View More View Less
 • 1 Budapest
Open access

Absztrakt:

A felsőoktatási intézmények szerepváltozásai, a harmadik misszió feltűnése és erősödése és az ezeknek megfelelő vagy ezekhez igazodó irányítási megoldások, működési keretek, az állam és a felsőoktatási intézmények viszonyának alakulása több évtizede témája a felsőoktatás-politika változásával, az irányítás kérdéseivel foglalkozó kutatóknak, szerzőknek (Clark 1983; Etkowitz 1997; Clark 1998; van Vaught–de Boer 2015; Gronitzka–Massen–de Boer 2017, hogy csak néhány ismertebbre utaljunk). A hazai kutatókat is foglalkoztatta ez a témakör (Barakonyi, Hrubos, Keczer, Kováts, Polónyi számos írása), ami bőséges muníciót ad a kutatásra, ugyanis az irányítás és az intézményi státus kérdéseivel rendre együtt járnak az intézmények kormányzásának, vezetési struktúrájának és finanszírozásának a kérdései is. Az intézményi működési keretek alakítására irányuló magyar felsőoktatás-politikai törekvések hosszabb időszakot átfogó áttekintésére azonban csak kevesen vállalkoztak (Polónyi 2009; Veres 2016a, 2016b). Jelen írás arra tesz kíséreltet, hogy áttekintse az elmúlt három évtized törekvéseit és fejleményeit e téren, keresve a jellegzetes azonosságokat vagy épp sajátos különbségeket.

 • 1

  Barakonyi K. (2009) Felsőoktatási stratégiaalkotás és kormányzás. In: Drótos Gy. & Kováts G. (eds) Felsőoktatás-menedzsment. Budapest, Aula. pp. 87–108.

 • 2

  Clark, B. R. (1983) The Higher Education System. Berkeley, University of California Press.

 • 3

  Clark, B. R. (1998) Creating Entrepreneurial Universities. Organizational Pathways of Transformation. Paris, Pergamon Press.

 • 4

  Czermann J., Ambrus S., Firneisz M., Gál A. L., Halasi J., Kádár-Csoboth P., Kovács M., Manheim I., Mártai A., Nagy D., Németh Cs., Országh Á., Pachner R. & Verbói A. T. (2018) A XXI. századi magyar tudásipar megalapozása – működési modellváltás lehetséges irányai. Budapest, Gál és Társai Ügyvédi Iroda, IFUA Horváth & Partners, Századvég Gazdaságkutató Rt. és Nabago Kft., 2018. március 31. Kézirat.

 • 5

  CSEFT (2003) A magyar felsőoktatás modernizációját, az Európai Felsőoktatási Térséghez történő csatlakozását célzó felsőoktatás-fejlesztés koncepciója. Vitaanyag (7. változat). Budapest, Oktatási Minisztérium. 2003. december 10. Kézirat.

 • 6

  Derényi A. & Temesi J. (2016, ed.) A magyar felsőoktatás 1988 és 2014 között. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

 • 7

  EMMI (2016) Szabályozási koncepció az állami humán-közszolgáltatások intézményrendszereinek átalakítására, egységesítésére. Tervezet. Budapest, Emberi Erőforrás Minisztérium. Kézirat.

 • 8

  Etzkowitz, H. (1997) The Entrepreneurial University and the Emergence of Democratic Corporatism. In: H. Etzkowitz & L. Leydesdorff (eds) Universities and the Global Knowledge Economy. The Triple Helix of University-Industry-Government Relations. London and Washington, Pinter. pp. 141–152.

 • 9

  Geréby Gy. et al. (1995) Feljegyzés a felsőoktatás átalakításáról. Vitaanyag. Kézirat.

 • 10

  Gronitzka, A., Massen, P. & de Boer, H. (2017) Change in University Governance Structures in Continental Europe. Higher Education Quarterly, Vol. 71. No. 3. Special issue. pp. 274–289.

 • 11

  Hrubos I. (2006) A 21. század egyeteme. Educatio, Vol. 15. No. 4. pp. 665–683.

 • 12

  Király T. et al. (1991) Koncepció a felsőoktatási törvény szabályozásához. (Tervezet.) Felsőoktatási Törvényelőkészítő Bizottság. Magyar Felsőoktatás, Vol. I. No. 1. pp. 4–19.

 • 13

  Kopek G., Barcza D., Derényi A., Halasi R. M., Juhász Á. & Kovács Dániel (2015) Integrált Intézményfejlesztési Program I. kötet. MOME Laboratory – Kreatív Innovációs Tudáspark. Budapest, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem.

