Authors:
Kálmán Abari Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet, 4002 Debrecen, Pf. 400., Magyarország
MTA-DE Idegen Nyelvi Oktatás Kutatócsoport, Debrecen, Magyarország

Search for other papers by Kálmán Abari in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Fruzsina Szabó Debreceni Egyetem, Angol-Amerikai Intézet, Debrecen, Magyarország
MTA-DE Idegen Nyelvi Oktatás Kutatócsoport, Debrecen, Magyarország

Search for other papers by Fruzsina Szabó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Tünde Polonyi Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet, 4002 Debrecen, Pf. 400., Magyarország
MTA-DE Idegen Nyelvi Oktatás Kutatócsoport, Debrecen, Magyarország

Search for other papers by Tünde Polonyi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Összefoglaló. Gyorsan változó világunkban az oktatásnak lépést kell tartania a változásokkal, ezért szükséges a módszertan folyamatos fejlesztése, a tanítási-tanulási folyamat harmonikusabb illesztése a változó igényekhez. Oktatásunk komoly problémája a tanulók teljesítményében mutatkozó hatalmas különbség, ezért fontos szempont a hátrányos helyzetű tanulók eredményességének javítása. Tanulmányunk célja, hogy bemutassunk egy új fejlesztésű digitális nyelvoktató tananyagot (HANNA), amely hátrányos helyzetű 5–7. osztályos diákoknak készült, tabletalapú, és angol nyelvet oktat a tanár facilitáló segítségével. Bemutatjuk, hogy a HANNA szerkezetének kialakításában milyen szempontokat vettünk figyelembe, ismertetjük a tananyag felépítését és a tanulók motiválása érdekében megvalósított gamifikált elemeket.

Summary. As the world of education and technology is changing at a breathtaking speed, the methodology needs to be constantly updated, while the process of teaching-learning has to adjust to fresh demands. One of the most severe issues in our education is the increasing gap between students’ achievements, especially in low socio-economic environments. The purpose of our study is to introduce a new digital language course-material (HANNA) created specifically for pupils in grade 5–7 in low SES backgrounds. It is primarily to be employed in English language classes (ELT), is operated on tablets, and teaches English with the facilitating work of the teacher. We explore the principles underlying HANNA, reveal its structure and mechanism while detailing the gamified elements of the programme.

 • 1

  Abari K. & Polonyi T. (2019) Innovatív digitális tananyag kialalakításának szempontjai és beválásának tapasztalatai. Konferencia-előadás. A MPT XXVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Debrecen, 2019. május 30–június 1.

 • 2

  Boller, S. & Kapp, K. (2017) Play to Learn: Everything You Need to Know about Designing Effective Learning Games. Alexandria, VA, Association for Talent Development.

 • 3

  Buda M., Pásku J., Polonyi T. & Abari K. (2019) Tények és tévhitek a hátrányos helyzetről egy új kutatás tükrében. Iskolakultúra, Vol. 29. No. 8. pp. 132–157.

 • 4

  Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R. & Nacke, L. (2011) From Game Design Elements to Gamefulness: Defining “Gamification.” Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments, pp. 9–15.

 • 5

  Dörnyei, Z. & Murphey, T. (2003) Group Dynamics in the Language Classroom. Cambridge, Cambridge University Press.

 • 6

  Fehér J., Abari K., Kinterné Szökőcs B., Tisza K. & Polonyi T. (2018) HANNA – Angol digitális nyelvoktató tananyag. In: K. Polonyi T., Abari K. (eds) Pszichológia – Pedagógia – Technológia. Budapest, Oriold és Társai Kiadó. pp. 119–142.

 • 7

  Howse, R. B., Lange, G., Farran, D. C. & Boyles, C. D. (2003) Motivation and Self-regulation as Predictors of Achievement in Economically Disadvantaged Young Children. The Journal of Experimental Education, Vol. 71. No. 2. pp. 151–174.

 • 8

  Józsa K. (2000) Az iskola és a család hatása a tanulási motiváció alakulására. Iskolakultúra, Vol. 10. No. 8. pp. 69–82.

 • 9

  Józsa K. & Fejes J. B. (2010) A szociális környezet szerepe a tanulási motiváció alakulásában: a család, az iskola és a kultúra hatása. In: Zsolnai A. & Kasik L. (eds) A szociális kompetencia fejlesztésének elméleti és gyakorlati alapjai. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó. pp. 134–162.

 • 10

  Kapp, K. (2012) The Gamification of Learning and Instruction: Game-based Methods and Strategies for Training and Education. San Francisco, CA, Wiley.

 • 11

  Kapp, K. M. (2013) The Gamification of Learning and Instruction Fieldbook: Ideas into Practice. San Francisco, CA, Wiley.

 • 12

  Nikolov M. (2009) A magyarországi nyelvoktatás-fejlesztési politika – nyelvoktatásunk a nemzetközi trendek tükrében. https://ofi.oh.gov.hu/tudastar/fokuszban-nyelvtanulas/nikolov-marianne [Letöltve: 2020. 11. 15.]

 • 13

  Nikolov M. (2011) Az idegen nyelvek tanulása és a nyelvtudás. Magyar Tudomány, Vol. 172. No. 9. pp. 1048–1057.

 • 14

  Oktatási Hivatal (2020) Eredmények összesítése – Idegen nyelvi mérés 2019. https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/idegen_nyelvi_meres/Idegennyelvimeres2019_Eredmenyekosszesitese.pdf [Letöltve: 2020. 11. 15.]

 • 15

  Pántya J., Balajthy D. & Polonyi T. (2019) Egy digitális nyelvoktató program együttműködési készségre gyakorolt hatásának vizsgálata általános iskolások körében. Konferencia-előadás. A MPT XXVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Debrecen, 2019. május 30–június 1.

 • 16

  Prievara T. (2015) A 21. századi tanár. Egy pedagógiai szemléletváltás személyes története. Budapest, Neteducatio Kft.

 • 17

  Réger Z. (2002) Utak a nyelvhez. Nyelvi szocializáció – nyelvi hátrány. Budapest, Soros Alapítvány és MTA Nyelvtudományi Intézet.

 • 18

  Stipek, D. J. & Ryan, R. H. (1997) Economically Disadvantaged Preschoolers: Ready to Learn but Further to Go. Developmental Psychology, Vol. 33. No. 4. pp. 711–723.

 • 19

  Werbach, K. (2016) Gamification. https://www.coursera.org/learn/gamification [Letöltve: 2020. 11. 15.]

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Hegedűs Roland (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Roland Hegedűs (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 0 46 15
Jan 2024 0 70 21
Feb 2024 0 78 6
Mar 2024 0 39 13
Apr 2024 0 31 18
May 2024 0 24 17
Jun 2024 0 0 0