Authors:
Katalin Forray R. Pécsi Tudományegyetem, Pécs

Search for other papers by Katalin Forray R. in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Tamás Kozma Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Search for other papers by Tamás Kozma in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Összefoglaló. A társadalmi innovációt és közösségi tanulást kutatók általában társadalmi méretű természeti katasztrófákból indulnak ki (Moulaert et al. 2013: 113–130). Mi a járványt próbáljuk úgy tekinteni, mint az egész közösséget érő kihívást, amely új tanulásokat és innovációkat eredményez (Márkus–Kozma 2019: 5–17). Paradigmatikus kutatási módszerünk a résztvevő megfigyelés (Moulaert–MacCallum 2019: 115–120). Ezt kiegészítjük a szociális média elemzésével, valamint célzott interjúkkal és folyamatos monitorozással. Az események lefutására példaként az oktatást (tanárokat, tanulókat, szülőket és fönntartókat) használtuk. Négy lakossági csoportot és jellegzetes magatartásaikat sikerült körvonalaznunk a kormányzat mint aktor mellett: a „lojálisakat”, a „vádaskodókat”, az „aktívakat” és az „innovatívakat”. Az oktatásügy története a járványveszély idején változó dinamikát mutat. A járványveszély kihirdetésekor a civilek innovativitása fellángolt; ezt azonban a kormányzati adminisztráció később fokozatosan visszaszorította. A kívánatos ezzel szemben a felek partnersége lett volna.

Summary. Researchers of social innovation and community (social) learning usually start their analyses from natural disasters (Moulaert et al. 2013: 113–130). In this paper, we defined the first six weeks of pandemic threat (COVID-19) in Hungary as a community-wide challenge that resulted in new learning and innovation (Márkus–Kozma 2019: 5–17). We choose participatory observation as the main research method (Moulaert–MacCallum 2019: 115–120) which was complemented by social media analysis as well as targeted interviews and ongoing monitoring. We used education (teachers, students, parents and owners of institutions) as an example. We outlined four population groups and their typical attitudes towards the government’s anti-virus education policy: the “loyal”, the “accuser”, the “active” and the “innovative”. The education policy showed changing dynamics at the time of the epidemic threat. When the threat was announced, the innovativeness of civilians flared up; however, this was later gradually suppressed by government decisions. The desired, on the other hand, would have been a partnership between the parties.

 • 1

  Baczur I. (2020) Hogyan csinálom én? Publikálatlan kézirat.

 • 2

  Balázs B. (2020) Karanténban derül ki… Azonnali, 2020. április 2. https://azonnali.hu/cikk/20200402_epp-most-derul-ki-hogy-a-magyar-oktatast-es-a-tarsadalmat-is-csak-a-retteges-tartja-ossze [Letöltve: 2020. 09. 19.]

 • 3

  Bandura A. (1977) Social Learning Theory. New York, General Learning Press.

 • 4

  Báthory Z. (1977) Tanulók, iskolák, különbségek. Budapest, Tankönyvkiadó.

 • 5

  Ésik S. (2020) A világ folyamatosan jobb hely lesz, és ez a járvány után sem lesz másképp. Azonnali, 2020. március 23. https://azonnali.hu/cikk/20200323_a-vilag-folyamatosan-jobb-hely-lesz-es-ez-a-jarvany-utan-sem-lesz-maskepp [Letöltve: 2020. 09. 19.]

 • 6

  Fekete B. (2020) Most nem szabad indokolatlanul keménykedni. Azonnali, 2020. március 30. https://azonnali.hu/cikk/20200330_most-nem-szabad-elkezdeni-indokolatlanul-kemenykedni [Letöltve: 2020. 09. 19.]

 • 7

  Ferenci T. (2020) Az első hullám tapasztalatai. Index, 2020. május 18.

 • 8

  Forray R. K. & Kozma T. (2020) Járványnapló. (Kiadatlan kézirat.) https://docs.google.com/document/d/1CYn-yRp0KDa5m3cgDvKCmAx5dMlVGqTGS-3K4zpYdNw/edit [Letöltve: 2020. 09. 19.]

