Authors:
Gergő Háló Budapesti Corvinus Egyetem Budapest Hungary

Search for other papers by Gergő Háló in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Andrea Rajkó Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest Hungary

Search for other papers by Andrea Rajkó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Márton Demeter Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1083 Budapest, Ludovika tér 2. Hungary

Search for other papers by Márton Demeter in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

A tanulmány arra vállalkozik, hogy kritika tárgyává tegye mind 1) a globális egyenlőtlenségek újratermelését eredményező centrális akadémiai nemzetköziesítést, mely figyelmen kívül hagyja egyes földrajzi-gazdasági régiók hátrányos megkülönböztetését, mind pedig 2) a hazai akadémiai minősítési rendszereket (a spanyol ANECA, valamint a lengyel IDUB jó gyakorlatainak kontrasztjában), minthogy azok a rendszerben lévő instabilitás, átláthatatlanság és az informalitások túlzott szerepének következtében akadályozzák a nemzetközi kutatási közösségbe történő szerves integrációt, a felsőoktatási intézmények nemzetközi versenyképességét, és kiszámíthatatlanná teszik az egyéni, kiváltképp a fiatal, kutatók életútját. E két kritikai perspektíva egyesítésével amellett érvelünk, hogy a globális egyenlőtlenségek kritikája és az önkritikus megújulás sürgetése nem ellentétes gondolatok – mint ahogyan azok narratívái a hazai akadémiai diskurzusban gyakran megjelennek –, hanem az egyetlen, valódi változáshoz segítő dinamika két, egymással kölcsönösen összefüggő oldalát írják le.

 • 1

  Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) (n.d.) Retrieved from http://www.aneca.es/eng/ANECA/

 • 2

  Alonso-Martínez, C. B. (2008, June 8) Sí a Bolonia, pero no así. El País. https://elpais.com/diario/2008/06/09/educacion/1212962402_850215.html

 • 3

  Blackmur, D. (2007) The public regulation of higher education qualities: Rationale, processes, and outcomes. In: Quality Assurance in Higher Education. Dordrecht, Springer. pp. 15–45.

 • 4

  Böröcz, J. (2000) Informality rules. East European Politics and Societies, Vol. 14. No. 2. pp. 348–380.

 • 5

  Cummings, S., Heeks, R. & Huysman, M. (2003) Knowledge and learning in online communities in development: A social capital perspective. Development Informatics Working Paper Series, Paper No. 16.

 • 6

  Demeter, M. (2020) Academic Knowledge Production and the Global South. Questioning Inequality and Under-Representation. London, Palgrave.

 • 7

  Demeter, M. & Istratii, R. (2020) Scrutinizing what Open Access Journals mean for Global Inequalities. Publishing Research Quarterly, Vol. 36. pp. 505–522.

 • 8

  Dobbins, M. & Knill, C. (2014) Higher Education Governance and Policy Change in Western Europe. Basingstoke, Palgrave Macmillan.

 • 9

  Érdi, P. (2020) Ranking. The Unwritten Rules of the Social Game We All Play. Oxford, Oxford University Press.

 • 10

  García-Juanatey, A., Jordana, J. & Sancho, D. (2019) Multi-level governance in quality assurance in Spain: The case of the National Agency for Quality Assessment and Accreditation (ANECA). 5th International Conference on Higher Education Advances (HEAd’19), 1–8. https://doi.org/10.4995/HEAD19.2019.9285

 • 11

  Hallonsten, O. & Hugander, O. (2014) Supporting ‘future research leaders’ in Sweden: Institutional isomorphism and inadvertent funding agglomeration. Research Evaluation, Vol. 23. No. 3. pp. 249–260. https://doi.org/10.1093/reseval/rvu009

 • 12

  Havas, Á. & Fáber, Á. (2020) The rise of heteronomous academia on the EU’s borderlands. LeftEast, August 19, 2020. https://www.criticatac.ro/lefteast/heteronomous-academia-eu-borderlands/#_edn14

 • 13

  Hendrik, P. van D. (2020) How the publish-or-perish principle divides a science: The case of economists. Scientometrics (IF3.238) https://doi.org/10.1007/s11192-020-03786-x

 • 14

  Hernández-Pina, F. (2014) Evaluación y acreditación del profesorado, programas e instituciones educativas. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, Vol. 17. No. 1. pp. 15–32. http://dx.doi.org/10.6018/reifop.17.1.198821

 • 15

  Hicks, D. (2012) Performance-based university research funding systems. Research Policy, Vol. 41. No. 2. pp. 251–261.

 • 16

  Ianoş, I. & Petrişor, A. I. (2020) An overview of the dynamics of relative research performance in Central-Eastern Europe using a ranking-based analysis derived from SCImago Data. Publications, MDPI, Vol. 8. No. 3. paper 36. https://doi.org/10.3390/publications8030036

 • 17

  Knobloch-Westerwick, S., Glynn, Carroll J. & Huge, M. (2013) The Matilda Effect in science communication: An Experiment on gender bias in publication quality perceptions and collaboration interest. Science Communication, Vol. 35. No. 5. pp. 603–625. https://doi.org/10.1177/1075547012472684

 • 18

  Kochen, M. M. & Himmel, W. (2000) Academic careers in general practice: Scientific requirements in Europe. European Journal of General Practice, Vol. 6. No. 2. pp. 62–65.

