Authors:
Gabriella Pusztai Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Search for other papers by Gabriella Pusztai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Krisztina Győri Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Search for other papers by Krisztina Győri in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Összefoglaló. A COVID–19-pandémia oktatásra gyakorolt hatását 2020-ban a kutatók rendkívüli gyorsasággal kezdték el vizsgálni. Jelen kutatás összehasonlította a hallgatói kapcsolatoknak a vészhelyzeti távolléti oktatás (emergency remote teaching, ERT) előtti és alatti állapotát és ezek összefüggését a hallgatói eredményesség alakulásával. Kérdőívünket 677 válaszadó hallgató töltötte ki (172 férfi és 505 nő) összesen 29 magyarországi felsőoktatási intézményből. Eredményeink rámutattak az oktatók tanítással nem szorosan összefüggő szerepköreinek nélkülözhetetlenségére, valamint arra, hogy a hallgatói kapcsolatok gyengülése összefüggésben áll a tanulmányok melletti kitartással, a tanulmányi aktivitással, a bizalommal és az elégedettséggel. Mindezt a virtuális egyetem koncepciók kidolgozásánál is szükséges figyelembe venni.

Summary. Researchers have begun studying with utmost haste the effect of the COVID-19 pandemic on teaching already in 2020. In the present study, we compared the states of the student relationships before and after the emergency remote teaching (henceforth ERT). Our questionnaire was filled by 677 students (172 males, 505 females) from altogether 29 Hungarian higher education institutes. Our results raise attention to the important dimension of the role of faculty members which are not in close relation to knowledge transfer, furthermore, the results point that the strength of the institutional relationships is in correlation with the persistence related to student persistence, student engagement, the trust, and the satisfaction. All of this should be taken into consideration when working out a concept for a virtual university.

 • 1

  Arkhipova, V. A., Vasilyeva, L. G., Gurdzhiyan, V. L., Makarov, A. L., Mashkin, N. A., Nikitina, A. A. & Magaramov, S. A. (2020) Features of Student Virtual Social Capital: Characteristics, Opportunities and Limits. EurAsian Journal of BioSciences, Vol. 14. No. 2. pp. 3725–3729.

 • 2

  Astin, A. W. (1993) What Matters in College: Four Critical Years Revisited. San Francisco, Jossey-Bass.

 • 3

  Fényes H. (2019) A lemorzsolódás okai és klaszterei. In: Kovács K. et al. (eds) Lemorzsolódott hallgatók 2018. Debrecen, CHERD. pp. 5–7.

 • 4

  Ferdig, R. E., Baumgartner, E., Hartshorne, R., Kaplan-Rakowski, R. & Chrystalla Mouza, C. (2020) Teaching, Technology, and Teacher Education during the COVID-19 Pandemic: Stories from the Field. AACE-Association for the Advancement of Computing in Education.

 • 5

  Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T. & Bond, A. (2020) The Differences between Emergency Remote Teaching and Online Learning. Elérhető: https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning. [Letöltve: 2021. 02. 07.]

 • 6

  Kristóf Zs. (2020) International Trends of Remote Teaching Ordered in Light of the Coronavirus (COVID-19) and Its Most Popular Video Conferencing Applications that Implement Communication. Central European Journal of Educational Research, Vol. 2. No. 2. pp. 84–92.

 • 7

  Niemi, H. M. & Kousa, P. (2020) A Case Study of Students’ and Teachers’ Perceptions in a Finnish High School during the COVID Pandemic. International Journal of Technology in Education and Science. International Journal of Technology in Eductaion and Science, Vol. 4. No. 4. pp. 352–369.

 • 8

  Pusztai G. (2011) A láthatatlan kéztől a baráti kezekig. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó.

 • 9

  Pusztai G., Kovács K. & Hegedűs R. (2019) Lemorzsolódók tegnap, ma, holnap. Educatio, Vol. 28. No. 4. pp. 737–754.

 • 10

  Putnam, R. D. (2000) Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York, Simon & Schuster.

 • 11

  Rapanta, C., Botturi, L., Goodyear, P., Guàrdia, L. & Koole, M. (2020) Online University Teaching during and after the Covid-19 Crisis: Refocusing Teacher Presence and Learning Activity. Postdigital Science and Education, Vol. 2. No. 3. pp. 923–945.

 • 12

  Tinto, V. (1975) Dropout from Higher Education: A Theoretical Synthesis of Recent Research. Review of Educational Research, Vol. 45. No. 1. pp. 89–125.

 • 13

  Williamson, B., Eynon, R. & Potter, J. (2020) Pandemic Politics, Pedagogies and Practices: Digital Technologies and Distance Education During The Coronavirus Emergency. Learning, Media & Technology, Vol. 45. No. 2. 107–114.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Hegedűs Roland (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Roland Hegedűs (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2023 0 13 5
Dec 2023 0 76 2
Jan 2024 0 69 4
Feb 2024 0 54 4
Mar 2024 0 43 8
Apr 2024 0 12 5
May 2024 0 0 0