View More View Less
 • 1 Bölcsészettudományi Kar, Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Absztrakt:

A tanulmány először az árnyékgazdaságot, valamint annak egyik sajátos magyar változatát a második gazdaságot definiálja, majd az árnyékoktatást ehhez viszonyítva igyekszik meghatározni, s a két jelenség közötti összefüggést vizsgálni

Ezt követően az árnyékoktatás formáit tekinti át az írás. Majd a különböző gazdasági elméletek és megközelítések aspektusából veszi górcső alá az árnyékoktatást.

A tanulmány befejezésül megállapítja, hogy az árnyékoktatás lényegében a piac reagálása a hivatalos oktatási rendszer olyan sajátosságaira, mint az egyéni igények és képességek különbségeinek kezelésére való képtelenség vagy azoknak szándékos egalitárius kezelése, továbbá annak alacsony színvonala. Az árnyékoktatás individualizációs hatása egyben a különböző társadalmi hátterű tanulók – akik gazdasági lehetőségei okán eltérő mennyiségű árnyékoktatás igénybevételére képesek és hajlandók – eltérő képességszintjének, tanulmányi teljesítményének forrása. Ezzel a társadalmi különbségek átszármaztatásának egyik eszköze, amit az állam, az oktatáspolitika sohasem tud megakadályozni, legfeljebb tompítani.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Adair, Ph. (2012) Non-observed Economy in the European Union Countries (EU-15). A Comparative Analysis of Estimates. In: M. Pickhardt (ed.) Tax Evasion and the Shadow Economy. Norhthampton, Edward Elgar Publishing.

 • 2

  Anheier, H. K., Gerhards, J. & Romo, F. P. (2005) A tőke és a társadalmi struktúra formái a kulturális mezőkben. Bourdieu társadalmi topográfiájának vizsgálata. In: Lengyel Gy. & Szántó Z. (eds) A gazdasági élet szociológiája. Budapest, Aula Kiadó. Letölthető: https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_2A_02_Lengyel_Gyorgy-Szanto_Zoltan_szerk_A_gazdasagi_elet_szociologiaja/adatok.html [Letöltve: 2019. 12. 28.)

 • 3

  Aurini, J. & Davies, S. (2004) The Transformation of Private Tutoring. Education in a Franchise Form. Canadian Journal of Sociology / Cahiers canadiens de sociologie, Vol. 29. No. 3. (Summer) pp. 419–438.

 • 4

  Baker, D. P. & LeTendre, G. K. (2005) National Differences, Global Similarities: World Culture and the Future of Schooling. Stanford, Stanford University Press.

 • 5

  Bray, M. (1999) The Shadow Education System: Private Tutoring and Its Implications for Planners. Paris, UNESCO International Institute for Educational Planning.

 • 6

  Bray, M. (2007) The Shadow Education System: Private Tutoring and Its Implications for Planners. (Second edition.) UNESCO, Paris.

 • 7

  Bray, M. (2011) The Challenge of Shadow Education. Private Tutoring and Its Implications for Policy Makers in the European Union. Brussels, European Commission.

 • 8

  Buchmann, C., Condron, D. J. & Roscigno, V. J. (2010) Shadow Education, American Style. Test Preparation, the SAT and College Enrolment. Social Forces, Vol. 89. No. 2. pp. 435–462.

 • 9

  Byung, S-Y., Chung, H. J. & Baker, D. (2018) Global Patterns of the Use of Shadow Education. Student, Family, and National Influences. Research in the Sociology of Education, Vol. 20. pp. 71–105.

 • 10

  Ceyhun, E. & Öztunali, O. (2012) Shadow Economies around the World. Model Based Estimates Working Papers 2012/05. Bogazici University, Department of Economics.

 • 11

  Ciutiene, R., Meiliene, E., Savaneviciene, S. & Vaitkevicius, S. (2015) Interdependence between Human Capital and the Powe of a Shadow Economy. Lithuanian Case Sstudy. Technological and Economic Development of Economy, Vol. 2. No. 3. pp. 460–482.

