Author:
Zsolt Dános Széchenyi István Egyetem, Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Search for other papers by Zsolt Dános in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Összefoglaló. A tanulmány a magyarországi állami felsőoktatási intézmények honlapjain elérhető szervezeti dokumentumokban tartalomelemzés segítségével keresi az alig két évtizedes múltra visszatekintő egyetemi társadalmi felelősségvállalás jelenlétét. A fogalom, amely az egyetem modern szerepeinek értelmezését tágítja, a vállalati társadalmi felelősségvállalás nyomán tűnt fel, összekapcsolódva a harmadik misszió jelenségével. Emellett az írás kategóriákat kíván felállítani arra vonatkozólag, hogy az egyetemi társadalmi felelősségvállalás hogyan jelenik meg és milyen tudatosságot képvisel az intézmények felelősségvállalásában. A tanulmány mindehhez bemutatja azokat a kereteket, amelyekben az egyetemi társadalmi felelősségvállalás fogalma kialakult.

Summary. The study uses the method of content analysis in the organizational documents available on the institutional websites of Hungarian higher education to look for the presence of university social responsibility, which dates back only two decades. The concept emerged in the wake of corporate social responsibility in connection with the phenomenon of the third mission and seeks to broaden the interpretation of the modern roles of the university, but it has hardly been researched in the Hungarian research. Besides, the writing seeks to establish categories of how university social responsibility manifests itself and what awareness the institution represents in responsibility. For all this, the study presents the framework in which the concept of university social responsibility has been developed.

 • 1

  Bander K. (2011) Vállalt küldetések az intézményi honlapok alapján. In: Hrubos I. (ed.) Műhelytanulmányok. NFKK Füzetek 8. Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja, Budapest. pp. 58–88.

 • 2

  Bonnen, J. T. (1998) The Land Grant Idea and the Evolving Outreach University. In: R. M. Lerner & L. A. Simon (eds) University-Community Collaborations for the 21st Century: Outreach to Scholarship for Youth and Families. New York, Garland Press. pp. 25–70.

 • 3

  Boyer, E. L. (1996) The Scholarship of Engagement. Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences, Vol. 49. No. 7. pp. 18–33.

 • 4

  Esfijani, A., Hussain, F. K. & Chang, E. (2012) An Approach to University Social Responsibility Ontology Development through Text Analyses. Paper presented at the IEEE 5th International Conference on Human System Interactions, IEEE-HSI-2012.

 • 5

  Gurria, A. (2009) The New Dynamics of Higher Education and Research for Societal Change and Development. Introductory Remarks. UNESCO World Conference on Higher Education, 05 07 2009. https://www.oecd.org/education/thenewdynamicsofhighereducationandresearchforsocietalchangeanddevelopment.htm [Letöltve: 2019. 09. 30.]

 • 6

  Hrubos I. (2008) A minőségkultúra ügye az Európai Felsőoktatási Térségben. Educatio, Vol. 17. No. 1. pp. 22–35.

 • 7

  Jorge, M. L. & Peña, F. J. A. (2017) Analysing the Literature on University Social Responsibility: A Review of Selected Higher Education Journals. Higher Education Quarterly, Vol. 71. No. 4. pp. 302–319.

 • 8

  Lukman, R. & Glavic, P. (2007) What Are the Key Elements of a Sustainable University? Clean Technologies and Environmental Policy, Vol. 9. No. 2. pp. 103–114.

 • 9

  Sánchez, R. G., Bolívar, M. P. R. & López-Hernández, A. M. (2013) Online Disclosure of University Social Responsibility: A Comparative Study of Public and Private US Universities. Environmental Education Research, Vol. 19. No. 6. pp. 709–746.

 • 10

  Vallaeys, F. (2014) University Social Responsibility: A Mature and Responsible Definition. In: Higher Education in the World 3. Palgrave Macmillan. pp. 88–96.

 • 11

  Velazquez, L., Munugia, N., Platt, A. & Taddei, J. (2006) Sustainable University: What Can Be the Matter? Journal of Cleaner Production, Vol. 14. Nos 9–11. pp. 810–819.

 • 12

  Veroszta Zs. (2010) Felsőoktatási értékek – hallgatói szemmel. A felsőoktatás küldetésére vonatkozó hallgatói értékstruktúrák feltárása. Doktori értekezés. Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalomtudományi Kar, Szociológia Doktori Iskola, Budapest.

 • 13

  World Declaration on Higher Education for the Twenty-first Century: Vision and Action (1998) World Conference on Higher Education. UNESCO, Paris. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000113779?posInSet=3&queryId=77779065-8b38-4a19-b92b-995515487455 [Letöltve: 2020. 05. 30.]

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Hegedűs Roland (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Roland Hegedűs (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2023 0 8 0
Nov 2023 0 15 4
Dec 2023 0 58 4
Jan 2024 0 32 3
Feb 2024 0 22 3
Mar 2024 0 9 5
Apr 2024 0 16 4