Author:
Gábor Kutrovátz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. Hungary

Search for other papers by Gábor Kutrovátz in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

A tanulmány a modern korok emberének tudáshoz való viszonyát fogyasztói attitűdként elemzi. Ennek központi elemei a felhasználói szemlélet, a szükségletkielégítő hozzáállás, a megszerző attitűd, a megrendelői mentalitás és a válogató attitűd. Igyekszem megmutatni, hogy ezek a jellegzetességek a megismerői magatartásban is tetten érhetők. Elemzésem új megvilágításba kíván helyezni olyan jelenségeket, melyeket a tudományos világképbe vetett bizalom megrendülésével, illetve a tudománytól való elidegenedéssel szokás összefüggésbe hozni. Felvázolom, hogy mely pontokon ütközik ez a hozzáállás a tudás közkeletű normatív koncepciójával, és megvizsgálom, hogy a tanulmány értelmezési kerete milyen konstruktív gondolkodási irányokat jelöl ki a megoldások kereséséhez.

 • 1

  Arisztotelész (1992) Metafizika. Budapest, Hatágú Síp Alapítvány.

 • 2

  Brossard, D. & Lewenstein, B. D. (2010) A Critical Appraisal of Models of Public Understanding of Science: Using Practice to Inform Theory. In: L. A. Kahlor & P. Stout (eds) Communicating Science: New Agendas in Communication. New York, Routledge. pp. 11–39. https://doi.org/10.4324/9780203867631

 • 3

  Collins, H. M. & Evans, R. (2007) Rethinking Expertise. Chicago, The University of Chicago Press.

 • 4

  Feyerabend, P. ([1978] 1998) Tudomány egy szabad társadalomban. In: Laki J. (ed.) Tudományfilozófia. Budapest, Osiris. pp. 153–169.

 • 5

  Goldman, A. (2001) Experts: Which Ones Should You Trust? Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 63. No. 1. pp. 85–110.

 • 6

  Goodman, D. J. & Cohen, M. (2004) Consumer Culture: A Reference Handbook. Santa Barbara, ABC-CLIO.

 • 7

  Gopnik, A. (2009) A babák filozófiája. Amit a babák az igazságról, a szeretetről és az élet értelméről gondolnak. Budapest, Typotex.

 • 8

  Gopnik, A., Kuhl, P. K. & Meltzoff, A. (2001) Bölcsek a bölcsőben. Hogyan gondolkodnak a kisbabák? Budapest, Typotex.

 • 9

  Graeber, D. (2011) Consumption. Current Anthropology, Vol. 52. No. 4. pp. 489–511. https://doi.org/10.1086/660166

 • 10

  Gregory, J. & Miller, S. (2006) Kereszttűzben? A nyilvánosság szerepe a tudományháborúban. Replika, No. 54–55. pp. 195–205.

 • 11

  Hardwig, J. (1985) Epistemic dependence. The Journal of Philosophy, Vol. 82. No. 7. pp. 335–349. https://doi.org/10.2307/2026523

 • 12

  Kant, I. ([1784] 1980) Válasz a kérdésre: Mi a felvilágosodás? In: I. Kant: A vallás a puszta ész határain belül és más írások. Budapest, Gondolat. pp. 77–85.

 • 13

  Kutrovátz G., Láng B. & Zemplén G. (2008) A tudomány határai. Budapest, Typotex.

 • 14

  Kutrovátz G. (2016) A tudós mint szakértő. In: Paksi D. (ed.) Emergencia és tudomány. Budapest, L’Harmattan. pp. 153–162.

 • 15

  Kutrovátz G. (2019) Szakértői álláspontok megítélésének néhány elméleti és gyakorlati módja. Jel-Kép, Vol. 2019. No. 2. pp. 1–26. https://doi.org/10.20520/JEL-KEP.2019.2.1

 • 16

  Lakatos I. ([1976] 1999) A falszifikáció és a tudományos kutatási programok metodológiája. In: Forrai G. & Szegedi P. (eds) Tudományfilozófia. Szöveggyűjtemény. Budapest, Áron Kiadó. pp. 187–217.

 • 17

  Lou, C. & Yuan, S. (2019) Influencer Marketing: How Message Value and Credibility Affect Consumer Trust of Branded Content on Social Media. Journal of Interactive Advertising, Vol. 19. No. 1. pp. 58–73. https://doi.org/10.1080/15252019.2018.1533501

 • 18

  Lyotard, J.–F. ([1979] 1993) A posztmodern állapot. In: J. Habermas, F. Lyotard & R. Rorty: A posztmodern állapot. Budapest, Századvég. pp. 7–146.

 • 19

  Maslow, A. H. (1943) A theory of human motivation. Psychological Review, Vol. 50. No. 4. pp. 370–396.

 • 20

  Master, Z. & Resnik, D. B. (2013) Hype and Public Trust in Science. Science and Engineering Ethics, Vol. 19. pp. 321–335. https://doi.org/10.1007/s11948-011-9327-6

 • 21

  Nickerson, R. S. (1998) Confirmation bias: A ubiquitous phenomenon in many guises. Review of General Psychology, Vol. 2. No. 2. pp. 175–220. https://doi.org/10.1037/1089-2680.2.2.175

 • 22

  Nowotny, H., Scott, P. & Gibbons, M. (2001) Re-Thinking Science. London, Polity Press.

 • 23

  Popper, K. ([1934] 1997) A tudományos kutatás logikája. Budapest, Európa Kiadó.

 • 24

  Ransohoff, D. F. & Ransohoff, R. M. (2001) Sensationalism in the media: When scientists and journalists may be complicit collaborators. Effective Clinical Practice, Vol. 4. No. 4. pp. 185–188.

 • 25

  Taddicken, M. & Reif, A. (2020, eds) Emotions and Emotional Appeals in Science Communication. A Special Issue of the journal Media and Communication, Vol. 8. No. 1. pp. 101–106. https://doi.org/10.17645/mac.v8i1.2934

 • 26

  Vincze H. O. (2019) Hírközösségek és véleménybuborékok. ME.DOK, Vol. 14. No. 2. pp. 5–18.

 • 27

  Ziman, J. (2000) Real Science, What It is and What It Means. Cambridge, Cambridge University Press.

 • Collapse
 • Expand
 • Top

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2022 0 0 0
May 2022 0 0 0
Jun 2022 0 17 17
Jul 2022 0 65 38
Aug 2022 0 28 19
Sep 2022 0 21 12
Oct 2022 0 0 0