Authors:
József Bognár Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Sporttudományi Intézet 3300 Eger, Leányka u. 6. Magyarország

Search for other papers by József Bognár in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Zoltán Kiss Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia Felcsút Magyarország
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola Eger Magyarország

Search for other papers by Zoltán Kiss in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Diána Déri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola Eger Magyarország

Search for other papers by Diána Déri in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
István Csáki Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola Eger Magyarország

Search for other papers by István Csáki in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Összefoglaló. Vizsgálatunk célja, hogy összehasonlítsa az edzők, a sportolók és a szülők nézeteit és tapasztalatait arra vonatkozóan, hogy az edzők mennyire foglalkoznak a fiatal játékosok sporttevékenységen kívüli életvitelével. A vizsgálatot egy magyar kiemelt labdarúgó akadémián végeztük el, a zárt végű kérdőívet edzők (n = 18), utánpótlás korú labdarúgók (n = 87) és szüleik (n = 80) töltötték ki. Az egészséges életmód, az edzők nevelői attitűdje és az iskolai oktatáshoz kapcsolódó terület tekintetében bizonyos hasonlóság mellett különbség is mutatkozott az alminták között, hasonlóan, a különböző korosztályt képviselő labdarúgók között is. Fontos az edzők azon ismerete és tevékenysége, mely a játékosok sportoláson kívüli életére vonatkozik, mivel ez fejlesztheti az együttműködést és kommunikációt a szülőkkel és a játékosokkal is, így jótékony hatású a közösségre és a teljesítményre is.

Summary. The aim of our study is to compare the views and experiences of coaches, athletes and parents about the extent to which coaches deal with young players’ non-sporting lifestyles. The study was carried out in a Hungarian elite soccer academy, closed-ended questions were answered by coaches (n = 18), young soccer players (n = 87) and their parents (n = 80). In addition to some similarities in terms of healthy living, educational attitudes of coaches, and the area related to school education, there were also differences between the subsamples, as well as between soccer players of different ages. The knowledge and activity of coaches regarding the non-sporting lives of players is important as it can improve collaboration and communication with parents and players as well, thus benefiting the community and performance as well.

 • 1

  Bábosik Z. (2016) A mozgás szerepe a szociális életképesség megalapozásában. In: Hamar P. (ed.) A mozgás, mint személyiségfejlesztő tényező. Budapest, Eötvös József Könyvkiadó. pp. 65–76.

 • 2

  Balogh L. (2014) A pedagógus és a szülő együttműködésének gyakorlati aspektusai. In: Balogh L., Bolló Cs., Dávid I., Tóth L. & Tóth T. (eds) A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben. Budapest, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége. pp. 134–193.

 • 3

  Biróné Nagy E. (2004, ed.) Sportpedagógia. Kézikönyv a testnevelés és sportpedagógiai kérdéseinek tanulmányozásához. Budapest–Pécs, Dialóg Campus Kiadó.

 • 4

  Bognár J. & Kiss Z. (2020) Nevelés a labdarúgásban. In: Csáki I. & Takács M. (eds) Labdarúgás és tudomány. Felcsút–Budapest, Puskás Akadémia–Magyar Testnevelési Egyetem. pp. 319–366.

 • 5

  Bognár J., Trzaskoma-Bicsérdy G., Révész L. & Géczi G. (2006) A szülők szerepe a sporttehetség-gondozásban. Kalokagathia, Vol. 44. No. 1–2. pp. 86–95.

 • 6

  Csáki I., Bognár J., Révész L. & Géczi G. (2013a) Elméletek és gyakorlatok a tehetséges labdarúgó kiválasztásához és beválásához. Magyar Sporttudományi Szemle, Vol. 14. No. 53. pp. 12–18.

