View More View Less
 • 1 Expanzió Humán Tanácsadó Kft., 1052 Budapest, Városház utca 14.
Open access

Absztrakt:

A tanulmány történeti ívben vizsgálja a nem formális és informális tanulás iskolarendszer melletti élésének felismerését és szakmai tudatosodását. Az iskolarendszerrel fenntartott kapcsolata mentén elemzi a nem formális oktatást az együttéléstől a diszrupcióig. Végül a tanulmány kísérletet tesz a diszrupció jelenkori felerősödése mögötti technológiai innovációk bemutatására és négy forgatókönyvet kínál a közeljövő megértésére.

 • 1

  Archer, M. (1984) Social Origins of Educational Systems. London, Sage.

 • 2

  Arrow, K. J. (1979) Az egyetemi oktatás rostáló szerepe. In: Kornai J. (ed.) Egyensúly és döntés. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

 • 3

  Attewell, J. (2017) Bring Your Own Device for Schools. Technical Advise for School Leaders and It Administrators. Brüsszel, European Schoolnet.

 • 4

  Bray, M. (2007) Shadow Education System. Private Tutoring and Its Implications for Planners. Paris, UNESCO.

 • 5

  Christensen, Clapton M., Johnson, C. W. & Horn, M. B. (2008) Disrupting Class: How Disruptive Innovation Will Change the Way the World Learns. New York, McGraw-Hill.

 • 6

  Coombs, P. H., Prosser, R. C. & Ahmed, M. (1973) New Paths to Learning for Rural Children and Youth. New York, International Council for Educational Development.

 • 7

  Dang, H. A. & Rogers, F. H. (2008) How to Interpret the Growing Phenomenon of Private Tutoring: Human capital Deepening, Inequality Increasing or Waste of Resources? The World Bank Development Research Group, Human Development and Public Services Team.

 • 8

  Dangwal, R., Sharma, K. & Hazarika, S. (2014) Hole-in-the-wall Learning Stations and Academic Performance among Rural Children in India. Journal for Multicultural Education, Vol. 8. No. 1. pp. 31–53.

 • 9

  Eberle, J. (2019) Future Learning Spaces for Learning Communities: Perspectives from the Learning Sciences. British Journal of Educational Technology, Vol. 50. No. 1. (July) pp. 2071–2074.

 • 10

  Fazekas Á. & Halász G. (2012) Az implementáció világa. Az európai uniós forrásokból megvalósított magyarországi oktatásfejlesztési beavatkozások empirikus vizsgálatának elméleti megalapozása. Kézirat. Budapest, ELTE PPK Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központ.

 • 11

  Gordon-Győri, J. (2008) Tömegoktatás és kiegészítő magánoktatás-ipar. Educatio, Vol. 17. No. 2. pp. 263–274.

 • 12

  Halász, G. (2001) Az oktatási rendszer. Budapest, Műszaki Könyvkiadó.

 • 13

  Hartyányi M., Sediviné Balassa I., Chogyelkáné Babócsy I.,Téringer A., Ékért S., Coakley, D., Cronin, S., Villalba de Benito, M. T., Castilla Cebrián, G., Martinez Requejo, S., Jiménez García, E., Manénová, M. & Tauchmanova, V. (2018) Fordított osztályterem a gyakorlatban. Módszertani megújulás a szakképzésben. Budapest, ITstudy Hungary Kft.

 • 14

  Holms, W., Fadel, Ch. & Bialik, M. (2019) Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning. Center for Curriculum Redesign.

 • 15

  Illich, I. (1973) Deschooling Society. London, Harmondsworth, Penguin.

 • 16

  Memorandum (2000) Memorandum az egész életen át tartó tanulásról. Brüsszel, Európai Közösségek Bizottsága.

 • 17

  Mitra, S., Kulkarni, S. & Stanfield, J. (2016) Learning at the Edge of Chaos – Self-Organising Systems in Education. In: H. Lees (ed.) The Palgrave International Handbook of Alternative Education. London, Palgrave Macmillan. pp. 227–239.

 • 18

  Muller, E. (2019) Delimiting Disruption: Why Uber Is Disruptive, but Airbnb Is Not. International Journal of Research in Marketing, Vol. 37. No. 1. (március) pp. 43–55.

 • 19

  Murphy, F. R. (2019) Artificial Intelligence Applications to Support K-12 Teachers and Teaching. A Review of Promising Applications, Opportunities and Challenges, and Risks. Rand Corporation, 2019 január. Csak weben elérhető: https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE315.html [Letöltve: 2020. 09. 01.]

 • 20

  Nádasi A. (2013) Oktatásfejlesztési és technológiai kutatások. Eger, Eszterházy Károly Főiskola.

 • 21

  OECD CERI (2006) Schooling for Tomorrow. Think Scenarios, Rethink Education. Paris, OECD.

 • 22

  Pashler, H., Mcdaniel, M., Rohrer, D. & Björk, R. (2008) Learning Styles. Concepts and Evidence. Psychological Science in the Public Interest, Vol. 9. No. 3. pp. 105–119.

 • 23

  Sahlberg, P. (2010) Key Drivers of Educational Performance in Finland. Keynote Speech, International Symposium of the Council of Chiefs of State School Officers. Kézirat. Washington (DC).

 • 24

  Sahlberg, P. (2015) Finnish Lessons 2.0: What Can the World Learn from Educational Change in Finland? New York, Teachers College Press.

 • 25

  Sahlgren, G. (2015) Real Finnish Lessons. The True Story of an Education Superpower. London, Centre for Policy Studies.

 • 26

  Sáska, G. (2005) A szocialista és a polgári nevelés radikális alternatívái. A gyermekközpontú ideológiák társadalomképe. Budapest, Felsőoktatási Kutatóintézet.

 • 27

  Setényi, J. (2008) A tradicionális tanulásról. Educatio, Vol. 17. No. 2. pp. 275–282.

 • 28

  Siddu, P. Algur, Prashant, B. & Narasimha, H. Ayachit (2016) Educational Data Mining. RT and RF Classification Models for Higher Education Professional Courses. International Journal of Information Engineering and Electronic Business, No. 2. pp. 59–65.

 • 29

  Silber, H. Kenneth (1972) The Learning System. A New Approach to Facilitating Learning Based on Freedom. The Future and Educational Technology. Audiovisual Instruction, Vol. 17. No. 7. (szeptember) pp. 10–27.

 • 30

  Spence, M. (1979) Job Market Signaling. Quarterly Journal of Economics, Vol. 87. pp. 355–374.

 • 31

  Srauch, C. C. & Al Omar, M. J. (2014) Critical Analysis of Learning Theories and Ideologies and Their Impact on Learning. The Online Journal of Counselling and Education, Vol. 3. No. 2. pp. 62–77.

 • 32

  Tuomi, I. (2018) The Impact of Artificial Intelligence on Learning, Teaching, and Education. Luxembourg, Publications Office of the European Union.

 • 33

  Vesselinov, R. & Grego, J. (2012) Duolingo Effectiveness Study. Final Report. Kézirat.

 • 34

  Yuan, G. & Zhang, J. (2019) Connecting Knowledge Spaces: Enabling Cross-Community Knowledge Building through Boundary Objects. British Journal of Educational Technology, Vol. 50. No. 5. pp. 2144–2161.

 • 35

  Zaric, N., Röpke, R. & Schroeder, U. (2018) Concept for Linking Learning Analytics and Learning Styles in E-Learning Environment. Konferenciatanulmány. EduLearn – IATED konferencia.