Author:
János Zolnay Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem 1084 Budapest, Scheiber Sándor u. 2. Magyarország

Search for other papers by János Zolnay in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

A tanulmány két részletes vizsgálat alapján egy kelet-magyarországi térségben elemzi az iskolaegyháziasítás folyamatának korszakait és hatását a helyi oktatási kvázipiacra. Az első korszakban az egyházi iskola szigorú hitelvi igazodást követelt diákoktól és pedagógusoktól egyaránt. A második fázist az autonóm intézményi leválások jellemzik: az iskolák azért kezdeményezték a fenntartóváltást, hogy szelektálhassanak a jelentkező diákok közül. Ezeknek az iskoláknak a vallásos jellege, illetve a diákok és tanárok hitvallása puszta formalitás. A harmadik korszakban a folyamatnak a régióban domináns kálvinista egyház oktatási logisztikai érdekei szabnak határt. Az egyházmegye csak abban az esetben engedélyezi újabb iskola átvételét vagy alapítását, ha az nem teremt konkurenciát a már működő kálvinista iskoláknak. Az iskolák államosítása után helyi szinten közpolitikai vákuum alakult ki, és ezen az egyházi iskolák arányának jelentős növekedése sem változtatott.

 • 1

  Berényi E. & Neumann E. (2019) Roma tanulók a református általános iskolák rendszerében. Iskolakultúra, Vol. 29. No. 7. pp. 73–92. https://doi.org/10.10.14232/ISKKULT.2019.7.73

 • 2

  Csapó B. (2010) Előszó. In: Balázsi I., Ostorics L., Szalay B. & Szepesi I. (2010) PISA 2009. Összefoglaló jelentés. Szövegértés tíz év távlatában. Budapest, Oktatási Hivatal. https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/nemzetkozi_meresek/pisa/pisa_2009_osszfogl_jel_110111.pdf [Letöltve: 2022. 05. 04.]

 • 3

  Csapó B., Fejes J. B., Kinyó L. & Tóth E. (2014) Az iskolai teljesítmények alakulása Magyarországon nemzetközi összehasonlításban. In: Kolosi T. & Tóth I. Gy. (eds) Társadalmi riport 2014. Budapest, Tárki. pp. 110–136.

 • 4

  Ercse K. & Radó P. (2019) A magyar közoktatásban zajló privatizáció és annak hatása. Iskolakultúra, Vol. 29. No. 7. pp. 8–49. https://doi.org/10.14232/10.14232/ISKKULT.2019.7.8

 • 5

  Fejes J. B. & Szűcs N. (2018) Az oktatási integráció ügye a 2010-es évek végén. In: Fejes J. B. & Szűcs N. (eds) Én vétkem. Helyzetkép az oktatási szegregációról. Szeged, Motiváció Oktatási Egyesület. pp. 11–30.

 • 6

  Havas G. & Zolnay J. (2011) Sziszifusz számvetése. Az integrációs oktatáspolitika. Beszélő, Vol. 16. No. 6. pp. 24–49.

 • 7

  Hermann Z. & Varga J. (2016) Állami, önkormányzati, egyházi és alapítványi iskolák: részarányok, tanulói összetétel és tanulói teljesítmények. In: Kolosi T. & Tóth I. Gy. (eds) Társadalmi riport 2014. Budapest, Tárki. pp. 311–333.

 • 8

  Kertesi G. & Kézdi G. (2009) Általános iskolai szegregáció Magyarországon az ezredforduló után. Budapest, MTA Közgazdaságtudományi Intézete, Budapesti Corvinus Egyetem. Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek, BWP 2009/6.

 • 9

  Lannert J., Németh Sz. & Szécsi J. (2018) Szegregáló deszegregáció? In: Fejes J. B. & Szűcs N. (eds) Én vétkem. Helyzetkép az oktatási szegregációról. Szeged, Motiváció Oktatási Egyesület. pp. 285–300.

 • 10

  Papp Z. A. (2015) Iskolai eredményesség és a roma tanulói arány összefüggésrendszere az OKM adatok alapján. https://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/uploads/files/pappz_ea.pdf [Letöltve: 2022. 05. 04.]

 • 11

  Radó P. (2018) A közoktatás szelektivitása, mint a roma szegregáció általános kontextusa. In: Fejes J. B. & Szűcs N. (eds) Én vétkem. Helyzetkép az oktatási szegregációról. Szeged, Motiváció Oktatási Egyesület. pp. 31–55.

 • 12

  Varga J. (2018) (ed.) A közoktatás indikátorrendszere, 2017. Budapest, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet.

 • 13

  Vári P., Auxné Bánfi I., Felvégi E., Rózsa Cs. & Szalay B. (2002) Gyorsjelentés a PISA 2000 vizsgálatról. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 52. No. 1. pp. 38–65.

 • 14

  Vende A. (1908) Szatmár vármegye községei. In: Borovszky S. (ed.) Magyarország vármegyéi és városai. Budapest, Országos Monográfiai Társaság.

 • 15

  Zolnay J. (2016) Kasztosodó közoktatás, kasztosodó társadalom. Esély, Vol. 28. No. 6. pp. 70–97.

 • 16

  Zolnay J. (2020) Térvakság. Oktatási stratégiák a városi zsugorodás és a tanulói létszám csökkenésének időszakában. Szociológiai Szemle, Vol. 30. No. 2. pp. 96–114.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2023 0 5 4
Jul 2023 0 1 5
Aug 2023 0 8 8
Sep 2023 0 1 1
Oct 2023 0 14 9
Nov 2023 0 8 7
Dec 2023 0 3 0