 • 7

  Csáki I., Bognár J., Trzaskoma-Bicsérdy G., Zalai D., Mór O., Révész L. & Géczi G. (2013b) A sportágválasztás, a tehetséggondozás és az edző-sportoló kapcsolat vizsgálata elit utánpótláskorú labdarúgók körében. Magyar Sporttudományi Szemle, Vol. 14. No. 55. pp. 9–16.

 • 8

  Duró Zs. (2004) Tehetséges gyerekekről mindenkinek. Budapest, Human Club Egyesület.

 • 9

  Gombocz J. (2004) A testnevelő tanár és az edző pedagógiai szerepe. In: Biróné Nagy E. (ed.) Sportpedagógia. Kézikönyv a testnevelés és sport pedagógiai kérdéseinektanulmányozásához. Budapest–Pécs, Dialóg Campus Kiadó. pp. 147–171.

 • 10

  Makszin I. (2012) A testnevelés elmélete és módszertana. Budapest–Pécs, Dialóg Campus Kiadó.

 • 11

  Mizsér A. (2018) Sportháromság. Budapest, Mediabook Kiadó.

 • 12

  Orosz R. (2010) A személyiségfejlesztés szerepe a tehetséggondozásban. In: Inántsy-Pap J., Orosz R., Pék Gy. & Nagy T. (eds) Tehetség és személyiségfejlesztés. Budapest, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége. pp. 49–70.

 • 13

  PFLA (2018) Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia Kollégium Pedagógia Programja.https://www.pfla.hu/downloads/dokumentumok/Puskas_Ped_progr_2018.pdf [Letöltve: 2021. 02. 01.]

 • 14

  Platts, C. (2012) Education and Welfare in Professional Football Academies and Centres of Excellence: A Sociological Study. University of Chester PhD thesis. https://chesterrep.openrepository.com/cdr/bitstream/10034/253657/35/chris+platts.pd [Letöltve: 2021. 02. 09.]

 • 15

  Rábai D. (2018) Lila-fehér mezben – egy fővárosi és egy vidéki labdarúgó akadémia neveléstudományi megközelítésű vizsgálata, összehasonlítása. Iskolakultúra, Vol. 28. Nos 3–4. pp. 66–76.

 • 16

  Rábai D. (2019) Labdarúgó akadémisták pedagógiai fókuszú, pilot jellegű kérdőíves vizsgálata. Magyar Sporttudományi Szemle, Vol. 20. No. 80. pp. 28–35.

 • 17

  Révész L., Géczi G., Bognár J. & Tóth L. (2005) A sporttehetség megközelítési módjai. Magyar Edző, Vol. 8. No. 4. pp. 5–8.

 • 18

  Rókusfalvi P. (1981) Sportpszichológia. Budapest, Sport.

 • 19

  Trzaskoma-Bicsérdy G., Bognár J., Révész L. & Géczi G. (2007) The Coach-Athlete Relationship in Successful Hungarian Individual Sports. International Journal of Sport Science and Coaching, Vol. 2. No. 4. pp. 485–495.

 • 20

  Varga D. (2017) Képben a gyermekkép: Labdarúgó edzők nézetei a mester és utánpótláskorú tanítványai kapcsolatáról. Magyar Sporttudományi Szemle, Vol. 18. No. 71. pp. 46–51.

 • 21

  Varga D., Kovács E. & Gombocz J. (2018) Edzők gyermekfelfogása a magyarországi labdarúgó akadémiákon. Magyar Sporttudományi Szemle, Vol. 19. No. 73. pp. 44–50.

 • 22

  Vincze G., Bognár J., Csáki I. & Géczi G. (2011) A labdarúgás szakmai elitje a sportág helyzetéről, fejlődési lehetőségeiről. Kalokagathia, Vol. 49. Nos 2–4. pp. 277–288.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Hegedűs Roland (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Roland Hegedűs (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 0 69 33
Jan 2024 0 27 3
Feb 2024 0 36 17
Mar 2024 0 51 32
Apr 2024 0 69 32
May 2024 0 19 16
Jun 2024 0 0 0