Author:
Iván Bajomi ELTE Társadalomtudományi Kar Budapest Magyarország

Search for other papers by Iván Bajomi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Összefoglaló. Az Országos Közoktatási Tanács (OKT) kezdeteivel kapcsolatos új dokumentumokat bemutató tanulmányomban először azt jelzem, hogy a dualizmus korának kezdetekor felállított testület létrejöttében fontos szerepet játszottak jóval korábbi külhoni (elsősorban porosz és francia) minták. A mintául szolgáló testületek szerveződésmódja egyes időszakokban hibrid jelleget öltött, mivel a tagokat vagy legalábbis ezek egy részét a középkori titkos királyi tanácsoktól eltérően nem felülről választották ki, hanem szerephez jutott a delegálás elve is. Egy megyei iskolatanácstól és egyes tanáregyesületektől származó javaslatok szerepet játszhattak abban, hogy az OKT szerveződésmódja is hibrid jellegű volt a megalakulása utáni években, vagyis nemcsak felülről kiválasztott személyek, hanem delegált tagok is helyet kaphattak benne, ám utóbb az önkormányzatiság logikájával is rokonítható képviseleti elvet háttérbe szorították. Végül azt is érzékeltetem írásomban, hogy a hazai tanügyi tanácsok történetének számos későbbi fázisaiban is megfigyelhető volt a delegálás és a felülről való kinevezés elvének ütközése, illetve hibrid megoldások alkalmazása.

Summary. In my study based on new documents found in connection with the beginnings of the National Council for Public Education (OKT), I first point out that some earlier patterns (mainly Prussian and French) played an important role in the formation of the body set up in 1871, four years after the Austro-Hungarian compromise put an end to the 18-year-long military dictatorship and absolutist rule over Hungary. The way in which foreign bodies were organized took on a hybrid character in some periods, as the members, or at least some of them, were not selected from above, unlike the medieval secret royal councils, but the principle of delegation also played a role. Proposals from a county school council and some teachers’ associations may have played a role in the fact that the OKT was organized in a hybrid way in the years after its formation, i.e. not only persons selected from above, but also delegated members, but later principle has been pushed into the background. Finally, I also point out in my writing that in several later phases of the history of Hungarian education councils, the conflict between the principles of delegation and top-down appointment and the application of hybrid solutions was observed.

 • 1

  A közoktatási (1895) A közoktatási tanács reformja. Pesti Napló, 1895. május 27.

 • 2

  A közoktatásügyi (1870) A közoktatási tanácsról. Pesti Napló, május 4. Melléklet.

 • 3

  Az Országos (1869) Az Országos Középtanodai Tanáregylet emlékirata a Vallás- és Közokt. M. Kir. Ministerium által kiadott gymnasiumi és lyceumi tanszervezeti javaslatok ügyében. Budán, 1869. https://mandadb.hu/tetel/581271/Az_Orszagos_Kozeptanodai_Tanaregylet_emlekirata_a_Vallas_es_Kozokt_M_Kir_Ministerium_altal_kiadott_gymnasiumi_es_lyceumi_tanszervezeti_javaslatok_ugyeben [Letöltve: 2021. 12. 17.]

 • 4

  Az országos (1871a) Az országos közoktatási tanácsról. Ellenőr, július 21.

 • 5

  Az országos (1871b) Az országos közoktatási tanács szabályzatát […]. Ellenőr, december 16.

 • 6

  Bajomi I. (2006) Az Országos Köznevelési Tanács visszaállítását szorgalmazó ’56-os javaslat. Educatio, Vol. 15. No. 3. pp. 492–510.

 • 7

  Bajomi I. (2010) Tanügyitanács-barkácsolás az Antall-kormány idején. In: A cselekvő értelmiségi – Tanulmányok Huszár Tibor 80. születésnapjára. Budapest, Argumentum – ELTE TáTK. pp. 28–38.

 • 8

  Bajomi I. (2011) A tanügyi tanácsokkal kapcsolatos 1969 és 1989 közötti reprezentációk és javaslatok. In: Kulcskérdések a társadalomtudományban, 2011–2012. Etikai dilemmák. Az ELTE Társadalomtudományi Karának konferenciája, 2011. május 26–27. pp. 135–150. https://tatk.elte.hu/dstore/document/100/kulcskerdesek_2011-2012_e-book.pdf [Letöltve: 2021. 12. 16.]

