Author:
Attila Papp Z. Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., Magyarország
Miskolci Egyetem BTK ATTI, Miskolc, Magyarország

Search for other papers by Attila Papp Z. in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Összefoglaló. A tanulmány népszámlálási és kutatási adatok segítségével a roma tanulókkal kapcsolatos oktatási kérdések értelmezésére, az esetleges oktatáspolitikai beavatkozások megalapozására tesz kísérletet. A szerző azt állítja, a romának gondolt tanulók jelenléte önmagában nem kellene semmilyen nyelvi-etnikai kihívást jelentsen, hiszen az esetek zömében – a népszámlálási adatok tanúsága szerint – szintén magyar anyanyelvű népességről van szó. Az igazi kihívást a roma populáció társadalmi szerkezetben elfoglalt helye jelenti: mivel az alsóbb társadalmi rétegekbe, gyakran társadalmon kívüli élethelyzetekbe szorulva élnek, ez visszahat az iskolai eredményességükre, illetve társadalmi integrációjukra is.

Summary. Based on census and research data the study tries to analyse the educational situation of Roma students, and it intends to describe some educational policy interventions. According to the author the school presence of the Roma students is not an ethnic or linguistique question as Hungarian language is their mother tongue. The real challenge is the social situation of the Roma population: as they live in lower social strata, often in underclass situation, this has an impact on their school performance, and finally on their social integration.

 • 1

  Bernát, A. (2018) A magyarországi romák társadalmi integrációja a 2010-es években. In: Kolosi T. & Tóth I. Gy. (eds) Társadalmi riport 2018. Budapest, Tárki. pp. 144–165.

 • 2

  Brubaker, R. (2001) Csoportok nélküli etnicitás. Beszélő, Vol. 6. Nos 7–8. pp. 60–66.

 • 3

  Ercse K. (2018) Az állam által ösztönzött, egyházasszisztált szegregáció mechanizmusa. In: Fejes J. B. & Szűcs N. (eds) Én vétkem. Helyzetkép az oktatási szegregációról. Szeged, Motiváció Oktatási Egyesület. pp. 177–200.

 • 4

  Fejes J. B. & Szűcs N. (2018, ed.): Én vétkem. Helyzetkép az oktatási szegregációról. Szeged, Motiváció Oktatási Egyesület.

 • 5

  Havas G. & Liskó I. (2005) Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában. Budapest, Felsőoktatási Kutatóintézet.

 • 6

  Kapitány B. (2015) A magyarországi történelmi kisebbségi közösségek demográfiai viszonyai és perspektívái 1990–2011 között. Kisebbségkutatás, Vol. 24. No. 3. pp. 69–101.

 • 7

  Kertesi G. (2005) A társadalom peremén. Romák a munkaerőpiacon és az iskolában. Osiris, Budapest.

 • 8

  Lajtai M. (2020) Nemzetiségi viszonyok és a statisztikai adatgyűjtés Magyarországon. Statisztikai Szemle, No. 6. pp. 547–572.

  • Crossref
  • Export Citation
 • 9

  Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia. Tartósan rászorulók – szegény családban élő gyermekek – romák (2011–2020). Frissített változat. EMMI Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős Államtitkárság. 122. http://romagov.hu/download/magyar-nemzeti-tarsadalmi-felzarkozasi-strategia-ii/

 • 10

  Magyar Statisztikai Évkönyv 2019

 • 11

  Morauszki A. & Papp Z. A. (2014) Nemzetiségi revival? Magyarország nemzetiségei a 2011. évi népszámlálás megváltozott módszertana tükrében. Kisebbségkutatás, Vol. 23. No. 3. pp. 73–98.

 • 12

  Orsós A. (2015): Cigány/roma nemzetiségi oktatás. Kutatási beszámoló. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék Wlislocki Henrik Szakkollégium.

 • 13

  Papp Z. A. (2011) A roma tanulók aránya Magyarországon és a tanulói teljesítmények az általános iskolai oktatásban. In: Bárdi N. & Tóth Á. (eds) Asszimiláció, integráció, szegregáció. Párhuzamos értelmezések és modellek a kisebbségkutatásban. Budapest, MTA Kisebbségkutató Intézet, Argumentum. pp. 227–264.

 • 14

  Pénzes J., Tátrai P. & Pásztor I. (2018) A roma népesség területi megoszlásának változása Magyarországon az elmúlt évtizedekben. Területi Statisztika, Vol. 58. No. 1. pp. 3–26.

  • Crossref
  • Export Citation
 • 15

  Varga J. (2019, ed.) A közoktatás indikátorrendszere 2019. KRTK, KTI, Budapest. https://www.ksh.hu/sajtoszoba_kozlemenyek_tajekoztatok_2021_02_06 [Letöltve: 2021. 09. 07.]

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Hegedűs Roland (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Roland Hegedűs (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 0 48 10
Jan 2024 0 31 28
Feb 2024 0 38 16
Mar 2024 0 40 15
Apr 2024 0 39 11
May 2024 0 10 13
Jun 2024 0 0 0