View More View Less
 • a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Open access

Összefoglaló. A tanulmány a kisiskolák magyarországi helyzetével foglalkozik, azok komplex társadalmi beágyazottságával, a hátrányos helyzet, a méltányosság és az inklúzió kérdéskörével, oktatáspolitikai és pedagógiai kérdésekkel. Területi és oktatás-statisztikai adatokra támaszkodva bemutatjuk az alacsony létszámmal működő baranyai iskolák egyes jellemzőit, az elmúlt másfél évtizedben lezajlott történéseket. Az intézményi kört érintők között hangsúlyosan jelenik meg az iskolabezárás, melynek folyamatát két iskola közelmúltban zajló megszűnésével foglalkozó esettanulmányunkra építve mutatjuk be. Működő gyakorlatokat keresünk arra, hogy a tanulók támogatásának, az inkluzív tanítási környezet kialakításának milyen lehetőségeit rejtik a – nem egy esetben összevont tanulócsoportos – kisiskolák.

Summary. This study attempts to uncover and understand the many different factors of small schools in Hungary: the role of disadvantage, how and if equity and inclusion can be realised, and the complex ways in which society perceives these institutions. For these social determinants are multifaceted, further aspects of pedagogy and education policy will be discussed too. Based on regional and education statistics related data, the paper explores the main features and the recent history of those primary schools in Baranya which operate with a low number of students. In this recent history of small schools, there is a clear emphasis on school closures, a process that we will focus on through our case study of two contemporary school closures in the area. With this analysis, our goal is to present several examples of embedded, functioning practices in small schools – many of which operate with multigraded study groups – that aim to support pupils and create an inclusive environment.

 • 1

  Andl H. (2015) Kisiskolák, helyi társadalmak, oktatáspolitika. Kisiskolák Baranya megyében. PhD-értekezés. Kézirat. Pécs, Pécsi Tudományegyetem OTNDI.

 • 2

  Andl H. (2016) Összevont tanulócsoporttal működő kisiskolák és településeik. In: Márhoffer N., Szekeres N. & Szücs-Rusznak K. (eds) Horizontok és dialógusok II. Absztraktkötet. Pécs, PTE BTK Neveléstudományi Intézet. pp. 11–12.

 • 3

  Andl H. (2019) „Én nem tudom, hogy jelent-e egyáltalán valamit az, hogy jövőkép.” – Iskolabezárás egy hátrányos helyzetű térségben. In: Varga A., Andl H. & Molnár-Kovács Zs. (eds) Neveléstudomány. – Horizontok és dialógusok. XIX. Országos Neveléstudományi Konferencia. Absztraktkötet. Pécs, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság – PTE BTK Neveléstudományi Intézet. p. 208.

 • 4

  Andl H., Arató F., Orsós A., Trendl F. & Varga A. (2019) „Tanítsunk Magyarországért!” Program. Oktatói kézikönyv. Pécs, Pécsi Tudományegyetem.

 • 5

  Andl H., Boros J., Jankó K. & Laki T. (2019) „Jövendőlés az első oskoláról” – Kistelepülések és iskoláik. Szimpózium-összefoglaló. In: Varga A., Andl H. & Molnár-Kovács Zs. (eds) Neveléstudomány. – Horizontok és dialógusok. XIX. Országos Neveléstudományi Konferencia. Absztraktkötet. Pécs, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság – PTE BTK Neveléstudományi Intézet. p. 206.

 • 6

  Andor M. (1986) Az iskolák visszatelepítésének esélye. Valóság, Vol. 29. No. 2. pp. 69–75.

 • 7

  Cannella, G., Garzia, M., Mangione, G. R. J. & Repetto, M. (2020, eds) Verso la sostenibilità didattica nelle piccole scuole: interventi per la formazione, la valorizzazione professionale e lo scaling up dell’innovazione. Formazione & Insegnamento. Rivista internazionale di Scienze dell’educazione e della formazione, Vol. 18. No. 1. (numero speciale)

 • 8

  Carle, U. & Metzen, H. (2013) Jahrgangsübergreifendes Lernen. Eine Literaturübersicht. Wissenschaftliche Expertise auf der Grundlage einer theorie- und evidenzbasierten, systematischen Literaturübersicht über die aktuelle und maßgebliche deutsche und internationale Literatur zum Stand der Forschung, der praktischen Expertise und der pädagogischen Konzeptionierung von “Jahrgangsübergreifendem Lernen”. Grundschulverband, Frankfurt am Main.

