View More View Less
 • a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, 1054 Budapest, Nagysándor József u. 8.

Összefoglaló. A kutatás fókuszában a Kárpát-medencei magyar felsőoktatási intézményeket érintő hallgatói pályák feltérképezése áll. E témakör fő kérdése, hogy milyen mértékben és milyen minőségben valósul meg a Kárpát-medencei magyar felsőoktatásban a hallgatói mobilitás. A kvalitatív kutatásaink alapján sikerült feltérképeznünk a Kárpát-medencei magyar felsőoktatási intézményeket érintő hallgatói pályákat. A kutatás keretében elemeztük a hallgatók mobilitási hajlandóságát, attitűdjét, a mobilitás lehetséges akadályait, valamint az ezekre kínálkozó megoldási alternatívákat is feltérképeztük.

Summary. The focus of the research is the mapping of students’ career paths outside the Carpathian Basin and of Hungarian higher education institutions in the Carpathian Basin. The main question in this topic is the extent and quality of student mobility in Hungarian higher education in the Carpathian Basin. Through the methodology of qualitative research, we have been able to map in detail the depths of student careers in Hungarian higher education institutions in the Carpathian Basin. Within the framework of the research, we analysed the students’ willingness to move, their attitudes, the possible obstacles to mobility, and the solutions available to them.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Berács J. (2010) A Magyarországon tanuló külföldi hallgatóság összetétele. In: Kurucz K. (ed.) Mobilitás Magyarországon. Lehetőségek és teendők. A 2010. január 19-i konferencia előadásainak összefoglalói. Budapest, Tempus Közalapítvány. pp. 15–20.

 • 2

  Berács J. (2011) Diák mobilitás és Magyarország vonzereje. In: Berács J., Hrubos I. & Temesi J. (eds) „Magyar Felsőoktatás 2010” Konferencia dokumentumok. NFKK FÜZETEK 6. pp. 44–55.

 • 3

  Berács J., Derényi A., Kádár-Csoboth P., Kováts G., Polónyi I. & Temesi J. (2017) Magyar Felsőoktatás 2016. Stratégiai helyzetértékelés. Projekt jelentés. Budapest, Corvinus Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja.

 • 4

  Berács J., Derényi A., Kováts G., Polónyi I. & Temesi J. (2015) Magyar felsőoktatás 2014. Stratégiai helyzetértékelés. Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja.

 • 5

  Dobos G. (2014, ed.) A felsőoktatási mobilitást akadályozó és ösztönző tényezők Magyarországon. Budapest, Tempus Közalapítvány.

 • 6

  Duga Zs. (2016) Az alumni szolgáltatások szerepe a hazai egyetemek működésében. Doktori értekezés. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola.

 • 7

  Erdei I. (2005) Hallgatói mobilitás a Kárpát-medencében. In: Gábor K. & Veres V. (eds) A perifériáról a centrumba. Az erdélyi fiatalok helyzetképe az ezredfordulón. Szeged–Kolozsvár, Belvedere Kiadó–Max Weber Tk Alapítvány. pp. 108–132.

 • 8

  Kováts G. & Temesi J. (2018) A magyar felsőoktatás egy évtizede 2008–2017. NFKK Kötetek 2. Budapest, Corvinus Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja.

 • 9

  Molnár G. (2019, ed.) Erdélyi érettségi ellenszélben. Beszámoló a székelyföldi és a partiumi magyar érettségi felkészítők oktatási versenyhátrányát és az érettségi felkészítő kísérleti oktatási program eredményességét vizsgáló többéves kutatási program eredményeiről. Kutatási Jelentés. Kárpát-haza Program. Budapest, Nemzetstratégiai Kutatóintézet.

 • 10

  NSKI (2019a) Kutatások, vizsgálatok a felsőoktatásra és köznevelésre hatást gyakorló tényezők, tendenciák megismerése érdekében. Kutatási jelentés. EFOP-3.10.1-17-2017-00002. Az oktatási struktúrák Kárpát-medencei makroregionális együttműködését támogató kutatások kutatási projekt 1. tevékenységcsoport 1. főtevékenység tanulmánya. Budapest, Nemzetstratégiai Kutatóintézet.

 • 11

  NSKI (2019b) A tanulók és hallgatók földrajzi mobilitását feltáró kutatások. Kutatási jelentés. EFOP-3.10.1-17-2017-00002. Az oktatási struktúrák Kárpát-medencei makroregionális együttműködését támogató kutatások kutatási projekt 1. tevékenységcsoport 2. főtevékenység tanulmánya. Budapest, Nemzetstratégiai Kutatóintézet.

 • 12

  Rédei M. (2009) A tanulmány célú mozgás. Reg-Info Kiadó, Budapest.

 • 13

  Tóth É. (2005) Magyar hallgatók külföldön. Educatio, Vol. 14. No. 2. pp. 302–319.