Author:
Ildikó Hrubos Corvinus Egyetem Budapest Magyarország

Search for other papers by Ildikó Hrubos in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Összefoglaló. A 2006-os tanulmány bemutatta azokat a fő folyamatokat, amelyek meghatározták a felsőoktatási rendszerek helyzetét az ezredfordulón. A tanulmány gondolati középpontjában a Bologna-reform állt. Jelen írás azokra a fejleményekre kívánja felhívni a figyelmet, amelyekre a század első éveiben nem számítottunk, illetve amelyek a vártnál gyorsabban következtek be, vagy más irányt vettek. A Bologna-reform tekintetében világossá vált, kezdettől fogva küzd a problémával, hogy két eltérő alapkoncepció vezette az alapítókat: a föderatív vagy konföderatív Európa képe. Az európai egyetem „feléledésének” víziója hamar találkozott a vártnál gyorsabban bekövetkező globalizáció ellenhatásával, új kihívásaival. 2006-ban még nem számított senki a digitalizáció gyors térnyerésére a gazdaság és a társadalom teljességében, és ezen belül a felsőoktatásban. Ma úgy tűnik, hogy a 21. század egyetemének (felsőoktatásának) missziói között dominánssá válik a társadalom közvetlen szolgálata, aminek teljesítése ismét gyökeresen át fogja alakítani a szektor aktorainak feladatait, pozícióját.

Summary. The study in 2006 introduced the main processes that defined the situation of higher education systems at the turn of the millennium. The central theme of the study was the Bologna-reform. The present work is intended to call attention to the developments that were not expected in the first years of this century, and those that occurred faster than expected or took a different direction. From the aspect of the Bologna-reform, it became clear that from the beginning it has been struggling with the problem that the founders were guided by two different primary concepts: the concept of a federal and confederal Europe. The vision of the “revival” of the European university was soon faced with the counteraction of globalization progressing faster than expected, and its new challenges. In 2006 nobody expected this rapid spread of digitization in the entirety of the economy and society, and within that in higher education. Today it appears that directly serving society is becoming a dominant mission of 21st century universities (higher education), fulfilling which will again fundamentally transform the tasks and positions of the actors in the sector.

 • 1

  DIGI-HE (2021) A strategy reflection tool on digitalisation at European higher education institutions. European University Association. https://eua.eu/101-projects/772-digi-he.htm

 • 2

  Digitally enhanced learning and teaching (2021) Digitally enhanced learning and teaching in European higher education. Survey report. 2021 Febr. European University Association, DIGI-HE. https://eua.eu/downloads/publications/digi-he%20survey%20report.pdf

 • 3

  European Higher Education (2020) European Higher Education in the Covid-19. Survey European University Association. Briefing. https://eua.eu/downloads/publications/briefing_european%20higher%20education%20in%20the%20covid-19%20crisis.pdf

 • 4

  European Learning and Teaching Forum (2021) European Learning and Teaching Forum. Embedding and facilitating sustainability, 18-19 February. European University Association. https://eua.eu/events/117-2021-european-learning-teaching-forum.html

 • 5

  Magna Charta Universitatum (2020) Magna Charta Universitatum.http://www.magna-charta.org/resources/files/mcu-2020-english/at_download/file/AAA%20-%20MCU2020%20English%20-%202020-08-10.pdf

 • 6

  Read the Magna Charta (2018) Read the Magna Charta 1988. Observatory Magna Charta Universitatum. http://www.magna-charta.org/magna-charta-universitatum/read-the-magna-charta

 • 7

  Rome Ministerial Communiqué (2020) Rome Ministerial Communiqué. European Higher Education Area. http://www.ehea.info/Upload/Rome_Ministerial_Communique.pdf

 • 8

  The European Higher Education Area (2020) The European Higher Education Area in 2020. Bologna Process Implementation Report. Euridyce. https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/european-higher-education-area-2020-bologna-process-implementation-report_en

 • 9

  Universities (2021) Universities widout walls – A vision for 2030. European University Associaiton. https://eua.eu/downloads/publications/universities%20without%20walls%20%20a%20vision%20for%202030.pdf

 • 10

  World Declaration on Higher Education (1998) World Declaration on Higher Education for the Twenty-first Century: Vision and Action. Wold Conference on Higher Education, Paris, UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000141952

 • 11

  24 new European Universities (2020) 24 new European Universities reinforce the European Higher Education Area. European Commission. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1264

 • 12

  Hrubos Ildikó (2007) Az akadémiai professzió – változó pozícióban. Educatio, Vol. 16. No. 3. pp. 353–365.

 • 13

  Hrubos Ildikó (2008) A minőségkultúra ügye az Európai Felsőoktatási Térségben. Educatio, Vol. 17. No. 1. pp. 22–35.

 • 14

  Hrubos Ildikó (2011) Örök felsőoktatási érték – változó hangsúlyokkal. Educatio, Vol. 21. No. 2. pp. 208–219.

 • 15

  Hrubos Ildikó (2012) Kíméletlen verseny – bővülő missziók a felsőoktatásban. Educatio, Vol. 21. No. 2. pp. 223–232.

 • 16

  Hrubos Ildikó (2013) Globalizáció – informatikai forradalom – akadémiai értékek. Educatio, Vol. 22. No. 3. pp. 311–322.

 • 17

  Hrubos Ildikó (2014) Expanzió – határok nélkül. Educatio, Vol. 24. No. 2. pp. 205–215.

 • 18

  Hrubos Ildikó (2016) A digitális campus. Educatio, Vol. 25. No. 4. pp. 538–545.

 • 19

  Hrubos Ildikó (2017) A tudás természetének megváltozása. Educatio, Vol. 26. No. 2. pp. 169–179.

 • 20

  Hrubos Ildikó (2018) Az egyetem válsága és megújulása. 1968 mint szakaszhatár. Educatio, Vol. 27. No. 3. pp. 415–426.

 • 21

  Hrubos Ildikó (2019) Az Európai Felsőoktatási Térség létrehozása, mint az Európai Unió felsőoktatás-politikájának központi eleme. Educatio, Vol. 28. No. 1. pp. 75–90.

 • 22

  Hrubos Ildikó (2019) Évfordulók és szakaszhatárok a felsőoktatásban. Beszámoló a 2019‑es Bologna Process Beyond 2020. Educatio, Vol. 28. No. 2. pp. 429–432.

 • 23

  Hrubos Ildikó (2021) A koronavírus válság hatása a felsőoktatásra. Európai és globális körkép. Educatio, Vol. 30. No. 1. pp. 50–62.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Hegedűs Roland (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Roland Hegedűs (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 0 39 15
Jan 2024 0 52 7
Feb 2024 0 28 4
Mar 2024 0 4 3
Apr 2024 0 68 5
May 2024 0 24 5
Jun 2024 0 0 0