 • 14

  Kováts G. (2012) Intézményirányítás – a stratégiai szemléletmód esélyei. In: Hrubos I. (ed.) Elefántcsonttoronyból világítótorony. A felsőoktatási intézmények misszióinak bővülése, átalakulása. Budapest, Aula. pp. 245–292.

 • 15

  MKM (1994) A felsőoktatás-fejlesztési törvény/korm.rend. koncepció tervezete. Kézirat.

 • 16

  MKM (1997) A felsőoktatás fejlesztésének középtávú stratégiája 1997. Budapest, Művelődési és Közoktatási Minisztérium.

 • 17

  MKM (1998) A Művelődési és Közoktatási Minisztérium 1994-98 között végzett tevékenységéről készült beszámoló. 1998. február 17. Kézirat.

 • 18

  MUP (2004a) A Magyar Universitas Program és az új felsőoktatási törvény koncepciója. Oktatási Minisztérium, Budapest, 2004. február. Kézirat.

 • 19

  MUP (2004b) Előterjesztés a Kormány részére a Magyar Universitas Programról, valamint az új felsőoktatási törvény koncepciójáról. Oktatási Miniszter, Igazságügy-Miniszter. Budapest, 2004. április. Kézirat.

 • 20

  OM (2002) Javaslat a magyar felsőoktatás akadémiai reformjára. Budapest, Oktatási Minisztérium, Felsőoktatási Államtitkárság. Kézirat.

 • 21

  Polónyi I. (2009) A hazai felsőoktatás gazdasági működése, szerveződése és vezetése a 2000-es évek legelején. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 2009. Nos 8–9. pp. 3–26.

 • 22

  Price Waterhouse (1995) Bemutatkozó tanulmány. Budapest. Kézirat.

 • 23

  Szalai Á. (2004) A felsőoktatás intézményi keretei: intézményi státus és működés, intézményfinanszírozás. In: Temesi J. (ed.) Finanszírozás és gazdálkodás a felsőoktatásban. Budapest, Aula. pp. 344–441.

 • 24

  Szolár É. (2010) A felsőoktatás reformja és a Bologna folyamat Magyarországon. Magyar Pedagógia, Vol. 110. No. 3. pp. 239–263.

 • 25

  Temesi J. (2016) A magyar felsőoktatás változásai 1988 és 2014 között: trendelemzések előkészítése a szakirodalom alapján. In: Derényi A. & Temesi J. (eds) A magyar felsőoktatás 1988 és 2014 között. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. pp. 53–80.

 • 26

  van Vaught, F. & de Boer, H. (2015) Governance Models and Policy Instruments. In: J. Huisman, H. de Boer, D. D. Dill & M. Souto-Otero (eds) The Palgrave International Handbook of Higher Education Policy and Governance. Houndmills (UK), Palgrave Macmillan. pp. 38–56.

 • 27

  Veres P. (2016a) Az 1998–2014 közötti korszak áttekintése a felsőoktatási stratégiai dokumentumok alapján. In: Derényi A. & Temesi J. (eds) A magyar felsőoktatás 1988 és 2014 között. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. pp. 13–36.

 • 28

  Veres P. (2016b) Stratégiai irányok és irányváltások a felsőoktatási jogszabályok alapján, 1988–2014. In: Derényi A. & Temesi J. (eds) A magyar felsőoktatás 1988 és 2014 között. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. pp. 37–51.

 • 29

  1993. évi LXXX. törvény a felsőoktatásról

 • 30

  1996. évi LXI. törvény a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról

 • 31

  1999. évi LII. törvény a felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról

 • 32

  2008. évi CV. törvény a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

 • 33

  2010. évi XC. törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról

 • 34

  T/4516 számú törvényjavaslat a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról; Budapest, 2019. február

 • 35

  2019. évi XIX. törvény (IV. 3.) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról

 • 36

  2019. évi XXX. törvény (IV. 11.) a Maecenas Universitatis Corvini Alapítványról, a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány és a Budapesti Corvinus Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

 • 37

  107/1995. (XI. 4.) OGY határozat a felsőoktatás fejlesztésének irányelveiről

 • 38

  1049/1996. (V. 22.) Korm. határozat a felsőoktatás fejlesztésének irányelveiről szóló 107/1995. (XI. 4.) OGY határozat végrehajtását szolgáló feladattervről és jogalkotási programról

 • 39

  1459/2018. (IX. 25.) Korm. határozat a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartói feladataival kapcsolatos egyes kérdésekről

 • 40

  39/2006. (IX. 27.) AB határozat a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló, az Országgyűlés 2006. július 24-i ülésnapján elfogadott törvény 2. § (1) bekezdése – a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 25. § (1) bekezdésének a) pontját megállapító része – alkotmányellenességéről. Magyar Közlöny, Vol. XV. No. 9. pp. 654–659.