View More View Less
 • 1 ELTE PPK Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet, Budapest, Magyarország
Open access

Összefoglaló. Jelen szakirodalmi elemzés a bölcsődei és óvodai pedagógusok mentális állapotával foglalkozik, a stresszel, kiégéssel és munkahelyi pszichoterrorral kapcsolatos kutatások és elemzések megállapításainak összefoglalására törekszik. Célunk, hogy a szakirodalom megállapításai alapján felmérjük a kisgyermeknevelők és óvodapedagógusok mentálhigiénés állapotát, valamint az azt befolyásoló tényezőket, továbbá, hogy összefüggéseket keressünk a stressz, a kiégés és a fluktuáció között, és ezeken alapulva megoldási javaslatokat és lehetőségek tárjunk fel. Az összefüggések elemzése nemcsak jövőbeli kvalitatív kutatások megalapozásához nyújthat segítséget, hanem azoknak a pedagógusoknak, intézményvezetőknek is, akik a korai gyermekkor pedagógiájával foglalkoznak.

Summary. This literature review focuses on the mental health of nursery and kindergarten teachers and tend to summarize the findings of research and analysis related to stress, burnout, and mobbing. Our aim is to assess the mental health status of early childhood educators and kindergarten teachers and the factors that influence it, based on the relevant literature, to explore correlations between stress, burnout, and fluctuation, and to highlight possible solutions based on these findings. The analysis of the connections can help not only to support future qualitative research but also for teachers and leaders who deal with early childhood pedagogy.

 • 1

  Achor S. (2010) A boldogság, mint versenyelőny. Budapest, HVG Kiadó Zrt.

 • 2

  Barcsi T., Juhász É., Karaménné A. & Szabó J. (2014) Munkahelyi lelki egészségvédelem – mentális egészség, stresszkezelés, változások elfogadásának segítése. Szolgáltatási kézikönyv vállalatoknak. Pécs, Pécsi Tudományegyetem.

 • 3

  Bíró É., Olvasztó L. & Kósa K. (2010) Óvodapedagógus hallgatók mentális egészségének felmérése. Magyar Pedagógia, Vol. 110. No. 4. pp. 285–300.

 • 4

  Bloom, P. J. (2010) Measuring work attitudes in the early childhood setting: Technical manual for the Early Childhood Job Satisfaction Survey and Early Childhood Work Environment Survey. Wheeling (IL), National-Louis University, McCormick Center for Early Childhood Leadership.

 • 5

  Bordás A. (2010) A kiégés-szindróma a külföldi és a hazai szakirodalomban. Educatio, Vol. 19. No. 4. pp. 666–672.

 • 6

  Feldman, P., Cohen, S., Lepore, S., Matthews, K., Kamarck, T. & Marsland, A. (1999) Negative emotions and acute physiological responses to stress. Department of Psychology. Annals of Behavioral Medicine, Vol. 21. pp. 216–222.

 • 7

  Hézser G. (1996) Miért? Budapest, Kálvin János Kiadó.

 • 8

  Howes, C., James, J. & Ritchie, S. (2003) Pathways to effective teaching. Early Childhood Research Quarterly, Vol. 18. No. 1. pp. 104–120.

 • 9

  Kaucsek Gy. & Simon P. (1996a) Pszichoterror a munkahelyen. (Irodalmi áttekintés és az első hazai tapasztalatok.) I. rész. Humánpolitikai Szemle, Vol. 9. pp. 39–45.

 • 10

  Kaucsek Gy., Simon P. (1996b) Pszichoterror a munkahelyen. (Irodalmi áttekintés és az első hazai tapasztalatok.) II. rész. Humánpolitikai Szemle, Vol. 10. pp. 41–49.

 • 11

  Komlósi P. (2013) A továbbképzések szerepe a kiégés megelőzésében. Kapocs, Vol. 22. No. 3. pp. 24–28.

 • 12

  Kopp M. (2003) Mikor káros a stressz? A stressz szerepe az egészségromlásban. Hippocrates, Vol. 5. No. 1. pp. 44–49.

 • 13

  Kovács M. (2006) A kiégés jelensége a kutatási eredmények tükrében. Lege Artis Medicinæ, Vol. 16. No. 11. pp. 981–987.