 • 19

  Kulczycki, E. (2017) Assessing publications through a bibliometric indicator: The case of comprehensive evaluation of scientific units in Poland. Research Evaluation, Vol. 26. No. 1. pp. 41–52.

 • 20

  Kwiek, M. (2021) Poland: A decade of reforms (2010–2020). International Higher Education, Vol. 16. No. 18. pp. 36–38. https://doi.org/10.36197/IHE.2021.106.18

 • 21

  Lindahl, J., Colliander, C. & Danell, R. (2020) Early career performance and its correlation with gender and publication output during doctoral education. Scientometrics, Vol. 122. pp. 309–330.

 • 22

  Masip, P. (2014) Impact of assessment criteria on publication behaviour: The case of communication research in Spain. Information Research-an International Electronic Journal, Vol. 19. No. 2. paper 613.

 • 23

  Mason, S. (2018) Publications in the doctoral thesis: Challenges for doctoral candidates, supervisors, examiners and administrators. Higher Education Research and Development, Vol. 37. No. 6. pp. 1231–1244. https://doi.org/10.1080/07294360.2018.1462307

 • 24

  Ministerstwo Edukacji i Nauki. (2019) Program „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Portal Gov.pl. Retrieved February 8, 2022, from https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-inicjatywa-doskonalosci--uczelnia-badawcza

 • 25

  Moreno-Pulido, A., López-González, M. Á., Rubio-Garay, F., Saúl, L. Á. & Sánchez-Elvira-Paniagua, Á. (2013) Evolución de las revistas españolas de Ciencias Sociales en el Journal Citation Reports (2006–2010) y su valoración como indicio de calidad en la normativa evaluadora española. Revista española de Documentación Científica, Vol. 36. No. 3. e014. https://doi.org/10.3989/redc.2013.3.987

 • 26

  Oancea, A. (2019) Research governance and the future(s) of research assessment. Palgrave Communications, Vol. 5. Article number 27. https://doi.org/10.1057/s41599-018-0213-6

 • 27

  Olsen, J. P. (2007) The institutional dynamics of the European University. In: P. Maassen & J. P. Olsen (eds) University Dynamics and European Integration. Dordrecht, Springer. pp. 25–54.

 • 28

  Popp J. (2019) Publikáljunk vagy habilitáljunk? Statisztikai Szemle, Vol. 97. No. 5. pp. 490–497.

 • 29

  Research in Poland. (n.d.) Initiative of Excellence – Research University. Retrieved October 20, 2021, from https://researchinpoland.org/initiative-of-excellence-research-university/

 • 30

  Sasvári P., Bakacsi Gy. & Urbanics A. (2021) Az egyetemi előmenetel és a publikációs teljesítmény kapcsolata. Magyar Tudomány, Vol. 182. pp. 806–822.

 • 31

  Sasvári P. & Urbanovics A. (2019) Merre tovább egyetemi tanárok, avagy az új publikációs minimum aspektusai a társadalomtudományban. In: Újítások és újdonságok. Sozial und Wirtschafts Forschungsgruppe, Grosspetersdorf. pp. 5–30.

 • 32

  Sasvári P. & Urbanics A. (2021) Előmeneteli minimunkövetelmények a társadalomtudományban. Könyvtár- és Információtudományi Szakfolyóirat, Vol. 68. pp. 12–24.

 • 33

  Sebrek Sz. (2020). A magyar gazdasági felsőoktatás egy nyugati doktori fokozattal rendelkező itthon oktató nézőpontjából – kitörési pontok beazonosítása és egy lehetséges cselekvési terv. Vezetéstudomány, Vol. 51. No. 4. pp. 51–62.

 • 34

  Scientometrics of Hungarian Researchers – Tudománymetria.com. https://www.scientometrics.org/

 • 35

  Siwinski, W. & Bilanow, K. (2021, September 4). Ambitious universities are testing a federation model. University World News. Retrieved from https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20210903120559532

 • 36

  Urbanovics A. & Sasavári P. (2020) Sikeres egyetemek, népszerű kutatási témák? A SciVal tématerületi besorolásának jelentősége a nemzetközi tudományos publikálásban. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, Vol. 67. No. 2. pp. 78–92.

 • 37

  The Economist (2020, August 29) How France created a university to rival MIT. https://www.economist.com/europe/2020/08/29/how-france-created-a-university-to-rival-mit

 • 38

  Wallerstein, I. (1991) Geopolitics and Geoculture. Cambridge, Cambridge University Press.

 • 39

  Westerheijden, D. F. (2007) States and Europe and quality of higher education. In: D. F. Westerheijden, B. Stensaker & M. J. Rosa (eds) Quality Assurance in Higher Education. Dordrecht, Springer. pp. 73–95.

 • 40

  Wu, Q. & Wolfram, D. (2011) The influence of effects and phenomena on citations: A comparative analysis of four citation perspectives. Scientometrics, Vol. 89. No. 1. Article 245. https://doi.org/10.1007/s11192-011-0456-0

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2022 0 26 26
Jul 2022 0 83 187
Aug 2022 0 24 19
Sep 2022 0 18 17
Oct 2022 0 27 25
Nov 2022 0 20 12
Dec 2022 0 0 0