View More View Less
 • 1 Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szegedi Tudományegyetem6727 Szeged, Duna utca 6.
Open access

Absztrakt:

A tanulmány az elmúlt évtizedek legfontosabb jelenségeit és változásait mutatja be az európai felsőoktatás kormányzati irányításában és az egyetemek kormányzásában. Foglalkozik a rendszerszinttel, azaz a kormányzati felsőoktatás-irányítás eszközeivel és tendenciáival, valamint az intézményi szinttel, azaz a belső irányítás – kormányzás, menedzsment – kérdéseivel, és a két dimenzió összefüggéseivel. Az elemzés a kormányzati magatartással összefüggésben kitér az egyetemek autonómiájának alakulására, a belső irányítás kapcsán részletesen foglalkozik az irányító testületekkel és a külső tagok szerepével. Az eredmények alapján megállapítható, hogy bár az elmúlt évtizedben radikális változások nem következtek be az egyetemek irányításában – kivételt éppen Magyarország képez –, számos országban jellemző az útkeresés, illetve a finomhangolás.

 • 1

  Arnhold, N., Kivistö, J., Püttmann, V., Vossensteyn, H. & Zielge, F. (2018) World Bank Support to Higher Education in Latvia. Volume 2: Internal Funding and Governance. Washington, World Bank. https://www.worldbank.org/en/country/eu/publication/world-bank-support-to-higher-education-in-latvia [Letöltve: 2019. 10. 27.]

 • 2

  Barakonyi K. (2004) Egyetemi kormányzás. Merre tart Európa? Közgazdasági Szemle, Vol. 51. No. 6. pp. 584–599.

 • 3

  Bleiklie, I., Enders, B., Lepori & Musselin, C. (2011) New Public Management, Network Governance and the University as a Changing Professional Organization. In: T. Christensen & P. Laegreid (eds) The Ashgate Research Companion to New Public Management. Farnham, Ashgate. pp. 161–176.

 • 4

  Bleiklie, I. & Kogan, M. (2007) Organization and Governance of Universities. Higher Education Policy, Vol. 20. pp. 477–493.

 • 5

  Braun, D. & Merrien, F. (1999) Towards a Model of Governance for Universities? A Comparative View. London, Jessica Kingsley.

 • 6

  Capano, G., Regini, M. & Turri, M. (2016) Changing Governance in Universities: Italian Higher Education in Comparative Perspective. London, Palgrave MacMillan.

 • 7

  Carvalho, T. (2018) Academic Perception of Governance and Management. In: J. C. Shin & P. Teixeira (eds) Encyclopedia of International Higher Education Systems and Institutions. Dordrecht, Springer Science+Business Media.

 • 8

  Clark, B. R. (1998) Creating Entrepreneurial Universities. Oxford, Pergamon.

 • 9

  Donina, D. & Paleari, S. (2018) University Governance Structures in Southern Europe: New Public Management-driven or Conceptual Stretching?https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/ae668eac-2f1c-4195-9197-c1adde6e3e44.pdf [Letöltve: 2019. 12. 15.]

 • 10

  EUA (2015) University Leaders’ Perspectives. Governance and Funding. European University Association, Brussels, Belgium. https://eua.eu/downloads/publications/university%20leaders%20perspectives%20governance%20and%20funding.pdf [Letöltve: 2019. 11. 28.]

 • 11

  Eurydice (2008) Higher Education Governance in Europe. Policies, Structures, Funding and Academic Staff. Brussels, Eurydice. http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/091EN.pdf [Letöltve: 2019. 12. 15.]

 • 12

  Eurydice (2019) National Reforms in Higher Education – Poland.https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/national-reforms-higher-education-50_en [Letöltve: 2020. 01. 30.]

 • 13

  Gornitzka, A., Maassen, P. & de Boer, H. (2017) Change in University Governance Structures in Continental Europe. Higher Education Quarterly, Vol. 71. No. 3. pp. 274–289.

 • 14

  Keczer G. (2010) Egyetemirányítás: lehetőségek és korlátok. Szeged, Egyesület Közép-Európa Kutatására.

 • 15

  Keczer G. (2014) Az egyetemek szerepe, irányítása és működése a 21. században: Felsőoktatás-kutatási tanulmányok. Szeged, Egyesület Közép-Európa Kutatására.

 • 16

  Keczer, G. (2015) University Governance in Western Europe and in the Visegrád Countries. In: J. Berács, J. Iwinska, G. Kováts & L. Matei (eds) Central European Higher Education Cooperation Conference Proceedings. Budapest, Corvinus University of Budapest Digital Press. pp. 164–177.

 • 17

  Keczer, G. & Kováts, G. (2019) Best Practice’ Organizational and Management Solutions in Some Successful Higher Education Institutions. In: G. Kováts & Z. Rónay (eds) In Search of Excellence in Higher Education. Budapest, Center for International Higher Education Studies Corvinus University of Budapest. pp. 41–70.

