Author:
István Nahalka 2141 Csömör, Hunyadi u. 14. Magyarország

Search for other papers by István Nahalka in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Összefoglaló. A tanulmány a magyar közoktatásban 2018 és 2022 között bekövetkezett változásokat és az oktatáspolitika alakulását meghatározó fontosabb tényezőket vizsgálja. Kiemeli az iskolai esélyegyenlőtlenségek növekedését, az intézmények szelekciójával összefüggő folyamatok negatív tendenciáit, megvizsgálja a Digitális Oktatási Stratégia végrehajtásának alakulását, a COVID-járvány okozta súlyos helyzetet, foglalkozik a pedagógushiánnyal, az oktatásban dolgozók bérhelyzetének romlásával. A 2018–2022 közötti kormányzati időszakot a közoktatás tekintetében a tanulmány a szélsőségesen centralizált szisztéma „finomhangolásaként” jellemzi, példaként bemutatva a viszonyok változatlanságát a központi tartalomszabályozás, valamint az innovációs folyamatok terén.

Summary. The paper examines the main changes and important factors affecting educational policy in the Hungarian public education between 2018 and 2022. It emphasizes the increase of inequality of chances, the negative tendencies of formation of school selection processes, examines the story of implementation of Digital Educational Strategy, the oppressive educational situation caused by COVID–19, deals with the lack of teachers, and the deterioration of wages of employees working at educational institutions. The paper characterizes the governmental public educational policy between 2018 and 2022 as a „fine tuning” of an extremist centralized system, presenting the unchangingness of relations in the central regulation of curriculum content and innovation processes as examples.

 • 1

  Czifra B., Nagy Zs. & Tegzesné Czigler E. (2021) Elemzés. A digitális oktatás tapasztalatainak értékelése. Állami Számvevőszék, Budapest.

 • 2

  Czirfusz D., Misley H. & Horváth L. (2020) A digitális munkarend tapasztalatai a magyar közoktatásban. Opus et Educatio, Vol. 7. No. 3. pp. 220–229.

 • 3

  DJP (2016) Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája. A kormány-előterjesztés melléklete. Digitális Jólét Program, Budapest.

 • 4

  Európai Bizottság (2010) A Bizottság közleménye: Európa 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája. Európai Bizottság, Brüsszel.

 • 5

  European Commission (2021) Digital Economy and Society Index (DESI) 2021. Thematic Chapters. Interneten. Elérhető dokumentum: https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/80563 [Letöltve: 2021. 12. 23.]

 • 6

  Fekete T. & Porkoláb Á. (2020) Karanténpedagógia a magyar közoktatásban. – A digitális oktatásra történő átállás eddigi tapasztalatairól. Iskolakultúra, Vol. 30. No. 9. pp. 96–112.

 • 7

  Fodor É., Gregor A., Koltai J. & Kováts E. (2020) Az egyenlőtlenségek alakulása a koronajárvány idején Magyarországon. Fridrich-Ebert-Stiftung, Budapest.

 • 8

  Holle A. (2020) Oktatási rendszerek az új koronavírus járvány idején. Országgyűlés Hivatala, Budapest.

 • 9

  Huawei Technologies Hungary (2020) A diákok tizede örökre online maradna suliba járás helyett. Huawei Technologies Hungary, Budapest. https://consumer.huawei.com/hu/press/news/2020/news-200430/ [Letöltve: 2020. 11. 13.]

 • 10

  Kende Á., Messing V. & Fejes J. B. (2021) Hátrányos helyzetű tanulók digitális oktatása a koronavírus okozta iskolabezárás idején. Iskolakultúra, Vol. 31. No. 2. pp. 76–97.

 • 11

  MÓE (2021) Valós helyzetkép az óvodákról. Magyar Óvodapedagógus Egyesület, Budapest. Interneten: https://m.facebook.com/magyarovodapedagogiai.egyesulet/posts/1890925991088040 [Letöltve: 2021. 12. 21.]

 • 12

  Nahalka I. (2020) A közoktatás központi tartalmi szabályozásának két paradigmája. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 70. Nos 7–8. pp. 99–142.

 • 13

  Nahalka I. (2021a) A pedagógushiányról. Pedagógusok Lapja, Vol. 77. (szeptember) pp. 5–7.

 • 14

  Nahalka I. (2021b) Koronavírus és oktatáspolitika. Educatio, Vol. 30. No. 1. pp. 22–35.

 • 15

  Nahalka I. & Zempléni A. (2014) Hogyan hat az iskola/osztály tanulóinak heterogén/homogén összetétele a tanulók eredményességére? In: Oktatási Hivatal (ed.) Hatások és különbségek: Másodelemzések a hazai és nemzetközi tanulói képességmérések eredményei alapján. Budapest, Oktatási Hivatal. pp. 99–166.

 • 16

  Osváth A. & Papp Z. A. (2020) Digitális fordulat az oktatásban? A digitális távoktatás tapasztalatai, lehetséges következményei. In: Szabó-Tóth K. & Szepessy P. (eds) Látlelet a járványhelyzetről. Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Alkalmazott társadalomtudományi Intézet, Miskolc. pp. 179–204.

 • 17

  Rapos N., Gaskó K., Kálmán O. & Mészáros Gy. (2011) Az adaptív-elfogadó iskola koncepciója. OFI, Budapest.

 • 18

  Révész L. & K. Nagy E. (2019, eds) A Komplex Alapprogram Koncepciója 2.0. Nevelési-oktatási program a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzésére. Líceum Kiadó, Eger.

 • 19

  Steklács J. (é. n.) Pedagógus fizetések, innovatív szellem, társadalmi megbecsültség érzete (Az OECD 2018–2020-as eredményei alapján). Internetes dokumentum: https://steklacs-janos.webnode.hu/news/pedagogus-fizetesek-innovativ-szellem-tarsadalmi-megbecsultseg-erzete-az-oecd-2018-2020-as-eredmenyei-alapjan/ [Letöltve: 2021. 12. 22.]

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Hegedűs Roland (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Roland Hegedűs (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2023 0 34 33
Nov 2023 0 11 13
Dec 2023 0 60 11
Jan 2024 0 35 18
Feb 2024 0 54 19
Mar 2024 0 82 31
Apr 2024 0 19 33