Author:
Z. Attila Papp Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. Magyarország
Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete Miskolc Magyarország

Search for other papers by Z. Attila Papp in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

A tanulmány az egyházi fenntartású iskolák idősoros oktatásstatisztikai adatait gyűjti egybe, majd pedig néhány társadalmi és kontextuális jellemzőjét, valamint eredményességüket tekinti át. Az elemzés az Országos Kompetenciamérés (OKM) telephelyi és intézményi összevont adatbázisaira épül, és az egyházi szféra kiterjedését, regionális és felekezeti sajátosságait, tanulói összetételét, illetve egyéb intézményi jellemzőit vizsgálja. Az elemzés egyik alapkérdése, hogy e szféra megjelenése és expanziója milyen mértékben erősítette fel a térségi iskolai szegregációt. Ugyanakkor igyekszünk választ adni arra is, hogy az egyházi intézményekben a pedagógiai hozzáadott érték mértéke milyen mértékben tér el az állami fenntartású iskolák hasonló mutatóitól.

 • 1

  Ercse K. (2018) Az állam által ösztönzött, egyházasszisztált szegregáció mechanizmusa. In: Fejes J. & Szűcs N. (eds) Én vétkem. Helyzetkép az oktatási szegregációról. Szeged, Motiváció Oktatási Egyesület.

 • 2

  Hermann Z. & Varga J. (2016) Állami, önkormányzati, egyházi és alapítványi iskolák: részarányok, tanulói összetétel és tanulói teljesítmények. In: Kolosi T. & Tóth I. Gy. (eds) Társadalmi riport 2016. Budapest, Tárki. pp. 313–333.

 • 3

  Imre A. (2005) A felekezeti középiskolák jellemzői a statisztikai adatok tükrében. Educatio, Vol. 14. No. 3. pp. 475–491.

 • 4

  Köznevelési Statisztikai Évkönyv 2015/2016. Budapest, EMMI (2017)

 • 5

  Köznevelési Statisztikai Évkönyv 2018/2019. Budapest, EMMI (2020)

 • 6

  Papp Z. A. (2011) A roma tanulók aránya Magyarországon és a tanulói teljesítmények az általános iskolai oktatásban. In: Bárdi N. & Tóth Á. (eds) Asszimiláció, integráció, szegregáció. Párhuzamos értelmezések és modellek a kisebbségkutatásban. Budapest, Argumentum. pp. 227–264.

 • 7

  Patakfalvi-Czirják A., Neumann E. & Papp Z. A. (2018) Az iskola nem sziget. Oktatási és társadalmi reziliencia multietnikus környezetben. Educatio, Vol. 27. No. 3. pp. 474–480. https://doi.org/10.1556/2063.27.2018.3.9

 • 8

  Pusztai G. (2014) Felekezeti oktatás új szerepekben. Educatio, Vol. 23. No. 1. pp. 50–66.

  • Crossref
  • Export Citation
 • 9

  Tomasz G. (2017) Erősödő egyházi jelenlét az oktatásban. Educatio, Vol. 26. No. 1. pp. 94–112.

 • 10

  http://nesstar.ess.nsd.uib.no/webview/ [Letöltve: 2022. 03. 24.]

 • 11

  https://hd.gorogkatolikus.hu [Letöltve: 2022. 03. 26.]

 • 12

  https://www.migorkat.hu/node/4492 [Letöltve: 2022. 03. 26.]

 • 13

  https://www.katped.hu/katolikus-kozoktatas [Letöltve: 2022. 03. 25.]

 • 14

  http://refpedi.hu/sites/default/files/csatolt_fajlok/RPI_2021_2022_beszamolo_munkaterv_20220131.pdf [Letöltve: 2022. 03. 25.]

 • 15

  https://epszti.hu/noo/ [Letöltve: 2022.03.26]

 • 16

  https://www.baptist.hu/baptista-fenntartasu-ovodak-es-iskolak/ [Letöltve: 2022. 03. 26.]

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2023 0 11 23
Jul 2023 0 16 26
Aug 2023 0 18 27
Sep 2023 0 8 13
Oct 2023 0 23 21
Nov 2023 0 11 11
Dec 2023 0 4 2