Author:
Zsuzsanna Hanna Biró Neveléstudományi Tanszék, WJLF, Budapest

Search for other papers by Zsuzsanna Hanna Biró in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Absztrakt:

A magánoktatási piac egyik kitüntetett területe – különösen az árnyékoktatás felől nézve – az idegennyelv-oktatás. Kevésbé vizsgált téma ugyanakkor, hogy kik és miért válnak magántanárrá, milyen fórumokon hirdetik magukat, kiknek és milyen szolgáltatásokat nyújtanak stb. A tanulmány egy pilotvizsgálat eredményeiről számol be, amelyben két magyar internetes portál 453 angoltanárának és 118 matematikatanárának hirdetéseiből keresett választ a fenti kérdésekre. A hirdetők nemi és életkori összetétele mellett elsősorban négy fő kérdésre fókuszál az elemzés: a) Mennyire fontos a tanári végzettség a magánoktatásban? b) Mennyire rugalmasak a magánoktatók? c) Mennyibe kerül egy magánóra, és legális-e a tevékenység? d) Mit tekintenek a magánoktatók a saját erősségüknek?

Abstract:

One of the crucial areas of the private education market, especially in terms of shadow education, is foreign language teaching. At the same time, less studied topics are who and why they become private teachers, in which forums they advertise their services, to whom and what services they provide, etc. The paper reports the results of a pilot study in which we searched for answers to the above questions from the ads of 453 English teachers and 118 mathematics teachers on two Hungarian online advertisement portals. In addition to the gender and age composition of advertisers, the analysis focuses primarily on four main issues: a) How important is a degree for private tutoring? b) How flexible are private teachers? c) How much does a private lesson cost and is the activity legal? d) What do private tutors consider to be their own strengths?

 • 1

  Andor M. (2002) Diplomás szülők gyerekei. Educatio, Vol. 11. No. 2. pp. 191–210.

 • 2

  Bourdieu P. (1998) Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke. In: Lengyel Gy. & Szántó Z. (eds) Tőkefajták: A társadalmi és kulturális erőforrások szociológiája. Budapest, Aula Kiadó. pp. 155–177.

 • 3

  Bray, M. (1999) The Shadow Education System: Private Tutoring and Its Implications for Planners. Fundamentals of Educational Planning 61. Paris, UNESCO.

 • 4

  Chang, F.-R. (2019) An Examination of the Self-presentation of the Top Five Franchised English Buxibans in Taiwan. Research in Comparative & International Education, Vol. 14. No. 4. pp. 450–465.

 • 5

  Gordon Győri J. (2008) Tömegoktatás és kiegészítő magánoktatás-ipar. Educatio, Vol. 17. No. 2. pp. 253–274.

 • 6

  Gordon Győri J. (2020) Árnyékoktatás: alapfogalmak, kutatás, lehetőségek. Lásd füzetünkben: pp. 171–187.

 • 7

  Kim, Y. Ch. & Jung, J.-H. (2019) Shadow Education as Worldwide Curriculum. Studies. Chaim, Palgrave Macmillen.

 • 8

  Koh, A. (2014) The „Magic” of Tutorial Centres in Hong Kong: An Analysis of Media Marketing and Pedagogy in a Tutorial Centre. International Review of Education, Vol. 60. No. 6. pp. 803–819.

 • 9

  Laki M. (2006) Az idegennyelv-oktatási piac átalakulása. Közgazdasági Szemle, Vol. 13. No. 10. pp. 880–901.

 • 10

  Lannert J. & Sinka E. (2009, eds) A pedagógusok munka- és munkaidő-terhelése. Kutatási beszámoló. Budapest, TÁRKI-Tudok Zrt.

 • 11

  Luo, J. & Forbes, K. (2019) ‘It’s a Plus Rather Than a Must’: Perspectives On Mainstream Teachers in China on the Influence of Advertised Educational Ethos in Supplementary English Education. Compare:A Journal of Comparative and International Education.https://doi.org/10.1080/03057925.2019.1681937 [Letöltve: 2020. 05. 25.]

 • 12

  Nagy M. (2002): Tanulók, munkaterheik és iskolai eredményességük. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 52. No. 12. pp. 16–44.

 • 13

  Nagy P. T. (2004) Az alternativitás formái a magyar oktatástörténetben. Educatio, Vol. 13. No. 1. pp. 75–97.

 • 14

  Nikolov M. (2007): A magyarországi nyelvoktatás-fejlesztési politika: nyelvoktatásunk a nemzetközi trendek tükrében. In: Vágó I. (ed.) Fókuszban a nyelvtanulás. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. pp. 43–72.

 • 15

  Polónyi I. (2020) Az árnyékoktatás oktatásgazdasági közelítésben. Lásd jelen füzetünkben: pp. 188–204.

 • 16

  Setényi J. (2020) Az „árnyékoktatás” metaforájától a tanulási rendszerekig. Lásd jelen füzetünkben: pp. 261–278.

 • 17

  Stevenson, D. & Baker, D. (1992): Shadow Education and Allocation in Formal Schooling: Transition to University in Japan. American Journal of Sociology, Vol. 97. No. 6. pp. 1639–1657.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Hegedűs Roland (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Roland Hegedűs (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 0 49 11
Jan 2024 0 56 11
Feb 2024 0 15 17
Mar 2024 0 13 110
Apr 2024 0 46 12
May 2024 0 21 5
Jun 2024 0 0 0