 • 9

  Dallman K. (2020) Tanítsunk Magyarországért. – Töretlen segítségnyújtás a veszélyhelyzet alatt is. Interjú dr. György Lászlóval, az ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkárával. Új Köznevelés, Vol. 76. No. 4. pp. 32–33.

 • 10

  Fejes, J. B. (2012) A mentorálás hatása a tanulási motivációra és a szövegértésre hátrányos helyzetű tanulók körében. Iskolakultúra, Vol. 12. Nos 7–8. pp. 80–95.

 • 11

  Fickermann, D., Weishaupt, H. & Zedler, P. (1998, eds) Kleine Grundschulen in Europa. Weinheim, Deutscher Studien Verlag.

 • 12

  Forray R. K. (1998) A falusi kisiskolák helyzete. Educatio Füzetek, Kutatás Közben 220. Budapest, Oktatáskutató Intézet.

 • 13

  Forray R. K. (2009) Falusi kisiskola a lokális társadalomban. In: Kozma T. & Perjés I. (eds) Új kutatások a neveléstudományokban 2008. Budapest, MTA Pedagógiai Bizottsága. pp. 245–254.

 • 14

  Harrison, D. A. & Busher, H. (1995) Small Schools, Big Ideas: Primary Education in Rural Areas. British Journal of Educational Studies, Vol. 43. No. 4. pp. 384–397. https://doi.org/10.1080/00071005.1995.9974046 [Letöltve: 2020. 08. 24.]

 • 15

  Hermann Z. (2005) A falusi kisiskolák és a méretgazdaságossággal összefüggő hatékonyságveszteségek. In: Hermann Z. (ed.) Hatékonysági problémák a közoktatásban. Budapest, Országos Közoktatási Intézet. pp. 73–85.

 • 16

  Imre A. (2003) Kistelepülési iskolák eredményessége. Iskolakultúra, Vol. 13. No. 1. pp. 74–78.

 • 17

  Imre A. (2009) Iskolahálózati változások és kistelepülési iskolák. In: Kozma T. & Perjés I. (eds) Új kutatások a neveléstudományokban 2008. Budapest, MTA Pedagógiai Bizottsága. pp. 294–315.

 • 18

  Jankó K. & Andl H. (2015a) „Az iskola ügye nálunk mindennél fontosabb.” In: Györgyi Z., Simon M. & Vadász V. (eds) Szerep- és funkcióváltások a közoktatás világában. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. pp. 212–218.

 • 19

  Jankó K. & Andl H. (2015b) „Mennyit ér egy csupor méz Göncruszkán?” In: Györgyi Z., Simon M. & Vadász V. (eds) Szerep- és funkcióváltások a közoktatás világában. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. pp. 232–243.

 • 20

  Kelemen E. (1993) A kisiskola a magyar oktatás történetében.Baranyai Pedagógiai Körkép, Vol. 6. No. 1/1. pp. 15–29.

 • 21

  Kistelepülések (2006) Kistelepülések kisiskolái. Az Oktatáspolitikai Elemzések Központja nyilvános közpolitikai elemzése. Budapest, suliNova Kht.

 • 22

  Kovácsevicsné Tóth M. (2018) Esélyteremtés és hátránykompenzáció. In: Orsós A. (ed.): Fókuszban az Akácliget. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék – Wlislocki Henrik Szakkollégium. pp. 121–166.

 • 23

  Kozma T. (2002) Határokon innen, határokon túl. Regionális változások az oktatásügyben, 1990–2000. Budapest, Oktatáskutató Intézet – Új Mandátum Könyvkiadó.

 • 24

  Kőrösné Mikis M. (2003): Bezárni vagy informatizálni? https://ofi.oh.gov.hu/en/korosne-mikis-marta-bezarni-vagy-informatizalni [Letöltve: 2020. 07. 20.]

 • 25

  Laki Tamásné (2015) Összevont osztályok közössége az aprófalvas kisiskolákban. In: Márhoffer N., Szalacsi A. & Szücs-Rusznak K. (eds) Iskola a társadalmi térben és időben VI. Pécs, PTE „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola. pp. 153–168.