 • 12

  Dang, H-A. & Rogers, H. (2008) The Growing Phenomenon of PrivateTutoring. Does It Deepen Human Capital, Widen Inequalities, or Waste Resources? World Bank. http://documents.worldbank.org/curated/en/620421468169465126/pdf/767860JRN0WBRO00Box374387B00PUBLIC0.pdf [Letöltve: 2019. 12. 28.)

 • 13

  Education at a Glance (2013) OECD Indicators. Paris, OECD.

 • 14

  Education at a Glance (2019) OECD Indicators. Paris, OECD.

 • 15

  Elgin, C. & Oztunali, O. (2012) Shadow Economies around the World. Model Based Estimates. Working Paper 2012/05. Boğaziçi University, Department of Economics.

 • 16

  Farkas Z. (2013) A társadalmi tőke fogalma és típusai. Szellem és Tudomány, Vol. 4. No. 2. pp. 106–133.

 • 17

  Friedman, M. (1996) Kapitalizmus és szabadság. Budapest, Akadémiai Kiadó.

 • 18

  Friedman, M. & Friedman, R. (1998) Választhatsz szabadon. Budapest, Akadémiai Kiadó.

 • 19

  Global Industry Analysts, Inc. (2016) The Global Market for Private Tutoring Services Is Forecast to Reach US$227 Billion by 2022. https://strategyr.blogspot.com/2016/10/the-global-market-for-private-tutoring.html [Letöltve: 2020. 07. 15.)

 • 20

  Hirschman, A. O. (1995) Kivonulás, tiltakozás, hűség. Budapest, Osiris Kiadó.

 • 21

  Hirschman, A. O. (2000) Versengő nézetek a piaci társadalomról és egyéb újkeletű írások. Budapest, Jószöveg Műhely Kiadó.

 • 22

  Kim, H-K. (2013) An Analysis of the Causes of Shadow Education in the Era of the Schooled Society. Doctor of Philosophy Dissertation in Educational Theory and Policy. https://etda.libraries.psu.edu/files/final_submissions/9089 [Letöltve: 2019. 12. 28.)

 • 23

  Kim, Y. Ch. & Jung, J-H. (2019) Shadow Education as Worldwide Curriculum Studies. Palgrave Macmillan.

 • 24

  Magyar Á. Zs. (2009) SAT. Érettségi-felvételi másképpen. Interjú Gordon Győri Jánossal. Anyanyelv-pedagógia, Vol. 1. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=157 [Letöltve: 2020. 01. 04.)

 • 25

  Medina, L. & Schneider, F. (2018) Shadow Economies around the World: What Did We Learn over the Last 20 Years? IMF Working Papers.

 • 26

  Park, H. (2013) Re-evaluating Education in Japan and Korea. New York (NY), Routledge.

 • 27

  Report Buyer (2020) Global Private Tutoring Industry Market Report. https://www.reportbuyer.com/product/552740/global-private-tutoring-industry.html#free-sample [Letöltve: 2020. 07. 15.)

 • 28

  RTE (2014) Privatisation of Education. Global Trends of Human Rights Impacts. London, Right to Education Project, ActionAid International.

 • 29

  Schultz, Th. W. (1983) Beruházások az emberi tőkébe. Budapest, Közgazdasági és Jogi Kiadó.

 • 30

  Sik E (1996) Egy ló-öszvér a lovakról és a szamarakról. Adalék a második gazdaság hazai eszmetörténetéhez. Közgazdasági Szemle, Vol. XLIII. (július–augusztus) pp. 704–725.

 • 31

  Stiglitz, J. E. (2000) A kormányzati szektor gazdaságtana. Budapest, KJK-Kerszöv.

 • 32

  Zhang, W. & Bray, M. (2016) Shadow Education. In: Sh. Guo & Y. Guo (eds) Spotlight on China. Changes in Education under China’s Market Economy. Rotterdam, Sense Publishers. pp. 85–99.