 • 14

  Kovács M., Kovács E. & Hegedűs K. (2008) Az érzelmek szerepe a lelki kiégés alakulásában. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, Vol. 9. No. 3. pp. 199–216.

 • 15

  Kulcsár Zs. (2002) Egészségpszichológia. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó.

 • 16

  Légrádiné Lakner Sz. (2006) Tréningmódszer a felsőoktatásban. Tudásmenedzsment, Vol. 1. pp. 60–67.

 • 17

  Maslach, C., Schaufeli, W. B. & Leiter, M. P. (2001) Job Burnout. Annual Review of Psychology, Vol. 52. pp. 397–422.

 • 18

  Nagy E. (2007) Egy segítő foglalkozás képviselőinek pályaképe, a kiégés szempontjából. Doktori (PhD) értekezés. Debrecen, Debreceni Egyetem BTK.

 • 19

  Nagykáldi Cs. (1998) Stressz, arousal és szorongás a sportteljesítményben. Sporttudomány, Vol. 2. pp. 10–14.

 • 20

  Neculai K., Salavecz Gy., Stauder A. & Kopp M. (2016) Munkahelyi tényezők és pszichés jól-lét az oktatás és kultúra területén dolgozó nők körében. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, Vol. 7. No. 2. pp. 111–123.

 • 21

  Ónody S. (2001) Kiégési tünetek (burnout szindróma) keletkezése és megoldási lehetőségei. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 51. No. 5. pp. 80–85.

 • 22

  Petróczi E., Fazekas M., Tombácz Zs. & Zimányi M. (1999) A kiégés jelensége pedagógusoknál. Magyar Pszichológiai Szemle, Vol. 54. No. 3. pp. 429–441.

 • 23

  Ramsden, S. R. & Hubbard, J. A. (2002) Family expressiveness and parental emotion coaching: Their role in children’s emotion regulation and aggression. Journal of Abnormal Child Psychology, Vol. 30. No. 6. pp. 657–667.

 • 24

  Ranschburg J. (2009) Szülők könyve – A fogantatástól az iskolakezdésig. Budapest, Saxum Kiadó.

 • 25

  Salavecz Gy., Neculai K. & Jakab E. (2006) A munkahelyi stressz és az énhatékonyság szerepe a pedagógusok mentális egészségének alakulásában. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, Vol. 7. No. 2. pp. 95–109.

 • 26

  Sándor J. (2010) Stressz-források és egészségmegőrzés adott intézményben. Hajdúszoboszló, Egyesített óvodai intézmény.

 • 27

  Schaufeli, W. B. (2006) Handbook of Human Factors and Ergonomics in Health Care and Patient Safety. Hillsdale, L. Erlbaum Associates.

 • 28

  Schaufeli, W. B. & Enzmann, D. (1998) The Burnout Companion to Study and Practice: A Critical Analysis. London, Taylor & Francis.

 • 29

  Seligman, M. E. P. & Campbell, B. A. (1965) Effect of intensity and duration of punishment on extinction of an avoidance response. Journal of Comparative and Physiological Psychology, Vol. 59. No. 2. 295–297.

 • 30

  Selye J. (1936) A Syndrome produced by Diverse Nocuous Agents. Nature, Vol. 138. p. 32. https://doi.org/10.1038/138032a0

 • 31

  Sinek, S. (2010) How great leaders inspire action. https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action [Letöltve: 2020. 11. 16.]

 • 32

  Stremmel, A. J. (1991) Predictors of intention to leave child care work. Early Childhood Research Quarterly, Vol. 6. No. 2. pp. 285–298.

 • 33

  Szabó É. & Jagodics B. (2018) Óvodapedagógusok kiégésének vizsgálata a munkaértékek tükrében. Iskolakultúra, Vol. 28. No. 7. pp. 51–63.

 • 34

  Szelezsánné D. (2016) A pedagógusok körében megjelenő stressz, pszichoterror és kiégés jelensége; prevenciós és kezelési lehetőségek a köznevelési intézményben. Opus et Educatio, Vol. 3. No. 5. pp. 590–603.

 

The author instruction is available in DOC.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)