 • 26

  Laki Tamásné (2016) Összevont tanulócsoportok közösségi hálója. In: Márhoffer N., Szekeres N. & Szücs-Rusznak K. (eds) Horizontok és dialógusok II. Absztraktkötet. Pécs, PTE BTK Neveléstudományi Intézet. pp. 12–13.

 • 27

  Laki Tamásné (2019) Hogyan hatnak a falusi kisiskolák a közösségre? In: Varga A., Andl H. & Molnár-Kovács Zs. (eds) Neveléstudomány. – Horizontok és dialógusok. XIX. Országos Neveléstudományi Konferencia. Absztraktkötet. Pécs, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság – PTE BTK Neveléstudományi Intézet. p. 207.

 • 28

  Lannert J., Németh Sz. & Sinka E. (2008) Kié lesz az általános iskola? Kutatási jelentés a 2007 ősz elején lezajlott közoktatási intézményfenntartási változásokról. Budapest, TÁRKI-TUDOK.

 • 29

  Mangione, G. R. (2017) Piccole scuole e didattica in pluriclasse. Scuola7, 24 luglio 2017, No. 52. https://www.scuola7.it/2017/052/piccole-scuole-e-didattica-in-pluriclasse [Letöltve: 2020. 07. 20.]

 • 30

  Parigi, L., De Santis, F., Bartolini, R. & Iommi, T. (2020) I Quaderni delle Piccole Scuole. Documentare l’esperienza educativa nelle scuole dei territori isolati. Formazione & Insegnamento. Rivista internazionale di Scienze dell’educazione e della formazione, Vol. 18. No. 1. (numero speciale) pp. 43–57. https://doi.org/10.7346/-feis-XVIII-01-20_04 [Letöltve: 2020. 08. 14.]

 • 31

  Pieri, M. & Repetto, M. (2019) Piccola scuola come comunità educante. Quaderni delle Piccole Scuole, Vol. 1. No. 1.

 • 32

  Pieri, M. & Repetto, M. (2020) Piccole scuole e rapporti scuola-genitori tra legami con la tradizione e spinte all’innovazione. Formazione & Insegnamento. Rivista internazionale di Scienze dell’educazione e della formazione, Vol. 18. No. 1. (numero speciale) pp. 85–95. https://doi.org/10.7346/-feis-XVIII-01-20_07 [Letöltve: 2020. 08. 14.]

 • 33

  Rehák T. (2019) Adatok és gondolatok a kis- és központi iskola dilemmájáról. Katedra, Vol. 26. No. 6. pp. 13–14.

 • 34

  Szász J. (2007) Összevont tanulásszervezés 1–4. osztályban. Körkép az összevont tanulócsoportos oktatásról. Magiszter, Vol. 5. No. 2. és 3–4. http://rmpsz.ro/uploaded/tiny/files/magiszter/2007/nyar/04.pdf [Letöltve: 2020. 07. 20.] http://rmpsz.ro/uploaded/tiny/files/magiszter/2007/osz/05.pdf [Letöltve: 2020. 07. 20.]

 • 35

  Váradi M. (2008) Kistelepülések és kisiskolák: közoktatási tapasztalatok a kistérségi társulásokban. In: Kovács K. & Somlyódyné Pfeil E. (eds) Függőben. Közszolgáltatás-szervezés a kistelepülések világában. Budapest, KSZK ROP 3.1.1. Programigazgatóság. pp. 155–182.

 • 36

  Varga A. (2015) Az inklúzió szemlélete és gyakorlata. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék – Wlislocki Henrik Szakkollégium.

 • 37

  2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. Magyar Közlöny, 162.

 • 38

  EMMI Köznevelési statisztikai adatgyűjtés 2018

 • 39

  Oktatási Hivatal – Köznevelés: https://www.oktatas.hu/kozneveles [2020. 08. 20.]

 • 40

  Lakossági számadatok 2019: Magyarország állandó lakossága települési bontásban. https://nyilvantarto.hu/hu/statisztikak?stat=kozerdeku [Letöltve: 2020. 07. 20.]

 • 41

  Bács-Kiskun Megyei Kisiskolák Közművelődési Egyesülete: http://www.kisiskolak.atw.hu [Letöltve: 2020. 07. 20.]

 • 42

  Il Movimento delle Piccole Scuole: https://piccolescuole.indire.it [Letöltve: 2020. 07. 20.]

 • 43

  Quaderni delle Piccole Scuole: https://piccolescuole.indire.it/quaderni/ [Letöltve: 2020. 07. 20.]