Author:
István Polónyi Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Magyarország

Search for other papers by István Polónyi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Összefoglaló. Ennek a tanulmánynak az a célja, hogy megvizsgálja fennállásának 30 éves évfordulóján az Educatio folyóirat néhány tudománymetriai jellemzőjét. Az írás elemzi a folyóirat egyes tartalmi, mennyiségi jellemzőjét és a neveléstudomány területén mérhető súlyát, jelentőségét és hatását összehasonlítva a másik három jelentős magyar pedagógiai folyóirattal: a Magyar Pedagógiával, az Iskolakultúrával és az Új Pedagógiai Szemlével. Ezen túlmenően megvizsgálja, hogy a hazai neveléstudomány jelentősebb műhelyeinek tagjai mennyit publikálnak az Educatióban és mennyit hivatkoznak a folyóirat írásaira.

Summary. The purpose of this study is to examine some of the scientific metrics of the journal Educatio on the occasion of its 30th anniversary. The article analyzes some of the content and quantitative features of the journal and its measurable weight, significance and impact in the field of educational research, comparing it with the other three major Hungarian pedagogical journals: Magyar Peadgógia (Hungarian Pedagogy), Iskolakultúra (School Culture) and Új Pedagógiai Szemle (the New Pedagogical Review). In addition, the study examines how much the teaching and research members of the most significant workshops in Hungarian education publish in Educatio and how much they refer to the journal’s writings.

 • 1

  Biró Zs. H. (2009a) A magyar neveléstudományi kommunikáció szereplői. Tudományszociológiai elemzés a központi pedagógiai folyóiratok szerzőiről (1997−2006). In: Németh A. & Biró Zs. H. (eds) A magyar neveléstudomány a 20. század második felében. Budapest, Gondolat. pp 168–209.

 • 2

  Biró Zs. H. (2009b) A magyar neveléstudományi kommunikáció jellemzői (1997−2006). Összehasonlító tudományszociológiai elemzés, avagy kísérlet egy nemzetközi kutatás adaptációjára. Magyar Pedagógia, Vol. 109. No. 1. pp. 49–76.

 • 3

  Csapó B. (1991) Hagyomány és korszakváltás. A megújult Magyar Pedagógia programja. Magyar Pedagógia, Vol. 91. No. 1. pp. 3–6.

 • 4

  Csapó B. (1992) Száz év – Száz éves a Magyar Pedagógia. Magyar Pedagógia, Vol. 92. No. 1. pp. 3–4.

 • 5

  Csapó B. (2005) A Magyar Pedagógia feladata a neveléstudomány fejlesztésében. Iskolakultúra, Vol. 15. No. 4. pp. 3–10.

 • 6

  Géczi J. (2001) A magyar pedagógiai szaksajtóról. In: Csapó B. & Vidákovich T. (eds) Neveléstudomány az ezredfordulón. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó. pp. 392–402.

 • 7

  Molnár P., Pintér H. & Tóth E. (2018) A neveléstudomány társszerzői együttműködéseinek hálózatai hazai és nemzetközi folyóiratokban. Jel-kép, No. 4. .

  • Crossref
  • Export Citation
 • 8

  Nagy Gy. (2016) Tudománymetria és neveléstudomány. Iskolakultúra, Vol. 26. No. 2. pp. 50–62.

 • 9

  Nagy Gy. (2019) A Magyar Pedagógia folyóirat tudománymetriai és tartalomelemzése. PhD-értekezés. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola.

 • 10

  Nagy G. & Molnár G. (2017) A Magyar Pedagógia folyóirat tudománymetriai elemzése: tendenciák, szerzők, társszerzőségi együttműködés. Magyar Pedagógia, Vol. 117. No. 1. pp. 5–27.

 • 11

  Sasvári P. (2019) Az MTA IX. Osztály hazai folyóiratainak H-indexe és az összes dokumentumainak a száma az MTMT alapján. .

  • Crossref
  • Export Citation
 • 12

  Sasvári P. & Urbanovics A. (2020) Mérlegen az MTA IX. osztály hazai listás folyóiratai – hazai és nemzetközi hivatkozások összevetése. Tudomány és Műszaki Tájékoztatás, Vol. 67. Nos 7–8. pp. 411–448. https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/12675 [Letöltve: 2021. 03. 17.]

 • 13

  Sasvári P. & Urbanovics A. (2021) Az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály hazai folyóiratainak hivatkozás- és h-index-alapú helyezése. .

  • Crossref
  • Export Citation
 • 14

  Soós S., Kiss A. & Lackner Z. (2020) A tudománymetria elmélete a gyakorlatban: a tudományklasszifikáció problematikája. Statisztikai Szemle, Vol. 98. No. 8. pp. 958–980. https://doi.org/10.20311/stat2020.8.hu0958

 • 15

  Soós S. & Vida Zs. (2019) Kutatásértékelés és tudománymetria. Mérőszámok, tendenciák, hazai vonatkozások. Előadás a „Tudománymetria, barát vagy ellenség” konferencián 2019. november 29.

 • 16

  Tóth I. J., Toman N. & Cserpes T. (2008) A magyar neveléstudomány tudományos aktivitásának felmérése empirikus eszközökkel. – Kutatási zárótanulmány. Budapest, Wargo Közgazdasági Elemző- és Piackutató Intézet.

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Hegedűs Roland (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Roland Hegedűs (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 0 51 6
Jan 2024 0 20 5
Feb 2024 0 12 6
Mar 2024 0 5 4
Apr 2024 0 67 8
May 2024 0 21 5
Jun 2024 0 8 6