 • 9

  Hámori B. & Szabó K. (2018) Innováció és hálózat. Educatio, Vol. 27. No. 2. pp. 208–224.

 • 10

  Hyvärinen, M. (2012) Analyzing Narratives and Storytelling. In: The Sage Handbook of Social Research Methods. pp. 447 etc. https://books.google.hu/books?hl=hu&lr=&id=eTmsn2-tYtAC&oi=fnd&pg=PR5&dq=THE+SAGE+HANDBOOK+OF+SOCIAL+RESEARCH#v=onepage&q=THE%20SAGE%20HANDBOOK%20OF%20SOCIAL%20RESEARCH&f=false [Letöltve: 2020. 09. 19.]

 • 11

  Jereb B. (2020): Így segítik egyetemista önkéntesek a tanárokat a digitális átállásban. Mandiner 2020. március 20. https://mandiner.hu/cikk/20200320_oktondi_elnok_a_mandinernek (2020. 09. 19.)

 • 12

  Keresztes G. (2013): Az innováció fogalmának történeti áttekintése. Gazdaság és Társadalom, Vol. 5. No. 4. pp. 81–95.

 • 13

  Khan, M. H. A. et al. (2020) COVID-19: A Threat to Human Existence. IOSR Journal of Humanities and Social Sciences, Vol. 25. No. 5. pp. 53–57.

 • 14

  Kozma T. (2018) Tanulóközösségek és társadalmi innovációk. Educatio, Vol. 27. No. 2. pp. 237–246. https://akjournals.com/view/journals/2063/27/2/article-p237.xml [Letöltve: 2020. 09. 19.]

 • 15

  Kozma T. (2018a) The Role of Learning in Political Change. Hungarian Educational Research Journal, Vol. 8. No. 3. pp. 89–100.

  • Crossref
  • Export Citation
 • 16

  Makó Cs., Illéssy M. & Borbély A. (2018) Educatio, Vol. 27. No. 2. pp. 192–207.

 • 17

  Márkus E. & Kozma T. (2019, eds) Learning Communities and Social Innovations. Debrecen, CHERD & Debrecen University Press. https://dupress.unideb.hu/hu/termek/learning-communities-and-social-innovations/ [Letöltve: 2020. 09. 19.]

 • 18

  Molnár Cs. & Szémann T. (2020) Mit tud Kelet-Európa a járvány ellen, ami Nyugaton nem működik? Index 2020. május 30. https://index.hu/techtud/2020/05/22/mit_tud_kelet-europa_a_jarvany_ellen_ami_nyugaton_nem_mukodik/ [Letöltve: 2020. 09. 19.]

 • 19

  Moulert F. et al. (2013) The International Handbook on Social Innovation. Cheltenham, Edward Elgar Publishing.

 • 20

  Moulaert, F. & MacCallum, D. (2019): Advanced Introduction to Social Innovation. Cheltenham, Edward Elgar Publishing

 • 21

  Nádori G. & Prievara T. (2020): Tanítás korona idején. Index 2020, március 22. https://index.hu/techtud/2020/03/22/digitalis_atallas_oktatas_iskola_tanacsok_javaslatok/ [Letöltve: 2020. 09. 19.]

 • 22

  Nemes G. & Varga Á. (2014) Gondolatok a vidékfejlesztésről. Educatio, Vol. 21. No. 3. pp. 384–393.

 • 23

  Polónyi I. (2018) A magyar innováció nemzetközi összehasonlításban. Educatio, Vol. 27. No. 2. pp. 208–224.

 • 24

  Setényi J. & Szepesi B. (2020), Nyertesek, áldozatok és következmények I–II. Összképhttps://osszkep.hu/ [Letöltve: 2020. 09. 19.]

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Hegedűs Roland (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Roland Hegedűs (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2023 0 17 10
Nov 2023 0 18 4
Dec 2023 0 61 7
Jan 2024 0 54 18
Feb 2024 0 35 17
Mar 2024 0 37 12
Apr 2024 0 14 4