 • 9

  Bajomi I . (2012) Az első tanügyi tanács körüli viták. Educatio, Vol. 21. No. 2. pp. 179–189.

 • 10

  Bajomi I. & Csákó M. (2017) Fórumok és tiltakozómozgalmak a közoktatásban. Educatio, Vol. 26. No. 4. pp. 528–539.

 • 11

  Balassa J., Jendrássik J., Korányi F. & Markusovszky L. (1868) Emlékirat a közegészségi és orvosi ügy rendezése tárgyában. Orvosi Hetilap, 1868. március 15. pp. 189–197.

 • 12

  Bonaparte, N. & Maret, H.-B. (1808) Décret impérial No 3179 portant sur organisaton de l’Université (Az Egyetem szervezetéről szóló 3179-es számú császári rendelet). (1808. március 17.) Bulletin des lois, No 185. pp. 145–171. https://www.persee.fr/doc/inrp_0000-0000_2007_ant_22_1_8484 [Letöltve: 2021. 12. 16.]

 • 13

  Comité (é. n.) Comité d’instruction publique (Közoktatási Tanács).https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_d%27instruction_publique_(France) [Letöltve: 2021. 12. 16.]

 • 14

  Conseil (é. n.) Conseil supérieur de l’instruction publique (Közoktatási Főtanács). Dictionnaire Ferdinand Buisson. http://www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/dictionnaire-ferdinand-buisson/document.php?id=2447 [Letöltve: 2021. 12. 16.]

 • 15

  Horváth M. (1875) Az Országos Közoktatási Tanács átalakulása. Magyar Tanügy, 1875. pp. 455–467.

 • 16

  Kiss L. (2015) A magyar közegészségügy fejlődése a közegészségügyi gondolkodás kialakulásától az állami közegészségügyi rendszer kiépítéséig. ELTE TÁTK, doktori disszertáció.

 • 17

  Mann M. (1992) Az Országos Közoktatási Tanács kezdetei. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 42. No. 3. pp. 88–92.

 • 18

  Nagy E. (1986) Társadalomfejlődés és közigazgatási reformok. Világosság, Vol. 27. Nos 8–9. pp. 506–513.

 • 19

  r. l. (1870) A közoktatásügyi tanácsról. Pesti Hírlap. május 7. Melléklet.

 • 20

  Országos (1870) Országos közoktatási tanácsról. Egy gyakorlati tanférfiú indítványa. Pesti Napló, április 20.

 • 21

  Sarkadi L. (1988) Beszélgetés Zibolen Endrével. Budapest, Educatio Kiadó.

 • 22

  Schwendtner T. (2017) Filozófusok és hivatalnokok – megjegyzések a Berlini Egyetem alapításához. Magyar Pedagógia, Vol. 117. No. 4. pp. 381–397.

 • 23

  Schwendtner T. (2018) Humboldt közoktatási reformjai emberképének fényében. In: Sárkány Péter & Schwendtner Tibor (eds) A filozófia lehetséges szerepei a neveléstudományban. Eger, EKE Líceum Kiadó. pp. 63–83.

 • 24

  Szabályzat (1871) Szabályzat az Országos Közoktatási Tanács számára. Magyar Újság, 1871. december 17.

 • 25

  Tóth S. (2018) Tokaji Nagy Lajos közjótevő szabolcsi évtizedei. (Kézirat.)

 • 26

  Utasítás (1869) Utasítás a tankerületi iskolatanácsok számára. 1869. május 21. Báró Eötvös József. In: Magyarországi rendeletek tára, 1869. Harmadik folyam, Pest, Ráth Mór kiadása.

 • 27

  Varga L. (1960) Részletek a magyar közegészségügy történetéből, különös tekintettel az Országos Közegészségi Tanács megszervezésére és első negyedszázados működésére. Kézirat. Bp. 1960. (A Budapesti Orvostörténeti Könyvtár tulajdona.)

 • 28

  Vass V. (1996) Az Országos Közoktatási Tanács tantervi munkálatai a XIX. században. Magyar Pedagógia, No. 3. pp. 231–250.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Hegedűs Roland (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Roland Hegedűs (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 0 38 1
Jan 2024 0 13 2
Feb 2024 0 21 3
Mar 2024 0 27 4
Apr 2024 0 46 1
May 2024 0 13 2
Jun 2024 0 0 0