hopkins Center for Civil Society Studies.

 • 23

  Skelcher, C. & Smith, S. R. (2015) Theorizing Hybridity: Institutional Logics, Complex Organizations, and Actor Identities: The Case of Nonprofits. Public Administration, Vol. 93. No. 2. pp. 433–448. https://doi.org/10.1111/padm.12105.

 • 24

  Stiglitz, J. E. (2000) A kormányzati szektor gazdaságtana. Budapest, KJK–KERSZÖV.

 • 25

  Tóth, L., Varga, É. & Varga, P. (2011) A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon 2011. NESsT.