 • 18

  Kolster, R., Vossensteyn, J. J., de Boer, H. F. & Jongbloed, B. W. A. (2016) Quick Scan: University Governance Structures, Appointments, and Student Participation in Europe. Enschede, Center for Higher Education Policy Studies.

 • 19

  Kováts G. (2016, ed.) A kancellári rendszer bevezetése a magyar felsőoktatásban. Tapasztalatok és várakozások. Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja.

 • 20

  Kováts, G. (2018) Trust and the Governance of Higher Education: The Introduction of Chancellor System in Hungarian Higher Education. In: R. Pricopie, L. Deca & A. Curaj (eds) European Higher Education Area: The Impact of Past and Future Policies. Berlin, Springer International Publishing. pp. 651–669.

 • 21

  Krücken, G. (2011) A European Perspective on New Modes of University Governance and Actorhood. Berkeley (CA), Center for Studies in Higher Education. http://www.cshe.berkeley.edu/sites/default/files/shared/publications/docs/ROPS.Kruecken.EuroView.12.13.11.pdf [Letöltve: 2019. 12. 15.]

 • 22

  Maassen, P. (2017) The University’s Governance Paradox. Higher Education Quarterly, Vol. 71. No. 3. pp. 290–298.

 • 23

  McLendon, M. K., Hearn, J. C. & Deaton, R. (2006) Called to Account: Analyzing the Origins and Spread of State Performance-Accountability Policies for Higher Education. Educational Evaluation and Policy Analysis, Vol. 28. No. 1. pp. 1–24.

 • 24

  Middlehurst, R. (2004) Changing Internal Governance: A Discussion of Leadership Roles and Management Structures in UK Universities. Higher Education Quarterly, Vol. 58. No. 4. pp. 258–279.

 • 25

  OECD (2008) Tertiary Education for the Knowledge Society. Thematic Review of Tertiary Education. Paris, OECD.

 • 26

  Pruvot, E. B. & Estermann, T. (2017) University Autonomy in Europe III. The Scorecard 2017. European University Association, Brussels, Belgium.

 • 27

  Pruvot, E. B. & Estermann, T. (2018) University Governance: Autonomy, Structures and Inclusiveness. In: R. Pricopie, L. Deca & A. Curaj (eds) European Higher Education Area: The Impact of Past and Future Policies. Berlin, Springer International Publishing. pp. 619–638.

 • 28

  Rónay Z. (2019a) A konzisztórium helye, szerepe, működésének célja az állami felsőoktatási intézmények irányításában és vezetésében – kérdések és válaszkísérletek. In: Juhász E. & Endrődy O. (eds) Oktatás-Gazdaság-Társadalom. Budapest–Debrecen, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA) – Debreceni Egyetem. pp. 752–765.

 • 29

  Rónay Z. (2019b) Consistory – The Obscure Subject of State Control. In: Kováts G. & Rónay Z. (eds) In Search of Excellence in Higher Education. Budapest, Corvinus University of Budapest Digital Press. pp. 71–87.

 • 30

  Rónay Z. (2020) Vezetők, testületek, felelősség a felsőoktatási intézményekben. Budapest, L’Harmattan.

 • 31

  Shattock, M. (2019) University Governance and Academic Work: The ‘Business Model’ and Its Impact on Innovation and Creativity. Centre for Global Higher Education Working paper no. 48. https://www.researchcghe.org/publications/working-paper/university-governance-and-acade-mic-work-the-business-model-and-its-impact-on-innovation-and-creativity/ [Letöltve: 2019. 11. 28.]

 • 32

  Stensaker, B. & Harvey, L. (2001) Accountability in Higher Education. Routlege, New York.

 • 33

  Tapanila, K., Siivonen, P. & Filander, K. (2018) Academics’ Social Positioning Towards the Restructured Management System in Finnish Universities. Studies in Higher Education, Vol. 45. No. 1. pp. 117–128.

 • 34

  Teichler, U. (2019) Steering in a Modern Higher Education System: The Need for Better Balances between Conflicting Needs and Expectations. International Centre for Higher Education Research. Kassel. https://www.unikassel.de/einrichtungen/fileadmin/datas/einrichtungen/incher/PDFs/Working_Paper11_2019.pdf [Letöltve: 2019. 11. 28.]

 • 35

  Van Vught, F. (1994) Autonomy and Accountability in Government/University Relationships. In: J. Salmi & A. M. Verspoor (eds) Revitalizing Higher Education. Oxford, IAU Press.

 

The author instruction is available in DOC.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge 926 EUR/article
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Gold Open Access
Purchase per Title  

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 0 14 22
Mar 2021 0 24 28
Apr 2021 0 51 84
May 2021 0 28 34
Jun 2021 0 15 23
Jul 2021 0 6 6
Aug 2021 0 0 0