View More View Less
 • 1 ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, , 1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27., , Magyarország
Open access

Összefoglaló. Írásunk a középiskolai és a felsőoktatási felvételi adatokat felhasználva mutatja be az elmúlt évtizedek beiskolázási trendjeit, fókuszálva az elmúlt másfél-két évtizedben végbemenő folyamatokra. A középiskolai beiskolázás adatai szerint egyrészt megállapítható, hogy a rendszerváltás utáni trend 2011 után megtört, a középiskolás korosztályon belül egyre csökken azok aránya, akik részt vesznek valamilyen középfokú képzésben, másrészt a képzésben maradók preferenciái ugyan az általános képzés felé törekednek, de a felvettek számát és arányát tekintve mégis a szakképzésben tanulnak többen. A felsőoktatásba újonnan bekerülők jelentős hányadát adják a frissen érettségizettek, akiknek a létszáma az utóbbi 15 évben folyamatosan csökken, ezzel egyidejűleg azonban a részidős képzésekben tanulók létszáma is meredeken visszaesett.

Summary. The study presents enrolment trends using secondary and tertiary enrolment data, focusing on trends over the last two decades. The data on secondary school enrolment shows that, on the one hand, the post-transition trend was broken after 2011, with the proportion of secondary school students enrolled in some form of upper secondary education decreasing, and on the other hand, while the preferences of those who remain in education are tending towards general education, more people are enrolled in vocational education and training in terms of both the number and the proportion of enrolments. A significant proportion of new entrants to higher education are recent graduates from secondary education, whose number have been declining steadily over the last 15 years, but at the same time the number of part-time students in higher education has also fallen sharply.

 • 1

  Fehérvári A. & Híves T. (2017a) Trajectories in Hungarian Education – Transition to Secondary School. The New Educational Review, Vol. 48. No. 2. pp. 154–166.

 • 2

  Fehérvári A. & Híves T. (2017b) Tanulói preferenciák, oktatáspolitikai szándékok. Educatio, Vol. 26. No. 4. pp. 567–580.

 • 3

  Garai O. & Kiss L. (2014) A felsőoktatási jelentkezések tendenciáinak alakulása 2010 és 2014 között. Felsőoktatási Műhely, No. 1. pp. 17–46.

 • 4

  Hermann Z. & Varga J. (2016) Állami, önkormányzati, egyházi és alapítványi iskolák: részarányok, tanulói összetétel és tanulói teljesítmények. In: Kolosi T. – Tóth I. G. (eds) Társadalmi riport 2016. Budapest, Tárki. pp. 311–333.

 • 5

  Híves T. & Kozma T. (2014) Az expanzió vége? Educatio, Vol. 23. No. 2. pp. 239–252.

 • 6

  Mártonfi Gy. (2019) Tanügyirányítás és struktúraváltás a hazai szakképzésben 2010 után. Educatio, Vol. 28. No. 2. pp. 240–254. https://doi.org/10.1556/2063.28.2019.2.3

 • 7

  OECD (2020) Education at glance 2020. Paris: OECD.

 • 8

  Szemerszki M. (2014) A középiskolából a felsőoktatásba – jelentkezési és felvételi tendenciák. Felsőoktatási Műhely, No. 1. pp. 47–63.

 • 9

  Tomasz G. (2017) Erősödő egyházi jelenlét az oktatásban. Educatio, Vol. 26. No. 1. pp. 94–112.

 • 10

  Veroszta Zs. (2010) Az idősebb korosztály jelentkezési tendenciái. Felsőoktatási Műhely, No. 1. pp. 49–57.

 • 11

  Veroszta Zs. (2012) A felsőoktatás különböző szintjeire felvettek jellemzői. In: Szemerszki M. (ed.) Az érettségitől a mesterképzésig. Továbbtanulás és szelekció. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.

 

The author instruction is available in DOC.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)