View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem, Pécs, Magyarország
Open access

Összefoglaló. Az elmúlt kormányzati ciklusban (2018–2022) a roma/cigány társadalom átalakulása felgyorsult. A középosztályosodásnak Magyarországon is különböző útjai vannak, amelyeket a roma/cigány társadalom különböző etnikai csoportjai eltérően használnak. A tanulmány az iskolázottság és az azt támogató programok szerepét vizsgálja. A támogató programokat rendszerint a kormányzat kezdeményezte, de „kiszerződte” civil (egyházi) szervezeteknek. A támogató programok csak akkor voltak sikeresek, ha a civil társadalom együtt tudott és akart működni a kormányzattal. A roma/cigány felemelkedésnek is ez a kulcsa.

Summary. The transformation of Romani society in Hungary accelerated in the last term of government (2018–2020). The Romani middle class emerged in various ways according to the different ethnic origins and cultures. The author examines the role of schooling in developing the Romani middle class and the programmes that support it. The government usually initiated supporting programmes but ‘outsourced’ to non-governmental organisations like foundations, associations, and churches. Supporting programmes proved to be successful only if civil society was able and willing to cooperate with the government. It is the key to the emergence of the Romani middle class in Hungary.

 • 1

  Cserti Cs. T. (2016) Elillant évtized? A cigány, roma csoportok társadalmi integrációjának alakulása a kelet-közép-európai régió országaiban az oktatás területén a Roma Integráció Évtizede eredményeinek tükrében. Romológia, No. 11. pp. 10–28. http://romologiafolyoirat.pte.hu/wp-content/uploads/2018/01/romologia_11_BELIV_PRINT_FULL.pdf [Letöltve: 2018. 12. 01.]

 • 2

  Cserti Cs. T. (2019) Az uniós roma oktatáspolitika – magyar tanulságok. Educatio, Vol. 28. No. 1. pp. 58–74. .

  • Crossref
  • Export Citation
 • 3

  Dezső, R. (2013) Twenty years after: The Gandhi School and beyond. DigitalPaper.hu – Virágmandula Kft.

 • 4

  Fehérvári A. (2018). Méltányosságot támogató programok értékelése. Az Arany János Program esete. Educatio, Vol. 27. No. 2. pp 265–277.

 • 5

  Fehérvári A. & Varga A. (2018) Reziliencia és inklúzió az Arany János Programokban. PTE BTK WHS, Pécs.

 • 6

  Forray R. K. (2013, ed.) Romology, 3. HERJ, Vol. 3. No. 3.

 • 7

  Forray R. K. (2017) Resilience and disadvantage in education – A sociological view. HERJ, Vol. 7. No. 1. pp. 112–120. .

  • Crossref
  • Export Citation
 • 8

  Forray R. K. & Kozma T. (2021) Befogadók vagy jogvédők? A roma/cigány oktatáspolitika dilemmái. Inclusion or civic rights? The dilemmas of the Romani educational policy. Educatio, Vol. 29. No. 3. pp. 339–349.

 • 9

  Forray R. K. & Orsós A. (2016) Roma jövő Magyarországon. Educatio, Vol. 25. No. 4. pp. 516–526.

 • 10

  Forray R. K. & Varga A. (2021) From poverty to community. In: Boros, J., Kozma T. & Márkus E. (eds) Community building and social innovation. Debrecen. pp. 124–139.

 • 11

  Kállai G. (2015, ed.) Ifjúsági mentorálás. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.

 • 12

  Ladányi J. & Szelényi I. (2004) A kirekesztettség változó formái. Napvilág Kiadó, Budapest.

 • 13

  Lafferthon J., Mendi R. & Szira J. (2002) Mentor-program roma diákoknak. Iskolakultúra, Vol. 12. No. 11. pp. 24–38.

 • 14

  Márfi A. (2009, ed.) Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene II. Palatia Nyomda, Pécs. 2009. 311 o.https://mult-kor.hu/20090903_felmeresek_es_kenyszermosdatasok?fbrkMR=desktop&pIdx=4

 • 15

  Polónyi I. (2016a) Emberi erőforrásaink 21. százada. Budapest, Gondolat Kiadó.

 • 16

  Polónyi I. (2016b) A hazai emberi erőforrások ma és holnap. Educatio, Vol. 25. No. 4. pp. 81–495. http://epa.oszk.hu/01500/01551/00098/pdf/EPA01551_educatio_2016_4_481-495.pdf

 • 17

  http://romagov.hu/wp-content/uploads/2020/12/MNTFS2030_1201-tervezet.pdf [Letöltve: 2022. március 10.]

 • 18

  https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-eu/roma-equality-inclusion-and-participation-eu_en [Letöltve: 2022. március 10.]

 • 19

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aem0049 [Letöltve: 2022. március 10.]

 • 20

  https://jelenlet.maltai.hu/helyszinek/ [Letöltve: 2022. március 10.]

 • 21

  https://www.maltai.hu/ [Letöltve: 2022. március 10.]

 • 22

  https://tmo.gov.hu/ – Tanítsunk Magyarországért [Letöltve: 2022. március 10.]

 • 23

  https://hvg.hu/elet/20210813_vedettsegi_igazolvany_adatok [Letöltve: 2022. március 10.]

 

The author instruction is available in DOC.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)