Authors:
Orsolya Barna Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék 1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. Magyarország

Search for other papers by Orsolya Barna in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Mária Szalmáné Csete Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék 1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. Magyarország

Search for other papers by Mária Szalmáné Csete in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Összefoglaló. A klímaváltozás komplex problémaköre egyre jelentősebb társadalmi, gazdasági és környezeti kihívást jelent napjainkban. A zöld gazdaság koncepciója olyan összetett megoldási lehetőséget jelenthet, amely mindezen problémák megoldására irányuló erőfeszítéseket képes integrálni. A zöld gazdaságra való átállás megvalósításában kiemelt szerepet tölthet be az oktatás, hiszen a különféle átképzések és a zöld készségek fejlesztése is egyre inkább előtérbe kerül. Jelen tanulmány magyar és lengyel környezetmérnök alapszakok oktatói és hallgatói körében végzett kérdőíves felmérés segítségével vizsgálja a zöld készségek szerepét. A kutatás eredményei alapján látható, hogy a zöld készség fogalma lassan kezd elterjedni az egyetemi ökoszisztémákban.

Summary. The complex issue of climate change poses a significant social, economic and environmental challenge today. The concept of a green economy could offer a complex solution that can integrate all efforts to solve these problems. Education can play a key role in the transition to a green economy, as various retraining and the development of green skills are becoming more and more important. The present study examines green skills at Hungarian and Polish environmental engineering Bachelor programs. The results of the research show that the concept of green skill is slowly beginning to spread in the university ecosystems.

 • 1

  Bailey, I. & Caprotti, F. (2014) The Green Economy: Functional Domains and Theoretical Directions of Enquiry. Environment and Planning A: Economy and Space, Vol. 46. No. 8. pp. 1797–1813.

  • Crossref
  • Export Citation
 • 2

  Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H. & Krathwohl, D. R. (1956) Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: The Cognitive Domain. New York, David McKay Co., Inc.

 • 3

  CEDEFOP (2011) Annual Report 2010. Luxembourg, Publications Office of the European Union. [Letöltve: 2021. 05. 29.]

  • Crossref
  • Export Citation
 • 4

  CEDEFOP (2012) A Strategy for Green Skills? A Study on Skill Need aand Training Has Wider Lessons for Successful Transition to a Green Economy. Briefing Note, February, European Centre for the Development of Vocational Training. [Letöltve: 2021. 05. 29.]

  • Crossref
  • Export Citation
 • 5

  Cynk, K. (2017) The State of the Environmental Awareness of Students from Poland, Slovakia and Ukraine – Selected Results. Civil and Environmental Engineering Reports, Vol. 24. No. 1. pp. 21–37.

 • 6

  European Commission (2020) European Skills Agenda for Sustainable Competitiveness, Social Fairness And Resilience. Commuunication. https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en [Letöltve: 2021. 05. 29.]

 • 7

  ILO (2011) Skills And Occupational Needs in Renewable Energy. International Labour Office, Geneva ILO Skills and Employability Department. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_166823.pdf [Letöltve: 2021. 05. 29.]

 • 8

  Lee, T. & van der Heijden, J. (2019) Does the Knowledge Economy Advance the Green Economy? An Evaluation of Green Jobs in the 100 Largest Metropolitan Regions in the United States. Energy & Environment, Vol. 30. No. 1. pp. 141–155.

  • Crossref
  • Export Citation
 • 9

  Nurdiansya, N., Mulyanti, B. & Sucita, T. (2019) Green Skills for Electrical Engineering Students. Journal of Physics: Conference Series, Vol. 1375, 012086

 • 10

  Pavlova, M. (2012) Generic Green Skills: Can They Be Addressed trough Technology Education? Griffith University. https://core.ac.uk/download/pdf/143873787.pdf [Letöltve: 2021. 05. 29.]

 • 11

  Sern, L.C., Zaime, A. F. & Foong, L. M. (2017) Green Skills for Green Industry: A Review of Literature. Journal of Physics: Conference Series, Vol. 1019. 012030.

 • 12

  Szalmáné Csete M., Buzási A., Barna O. (2020) Climate Innovation and Entrepreneurship in Primary and Secondary Education in Hungary. In: Gyula Zilahy (ed.) Sustainability in Transforming Societies. Budapest, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. pp. 337–350.

 • 13

  UN (2011) The Green Economy: Trade and Sustainable Development Implications. Background note prepared by the UNCTAD secretariat for the Ad Hoc Expert Meeting. United Nations, New York and Geneva. https://unctad.org/system/files/official-document/ditcted2011d5_en.pdf [Letöltve: 2021. 05. 30.]

 • 14

  UN (2021) Green Economy, Sustainable Development Goals Knowledge Platform. https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1446 [Letöltve: 2021. 05. 29.]

 • 15

  WRI (2011) What is a “Green Economy”? World Resource Institute. https://www.wri.org/blog/2011/04/qa-what-green-economy [Letöltve: 2021. 01. 29.]

 • 16

  Zsóka Á., Marjainé Sz. Zs. & Széchy A. (2011) A környezeti nevelés szerepe a fenntartható fogyasztás és életmód kialakításában. In: Csutora M. & Hofmeister Tóth Á. (eds) Fenntartható fogyasztás? A fenntartható fogyasztás gazdasági kérdései. Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem. pp. 90–109.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2022 0 7 9
Sep 2022 0 10 24
Oct 2022 0 8 14
Nov 2022 0 10 14
Dec 2022 0 7 7
Jan 2023 0 5 11
Feb 2023 0 0 0