View More View Less
 • 1 1118 Budapest, Háromszék u. 46/A.

Absztrakt:

Az iskolai és iskolán kívüli különórák fontos betekintést adnak az árnyékoktatás jelenségének vizsgálatába, jóllehet nem fedik le teljesen e fogalmat. Az Országos kompetenciamérés adatai azt mutatják, hogy az életkor előrehaladtával a hangsúly az iskolán belüli különórákról (korrepetálásokról, szakkörökről, sportkörökről) fokozatosan tolódik el az iskolán kívüli különórák irányába, továbbá megfigyelhető a tanórákon kívüli művészeti és sporttevékenységek arányának fokozatos csökkenése. A tanulmány e jelenségek mögöttes okait járja körül, kitérve az egyes különóratípusok igénybevételének iskolai és egyéni háttértényezőire is.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Andor M. & Liskó I. (1999) Iskolaválasztás és mobilitás. Budapest, Iskolakultúra.

 • 2

  Bourdieu, P. (1978) A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Budapest, Gondolat.

 • 3

  Bray, M. (1999) The Shadow Education System. Private Tutoring and Its Implications for Planners. Paris, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

 • 4

  Bray, M. (2007) Confronting the Shadow Education System. What Government Policies for What Private Tutoring? Paris, IIEP Policy Forum. UNESCO Publishing.

 • 5

  Bray, M. & Kobakhidze, M. N. (2014) Measurement Issues in Research on Shadow Education: Challenges and Pitfalls Encountered in TIMSS and PISA. Comparative Education Review, Vol. 58. No. 4. pp. 590–620.

 • 6

  Breen, R. & Goldthorpe, J. H. (1997) Explaining Educational Differentials: Towards a Formal Rational Action Theory. Rationality and Society, Vol. 9. No. 3. pp. 275–305.

 • 7

  Ceglédi T. & Szabó A. É. (2014) Középiskolások és hallgatók az árnyékoktatásban. In: Ceglédi T., Gál A. & Nagy Z. (eds) Határtalan oktatáskutatás. Tanulmányok a 75 éves Kozma Tamás tiszteletére. Debrecen, Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ. pp. 257–274.

 • 8

  Collas, T. & Jacobs, A. (2013) Users of Private Tutoring in France: Varieties of Scholastic Support and Family Shaping of Education. Revue Française de Sociologie (English Edition), Vol. 54. No. 3. pp. 463–502.

 • 9

  Entrich, S. R. (2014) Effects of Investments in Out-of-school Education in Germany and Japan. Contemporary Japan, Vol. 26. No. 1. pp. 71–102.

 • 10

  Entrich, S. R. (2015) The Decision for Shadow Education in Japan: Students’ Choice or Parents’ Pressure? Social Science Japan Journal, Vol. 18. No. 2. pp 193–216.

 • 11

  Erikson, R. & Jonsson, J. O. (1996) Explaining Class Inequality in Education: The Swedish Test Case. In: R. Erikson & J. O. Jonsson (eds) Can Education Be Equalised? The Swedish Case in Comparative Perspective. Boulder, Westview Press. pp. 1–63.

 • 12

  Hörich B. (2019) Tanulási utak a társadalmi háttér függvényében. Educatio, Vol. 28. No. 4. pp. 659–682.

 • 13

  Lareau, A. (2000) Social Class and the Daily Lives of Children. A Study from the United States. Childhood: A Global Journal of Child Research, Vol. 7. No. 2. pp. 155–171.

 • 14

  Park, H., Byun, S. & Kim, K. (2011) Parental Involvement and Students’ Cognitive Outcomes in Korea. Focusing on Private Tutoring. Sociology of Education, Vol. 84. No. 1. pp. 3–22.

 • 15

  Reay, D. (2004) Education and Cultural Capital: The Implications of Changing Trends in Education Policies. Cultural Trends, Vol. 13. No. 2. pp. 73–86.

 • 16

  Reay, D. & Ball, S. J. (1997) ‚Spoilt for Choice’: The Working Classes and Educational Markets. Oxford Review of Education, Vol. 23. No. 1. pp. 89–101.

 • 17

  Safarzyńska, K. (2013) Socio-economic Determinants of Demand for Private Tutoring. European Sociological Review, Vol. 29. No. 2. pp. 139–154.

 • 18

  Silova, I. (2010) Private Tutoring in Eastern Europe and Central Asia: Policy Choices and Implications. Compare, Vol. 40. No. 3. pp. 327–344. https://www.researchgate.net/publication/48140047_Private_tutoring_in_Eastern_Europe_and_Central_Asia_Policy_choices_and_implications [Letöltve: 2020. 05. 21.]

 • 19

  Szemerszki M. (2015) A tanulói eredményesség dimenziói és háttértényezői. In: Szemerszki M. (ed.) Eredményesség az oktatásban. Dimenziók és megközelítések. Budapest, OFI. pp. 52–87.

 • 20

  Szemerszki M. (2016) A tanulói továbbhaladás egyéni és intézményi jellemzői. In: Szemerszki M. (ed.) Hátrányos helyzet és iskolai eredményesség. Budapest, OFI. pp. 29–51.