Author:
Ildikó Hrubos Budapesti Corvinus Egyetem, 1093 Budapest, Fővám tér 8.

Search for other papers by Ildikó Hrubos in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Összefoglaló. A tanulmány azokat a fontosabb kutatási eredményeket foglalja össze, amelyek a koronajárvány kezdeti szakaszában születtek, és nyilván jórészt mozaikszerű empirikus vizsgálódásokon alapulnak. A fő hangsúlya azonban a várható következményekre kerül. Vajon mennyiben, milyen mértékben és formákban szükséges és kívánatos a rendkívüli állapot körülményei között bevezetett tanulási és tanítási formák fenntartása, azok továbbfejlesztése és a jövőbeni gyakorlatba való – hosszabb távban gondolkodó – beépítése. Ez a kutatási megközelítés kapcsolódik az utóbbi években kiemelten kezelt témához, a tanulás és tanítás korszerűsítésének kérdéséhez, de túl is mutat azon. Ismét élesen merül fel a felsőoktatás (és főleg az egyetem) létének kérdése európai és globális színtéren egyaránt.

Summary. The study summarizes significant research results that were born in the initial phase of the coronavirus and are clearly based mostly on mosaic-type empirical surveys. However, they mainly emphasize the expected consequences. In what ways, to what extent and in what forms is it necessary and favourable to maintain the education methods introduced under the state of emergency conditions, and to further develop them – considering the long term – for integration into future practices. This research approach is connected to the subject that has been highlighted in recent years, the matter of modernizing learning and teaching, but points even beyond that. The question of the existence of higher education (and mostly universities) in the European and global arena sharply rises again.

 • 1

  Covid-19 (2020) Higher Education challenges and responses. International University Association IUA. https://www.iau-aiu.net/COVID-19-Higher-Education-challenges-and-responses [Letöltve: 2020. 11. 25.]

 • 2

  DIGI-HE (2020) A strategic reflexion tool on digitalisation at European Higher Education Institutions. European University Associaiton. https://eua.eu/101-projects/772-digi-he.html [Letöltve: 2020. 11. 25.]

 • 3

  EHEA (2020) Ministerial Conference Rome. http://ehea.info/page-ehea-ministerial-conferece-rome-2020 [Letöltve: 2020. 11. 25.]

 • 4

  EHEAROM (2020) Rome Ministerial Communiqué 19 November 2020. http://ehea.info/Upload/Rome_Ministerial_Communique.pdf [Letöltve: 2020. 11. 25.]

 • 5

  EUA Webinar Series (2020) Universities building a better Europe. Towards the Bologna Process Ministerial Meeting. https://eua.eu/events/122:2020-eua-annual-conference-webinar-series.html [Letöltve: 2020. 11. 25.]

 • 6

  EUA Webinar Series 2. (2020) Internationalisiation and mobility policies and practices. https://eua.eu/events/149-eua-webinar-series-towards-the-bologna-process-ministerial-meeting.html [Letöltve: 2020. 11. 25.]

 • 7

  EUA Webinar Series 3. (2020) Digitaly enhanced learning in the European Higheer Education Area. https://eua.eu/events/145-eua-webinar-series-towards-the-bologna-process-ministerial-meeting.html [Letöltve: 2020. 11. 25.]

 • 8

  EUA Webinar Series 4. (2020) Flexible learning: Micro credentials a way to enhance learning and teaching in the EHEA. https://www.eua.eu/events/146-eua-webinar-series-towards-the-bologna-process-ministerial-meeting.html?utm_source=social&utm_medium=Twitter&utm_name=Twitter-social-3-9-2020 [Letöltve: 2020. 11. 25.]

 • 9

  European Higher Education (2020) European higher education in the Covid-19 survey. European University Association. Briefing. https://eua.eu/downloads/publications/briefing_european%20higher%20education%20in%20the%20covid-19%20crisis.pdf [Letöltve: 2020. 11. 25.]

 • 10

  European University Association (2020) European University Association, Upcoming Eventshttps://eua.eu/events.html [Letöltve: 2020. 11. 25.]

 • 11

  First 17 „European Universities” selected (2020) A major step towards building European Education Area. European Commission – Press release. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_3389 [Letöltve: 2020. 11. 25.]

