View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem, Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Program, , 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., , Magyarország
Open access

Összefoglaló. A hatékony középiskolai nyelvtanulás kérdésköre az elmúlt évtizedekben a hazai kutatások középpontjába került. Ezen tanulmány egy gimnáziumi és technikumi tanulók körében folytatott kérdőíves pilot kutatás eredményeit mutatja be, melynek célja volt feltárni a tanulók anyagi, kulturális és társadalmi tőkéje, valamint nyelvtanulási eredményessége között meglévő kapcsolatot. Az eredmények összefüggést mutattak a nyelvtanulási eredményesség és a szülők iskolai végzettsége, a családi könyvtár nagysága és a csoporttagság között, azonban az anyagi tőkével való összefüggés nem volt megfigyelhető.

Summary. The importance of effective foreign language learning in Hungarian secondary schools has become a key focus of research in the last decades. This paper presents the results of a questionnaire-based pilot study conducted among secondary grammar and secondary technical school students to explore the relationship between the language learning effectiveness of the students and their economic, cultural, and social capital. The results showed correlations between language learning effectiveness and parental education, the size of the family library as well as group membership; however, no correlation with economic capital was detected.

 • 1

  Bernstein, B. (1971) Class, Codes and Control. London, Routledge & Kegan Paul.

 • 2

  Bocsi V. (2018) (Kárpát-medencei) Erőforrástérkép – magyar fiatalok az oktatás világában. In: Székely L. (ed.) Magyar fiatalok a Kárpát-medencében – Magyar Ifjúság Kutatás 2016. Budapest, Kutatópont Kft. pp. 183–204.

 • 3

  Boudon, R. (1981) Társadalmi egyenlőtlenségek a továbbtanulásban. In: Halász G. & Lannert J. (eds) Oktatási rendszerek elmélete – szöveggyűjtemény. Budapest, OKKER Kiadó. pp. 406–417.

 • 4

  Bourdieu, P. (1999) Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke. In: Angelusz R. (ed.) A társadalmi rétegződés komponensei. Budapest, Új Mandátum. pp. 156–177.

 • 5

  Coleman, J. (1994) Társadalmi tőke. In: Lengyel Gy. & Szántó Z. (eds) A gazdasági élet szociológiája. Budapest, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem. pp. 99–127.

 • 6

  Csapó B. (2001) A nyelvtanulást és a nyelvtudást befolyásoló tényezők. Iskolakultúra, Vol. 11. No. 8. pp. 25–35.

 • 7

  Granovetter, M. (1983) The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited. Sociological Theory, Vol. 1. pp. 201–233.

 • 8

  Granovetter, M. (1985) Economic Action and Social Structure – The Problem of Embeddedness. American Journal of Sociology, Vol. 91. No. 3. pp. 481–510.

 • 9

  Imre A. (2007) Nyelvoktatás, nyelvtanulás, nyelvtudás a középfokú oktatásban. In: Vágó I. (ed.) Fókuszban a nyelvtanulás. Budapest, OFI. pp. 107–129.

 • 10

  Józsa K. & Nikolov M. (2005) Az angol és német nyelvi készségek fejlettségét befolyásoló tényezők. Magyar Pedagógia, Vol. 105. No. 3. pp. 307–337.

 • 11

  Kormos J. & Csizér K. (2005) A családi környezet hatása az idegen nyelvi motivációra: egy kvalitatív módszerekkel történő kutatás tanulságai. Magyar Pedagógia, Vol. 105. No. 1. pp. 29–40.

 • 12

  Kovai M. & Zombory M. (2000) Idegennyelvi különórák szerepe a középiskolában. Educatio, Vol. 9. No. 4. pp. 842–848.

 • 13

  Lannert J. (2004) Hatékonyság, eredményesség és méltányosság. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 54. No. 12. pp. 3–15.

 • 14

  Lannert J., Vágó I. & Kőrösiné Mikis M. (2006) A felnőttek digitális írás- és idegennyelv-tudása. Budapest, Nemzeti Felnőttképzési Intézet.

 • 15

  Novák I. & Fónai M. (2020) Gimnáziumi és szakgimnáziumi tanulók idegennyelv-tanulási eredményessége. Iskolakultúra, Vol. 30. No. 6. pp. 16–35.

 • 16

  Ottó I. & Nikolov M. (2003) Magyar felsőoktatási intézmények elsőéves hallgatóinak nyelvérzéke. Iskolakultúra, Vol. 13. Nos 6–7. pp. 34–44.

 • 17

  Pusztai G. (2009) Társadalmi tőke és iskola. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó.

 • 18

  Pusztai G. (2011) A láthatatlan kéztől a baráti kezekig – Hallgatói értelmező közösségek a felsőoktatásban. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó.

 • 19

  Terestyéni T. (1981) Nyelvtudás Magyarországon. Jel-Kép, No. 4. pp. 59–67.

 • 20

  Vágó I. (2000) Az idegennyelv-oktatás fő tendenciái a 80-as és 90-es években. Educatio, Vol. 9. No. 4. pp. 668–690.

 

The author instruction is available in DOC.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)