View More View Less
Open access

Összefoglaló. A 2018-as választások után a Kormány jóváhagyta a Szakképzés 4.0 koncepciót, amely a későbbi jogszabályi változások alapja. Tanulmányunkban ez alapján elemezzük a 2018–2022-es kormányzati ciklus szakképzés-politikáját.

A koncepció – felvezetése szerint – a negyedik ipari forradalom kihívásaira igyekszik választ adni, de a tapasztalatok szerint ez a megközelítés háttérbe szorul. Továbbra is a középfokú szakképzésben tanulók számát helyezi előtérbe. Előrelépést a szakmaszerkezettel és a hátrányos helyzetűek oktatásával kapcsolatban tapasztalunk, de ezek eredményessége egyelőre nem látható. A tanulmány megállapítja, hogy olyan, önmagába forduló rendszer rajzolódik ki, ami alig reagál a társadalom igényeire, nem képes feltárni a rendszeranomáliákat, ugyanakkor a rendszer működésére vonatkozó információk mások számára történő átadását nem tartja fontosnak.

Summary. After the 2018 elections, the Hungarian Government approved the Vocational Training 4.0 concept, which has formed the basis for legislative changes. In this study, we analyse the Hungarian vocational education policy for the 2018–2022 government cycle.

The concept seeks to respond to the challenges of the fourth industrial revolution, but experience shows that this approach is being overshadowed. It continues to focus on the number of students in upper secondary vocational education. Progress is being made on the structure of professions and on education for disadvantaged people, but their effectiveness is not yet visible. The study concludes that education policy focuses mainly on the short-term needs of the economy but does not take into account the needs of the wider society.

 • 1

  Borbély-Pecze T. B., Fazekas I. & Juhász Á. (2019) Pályabolyongások. Pályaorientációról a Szakképzés 4.0 kapcsán. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 69. Nos 7–8. pp. 95–106. https://upszonline.hu/index.php?article=690708010

 • 2

  Bruges Communiqué (2010) The Bruges Communiqué on enhanced European Cooperation in Vocational Education and Training for the period 2011–2020.https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/bruges-communique.pdf [Letöltve: 2021. 12. 12.]

 • 3

  CEDEFOP (2020) Vocational education and training in Europe 1995–2035. Scenarios for European vocational education and training in the 21st century. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Cedefop reference series No. 114. http://data.europa.eu/doi/10.2801/794471.

 • 4

  Fehérvári A. & Híves T. (2019) A középfokú oktatás néhány jellemzője. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 69. Nos 1–2. pp. 101–108. https://epa.oszk.hu/00000/00035/00195/pdf

 • 5

  Györgyi Z. (2019) Változások a hazai szakképzésben 2004–2019. Educatio, Vol. 28. No. 1. pp. 105–120. https://doi.org/10.1556/2063.28.2019.1.8

 • 6

  Henczi L. (2021) A szakképzés és felnőttképzés átalakulásának főbb jellemzői – alulnézetből is. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 71. Nos 5–6. pp. 82–104. https://upszonline.hu/index.php?article=710506012

 • 7

  Kenderfi M. (2019) Szülői pályaválasztási attitűdök 2019, avagy a szülők véleménye felső tagozatos gyermekük pálya- és iskolaválasztásával kapcsolatban. Innokend Kft. https://mkik.hu/download/175/szueloi-palyavalasztasi-attitudoek-2019

 • 8

  Koncepció a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására (2011) Nemzetgazdasági Minisztérium, Budapest. https://www.nive.hu/Downloads/Hirek/DL.php?f=szakkepzesi_koncepcio.pdf [Letöltve: 2021. 12. 12.]

 • 9

  Magyar É., Széll K. & Tóth K. (2020) Általános iskolások pályaválasztása, 20. MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet. https://mkik.hu/download/175/altalanos-iskolasok-palyavalasztasa-tanulmany-2020

 • 10

  Mártonfi Gy. (2019) Tanügyirányítás és struktúraváltás a hazai szakképzésben 2010 után. Educatio, Vol. 28. No. 2. pp. 240–254. https://doi.org/10.1556/2063.28.2019.2.3

 • 11

  Nahalka I. (2019) Három pedagógiai szakmai kérdésről – a szakképzés átalakításának tükrében. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 69. Nos 7–8. pp. 5–19. https://epa.oszk.hu/00000/00035/00194/pdf/EPA00035_upsz_2019_07-08_005-019.pdf

 • 12

  Palotás J. (2021) Fogalmi metamorfózisok a hazai szakképzésben. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 71. Nos 5–6. pp. 37–54. https://upszonline.hu/index.php?article=710506009

 • 13

  Smit, J., Kreutzer, S., Moeller, C. & Carlberg, M. (2016) Industry 4.0. Directorate General for Internal Policies, European Parliament. .

  • Crossref
  • Export Citation
 • 14

  Szakképzés a gazdaság szolgálatában (2015) https://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/download/5/8f/d0000/szakkepzesi_koncepcio_Summary_20150129.doc [Letöltve: 2021. 12. 12.]

 • 15

  Szakképzési törvény (2019) 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1900080.tv [Letöltve: 2021. 12. 12.]

 • 16

  Szakképzés 4.0 (2019) A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívásaira. Innovációs és Technológiai Minisztérium. 1168/2019. (III. 28.) Korm. határozat. https://www.nive.hu/Downloads/Hirek/DL.php?f=szakkepzes-4.0.pdf [Letöltve: 2021. 12. 12.]

 • 17

  Szakmajegyzék (2020) 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor. [Letöltve: 2021. 12. 12.]

 

The author instruction is available in DOC.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)