 • 12

  How universities are addressing (2020) How universities are addressing the coronavirus crises and moving forward Discover how universities are preparing for the upcoming academic year and adapting their strategies to address the ripple effects of the coronavirus crises. QS Published in July 2020. https://www.qs.com/portfolio-items/how-universities-addressing-coronavirus-crisis-moving-forward-report/ [Letöltve: 2020. 11. 25.]

 • 13

  Hrubos I. (2018) Az egyetem válsága és megújulása. 1968, mint szakaszhatár. Educatio, Vol. 27. No. 3. pp. 415–426. https://akjournals.com/view/journals/2063/27/3/article-p415.xml [Letöltve: 2020. 11. 25.]

 • 14

  Magna Charta Universitatum (2020). http://www.magna-charta.org/magna-charta-universitatum/mcu-2020 [Letöltve:2020. 11. 25.]

 • 15

  Marinoni, G., van’t Land, M. H. & Jensen, T. (2020) The Impact of Covid-19 on Higher Education around the World. IAU Global Survey Report. International Association of Universities. https://www.iau-aiu.net/IMG/pdf/iau_covid19_and_he_survey_report_final_may_2020.pdf [Letöltve: 2020. 11. 25.]

 • 16

  Maximizing potential (2020) Maximizing potential at virtual student recruitment events. Successfully recruiting students from around the world is more than just translating in-person interactions to the online space; institutions must utilize new opportunities for engagement and content sharing to stand apart from the competition. QS. https://www.qs.com/portfolio-items/maximizing-potential-virtual-student-recruitment-events/ [Letöltve: 2020. 11. 25.]

 • 17

  O’Malley, B. (2020) First 17 European Universities’ Alliances Announced. University World News 27 June 2020. https://www.universityworldnews.com/post.php?story=2019062708524036 [Letöltve: 2020. 11. 25.]

 • 18

  Online replacement (2020) EUA Annual Conference 16-17 Apr. 2020 Gdansk University of Technology, Gdansk. https://eua.eu/events/122-2020-eua-annual-conference-webinar-series.html [Letöltve: 2020. 11. 25.]

 • 19

  Principles and Guidance (2020) For collaborative teaching partnership during the pandemic. University UK, University UK International, Association of Colleges, Independent Higher Education. 2020 July. https://scholar.google.hu/scholar?q=Principles+and+guidance+for+collaborative+teaching+partnership+during+the+pandemic&hl=hu&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart [Letöltve: 2020. 11. 25.]

 • 20

  Signe the Magna Charta (2020) Observatory Magna Charta Universitatum. http://www.magna-charta.org/magna-charta-universitatum/sign-the-magna-charta [Letöltve: 2020. 11. 25.]

 • 21

  Skolars at risk (2020) https://www.scholarsatrisk.org/about/ [Letöltve: 2020. 11. 25.]

 • 22

  Stückelberger, Ch. (2020) COVID-19 and the Ethical Responsibility of Universities. https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200410080845845 [Letöltve: 2020. 11. 25.]

 • 23

  The Coronavirus Crises (2020) The coronavirus crises and the future of higher education QS 2020 Aug. https://info.qs.com/rs/335-VIN-535/images/the-coronavirus-crisis-and-the-future-of-higher-education.pdf [Letöltve: 2020. 11. 25.]

 • 24

  The New Virtual Student Journey (2020) Changing Dynamics as a Result of the Coronavirus QS 2020. https://info.qs.com/rs/335-VIN-535/images/QS-The-New-Virtual-Student-Journey.pdf [Letöltve: 2020. 11. 25.]

 • 25

  The outlook for university admissions (2020) The impact of the COVID-19. QS 2020 June. https://www.qs.com/portfolio-items/outlook-university-admissions-impact-covid-19-report/ [Letöltve: 2020. 11. 25.]

 • 26

  What lessons (2020) What lessons are we learn from Covid-19. http://www.magna-charta.org/observatory-events/special-events/what-lessons-are-we-learning-from-covid-19 [Letöltve: 2020. 11. 25.]

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Hegedűs Roland (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Roland Hegedűs (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2023 0 24 22
Dec 2023 0 62 11
Jan 2024 0 34 4
Feb 2024 0 25 9
Mar 2024 0 45 15
Apr 2024 0 22 2
May 2024 0 0 0