View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem, , Pécs
 • | 2 Debreceni Egyetem, , Debrecen
Open access

Összefoglaló. A befogadás (inklúzió) eredetileg a szegénypolitika (szociálpolitika) szakkifejezése volt. Onnan terjedt át a társadalompolitikába és a pedagógiába (gyógypedagógia). A Lisszaboni Egyezmény (2000) óta az Európai Unió hivatalos állásfoglalásaiban visszatérően szerepel mint törekvés a „társadalmi kohézió” erősítésére. A jogvédelem eredete visszanyúlik az 1960-as évtized amerikai polgárjogi mozgalmára. Két eset ismertetésével a szerzők bemutatják a kétféle mozgalom hasonlóságait és különbségeit; összekapcsolva őket a roma/cigány oktatáspolitika dilemmáival. A roma/cigány szegénység még mindig szükségessé teszi a befogadás politikáját. Ugyanakkor a szegénységből kiemelkedő roma/cigány középosztály köreiben erősödik a politizálás szándéka és a jogvédelem igénye.

Summary. “Inclusion” has initially been a social policy term. Its use spread from there to policies of welfare, healthcare and education (special education). Inclusion has repeatedly mentioned since the Treaty of Lisbon (2007) in European Union resolutions as an effort to strengthen “social cohesion”. “Legal protection”, on the other hand, goes back to the American civil rights movement of the 1960s. By describing two Hungarian cases, the authors present the similarities and differences between the two policies; linking them to the dilemmas of Roma education policy. Inclusion as a social policy is still necessary because of existing Roma poverties. At the same time, the intention to politicize and the need for legal protection is growing among the new Roma middle class, which emerges out of poverty and steps into the political arena.

 • 1

  Bátki M. (2011, ed.) Jelenlét. Módszertanmesék a telepi munkáról. Budapest, Magyar Máltai Szeretetszolgálat.

 • 2

  EURLEX (2020) Európa 2020. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aem0028 [Letöltve: 2020. 09. 08.]

 • 3

  Európai Parlament (2007) Lisszaboni Szerződés. https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/hu/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/treaty-of-lisbon [Letöltve: 2020. 09. 08.]

 • 4

  Európai Unió (2020) Roma integrációs és regionális politika.https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/policy/themes/social-inclusion/roma-inclusion/ [Letöltve: 2020. 09. 08.]

 • 5

  Feischmidt M. & Szombati K. (2018) A szegénység kisajátítása és szimbolikus újrakeretezése: az „érdemtelenek” rasszizálása és az „érdemesek” etnicizálása. Gyöngyöspata tanulságai. Magyar Tudomány, Vol. 179. No. 6. pp. 885–901.

 • 6

  Forray R. K. (2005) Budapest cigány/roma lakosságának iskolázottsága és foglalkoztatottsága. Educatio, Vol. 14. No. 1. pp. 60–74.

 • 7

  Forray R. K. (2015) Életutak a felsőoktatásban. Romológia, No. 3. pp. 35–45.

 • 8

  Forray R. K. (2017a) Resilience and Disadvantage in Education – A Sociological View. HERJ Hungarian Educational Research Journal, Vol. 7. No. 1. pp. 112–120. DOI: 10.14413/herj.2017.01.09.

 • 9

  Forray R. K. (2017b) Prekariátus és a cigányság. In: Kerülő J. & Jenei T. (eds) Új kutatások a neveléstudományokban. Pedagógusképzés és az inklúzió. Debrecen, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottsága. pp. 10–15.

 • 10

  Forray R. K. (2020) Cigányiskola vagy vegyes iskola? Új Pedagógiai Szemle, Vol. 70. Nos 5–6. pp. 99–108.

 • 11

  Forray R. K. & Kozma T. (2011) Az iskola térben, időben. Budapest, Új Mandátum Kiadó.

 • 12

  Forray R. K. & Kozma T. (2012) Equal Opportunity and National Identity: Roma Educational Policies in Eastern Europe. In: S. Majhanovic et al. (eds) Education, Dominance and Identity. Rotterdam, Sense Publishers. pp. 34–35.

 • 13

  Forray, R. K. & Óhidy, A. (2019) The Situation of Roma Women in Europe: Increasing Success in Education – Changing Roles in Family and Society. HERJ Hungarian Educational Research Journal, Vol. 9. No. 1. pp. 1–8. DOI: 10.1556/063.9.2019.1.1.

 • 14

  Forray R. K. & Varga A. (2011) Inkluzió a felsőoktatásban. Pécs, Pécsi Tudományegyetem BTK.

 • 15

  Kozma, T. (2018) Learning in Communities: The Essence of Protestantism. HERJ Hungarian Educational Research Journal, Vol. 7. (Supplement 2.) pp. 8–10. DOI: 10.14413/HERJ/7/Supplement 2

 • 16

  Kozma, T. & Tőzsér, Z. (2016) Education and Transition in Hungary: Policy and Research in the Process of Transformation, 1988–2004. HERJ Hungarian Educational Research Journal, Vol. 6. No. 2. pp. 22–39. DOI: 10.14413/HERJ.2016.02.03.

 • 17

  Magyar Máltai Szeretetszolgálat (2020) Tiszabői Biztos Kezdet Gyerekház. https://maltai.hu/efop-1_4_3-16-2017-00093 [Letöltve: 2020. 09. 08.]

 • 18

  Réthy E. (2013) Befogadás, méltányosság, az inkluzív pedagógia rendszere. Pécs, Comenius Oktató és Kiadó Kft.

 • 19

  Sági M. (2010) Kulturális szegmentáció: „mindenevők”, „válogatósok”, „egysíkúak” és „nélkülözők”. Az „omnivore” – „univore” modell alkalmazhatósága Magyarországon. In: Kolosi T. & Tóth István Gy. (eds) Társadalmi riport. Budapest, TARKI. pp. 288–311.

 • 20

  Salamancai nyilatkozat (1994) Salamancai nyilatkozat és cselekvési tervezet. http://www.rampa.eu/dokumentumok/nemzetkozi/salamancamagyar.pdf [Letöltve: 2020. 09. 08.]

 • 21

  Standing, G. (2011) The Precariat: The New Dangerous Class. London, Bloomsbury Academic.

 • 22

  Varga A. (2014) Inkluzív szakkollégiumi közösség. Iskolakultúra, Vol. 24. No. 5. pp. 28–34.

 • 23

  2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról. https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/68657/119877/F-778690014/HUN68657%20Hun.pdf [Letöltve: 2020. 09. 08.]

 

The author instruction is available in DOC.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)