Authors:
Gergely Rosta Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BTK Szociológiai Intézet 1088 Budapest, Mikszáth K. tér 1. Magyarország

Search for other papers by Gergely Rosta in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Gabriella Pusztai Debreceni Egyetem, BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet Debrecen Magyarország

Search for other papers by Gabriella Pusztai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Az elmúlt évtizedek alatt az egyházi fenntartású oktatási intézmények oktatási rendszerbeli aránya fokozatosan nőtt. Mivel csökkenőben van a magukat az egyház tanítása szerint vallásosnak vallók aránya a fiatalok körében, a szektor növekedésével párhuzamosan nő a vallásos neveltetésben nem, vagy csak részben részesülő tanulók aránya az egyházi iskolákban. Korábbi elemzéseink az egyházi iskola vallásosságra gyakorolt mérsékelt, de szignifikáns hatását mutatták ki. Jelen tanulmányban azt vizsgáljuk, hogy hogyan hat az egyházi iskola a fiatalok vallásosságára és értékrendjére. Az elemzéshez a Magyar Ifjúság 2016 adatbázist használtuk. Eredményeink szerint az otthoni vallásos neveltetés befolyása meghatározó, az egyházi iskolák a fiatalok vallásos identitását és vallásgyakorlatának kialakulását jelentősen támogatják, de a hittartalmak és az értékpreferenciák tekintetében nem gyakorolnak hatást a fiatalokra.

 • 1

  Agirdag, O., Driessen, G. & Merry, M. S. (2017) The Catholic school advantage and common school effect examined: a comparison between Muslim immigrant and native pupils in Flanders. School Effectiveness and School Improvement, Vol. 28. No. 1. pp. 123–135. https://doi.org/10.1080/09243453.2016.1251469

 • 2

  Bano, M. & Ferra, E. (2018) Family versus school effect on individual religiosity: Evidence from Pakistan. International Journal of Educational Development, Vol. 59. pp. 35–42. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2017.10.015

 • 3

  Bauer B., Pillók P., Ruff T., Szabó A., Szanyi F. E. & Székely L. (2016) Ezek a mai magyar fiatalok! Magyar Ifjúság Kutatás 2016 első eredményei. Budapest, Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft.

 • 4

  Biolcati, F., Molteni, F., Quandt, M. & Vezzoni, C. (2020) Church Attendance and Religious change Pooled European dataset (CARPE): A survey harmonization project for the comparative analysis of long-term trends in individual religiosity. Quality & Quantity.https://doi.org/10.1007/s11135-020-01048-9

 • 5

  Bryk, A. & Schneider, B. (2002) Trust in Schools: A core resource for Improvement. New York, Rusell Sage Foundation.

 • 6

  Cardak, B. A. & Vecci, J. (2013) Catholic school effectiveness in Australia: A reassessment using selection on observed and unobserved variables. Economics of Education Review, Vol. 37. pp. 34–45. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2013.08.003

 • 7

  Coleman, J. S. & Hoffer, T. (1987) Public and Privat High Schools. The Impact of Communities. New York, Basic Books.

 • 8

  Coleman, J. S., Hoffer, T. & Kilgore S. (1982) High School Achievement: Public, Catholic and Privat Schools Compared. New York, Basic Books.

 • 9

  Davie, G. (2002) Praying Alone? Church-Going in Britain and Social Capital. Journal of Contemporary Religion, Vol. 17. No. 3. pp. 329–334. https://doi.org/10.1080/1353790022000008253

 • 10

  Day, A. (2009) Believing in Belonging: An Exploration of Young People’s Social Contexts and Constructions of Belief. Culture and Religion, Vol. 10. No. 3. pp. 263–78. https://doi.org/10.1080/14755610903279671

 • 11

  De Hart, J. (1990) Impact of Religious Socialisation in the Family. Journal of Empirical Theology, Vol. 3. No. 1. pp. 59–77.

 • 12

  Desrosiers, A., Kelley, B. S. & Miller, L. (2011) Parent and peer relationships and relational spirituality in adolescents and young adults. Psychology of Religion and Spirituality, Vol. 3. No. 1. pp. 39–54. https://doi.org/10.1037/a0020037

 • 13

  Dronkers, J. (1995) The Existence of Parental Choice in the Netherlands. Educational Policy, Vol. 9. No. 3. pp. 227–243.

 • 14

  Dronkers, J. & Róbert P. (2005) A különböző fenntartású iskolák hatékonysága. Educatio, Vol. 14. No. 3. pp. 519– 533.

 • 15

  Fowler, J. W. & Dell, M. L. (2006) Stages of Faith From Infancy Through Adolescence. In: E. C. Roehlkepartain, P. E. King, L. Wagener & P. L. Benson (eds) The Handbook of Spiritual Development in Childhood and Adolescence. Thousand Oaks, Sage. pp. 34–45.

 • 16

  Földvári M. (2004) Religiosity and values in Hungarian society. In: Tomka M. (ed.) Sociology of Religion in Hungary: Work in Progress. Budapest, Pázmány Péter Katolikus Egyetem. pp. 25–42.

 • 17

  Gereben F. (1997) Vallomások a vallásról. In: Máté-Tóth A. & Jahn M. (eds) Studia Religiosa. Szeged, Bába és Társa. pp. 32–45.

 • 18

  Glock, C. & Stark, R. (1965) Religion and Society in Tension. San Francisco, Rand McNally.

 • 19

  Gunnoe, M. L. & Moore, K. A. (2002) Predictors of religiosity among youth aged 17–22: A longitudinal study of the National Survey of Children. Journal for the Scientific Study of Religion, Vol. 41. No. 4. pp. 613–622. https://doi.org/10.1111/1468-5906.00141

 • 20

  Hámori Á. & Rosta G. (2013) Youth, Religion, Socialization. Changes in youth religiosity and its relationship to denominational education in Hungary. Hungarian Educational Research Journal, Vol. 3. No. 4. pp. 46–60.

 • 21

  Hout, M. & Greeley, A. (1998) What church officials’ reports don’t show: another look at church attendance data. American Sociological Review, Vol. 63. No. 1. pp. 113–119. https://doi.org/10.2307/2657482

 • 22

  Kisnémet L. F. (2015a) Felekezeti iskola és vallási szocializáció. In: Bacskai K. (ed.) A felekezeti oktatás új negyedszázada. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó. pp. 221–223.

 • 23

  Kisnémet L. F. (2015b) Iskola és vallásosság. Felekezeti iskolások az új évezred első évtizedében. Kapocs, Vol. 14. No. 4. pp. 17–29.

 • 24

  Kodácsy-Simon E. (2013) Van-e helye a hitoktatásnak az iskolában? Credo, Vol. 19. No. 3. pp. 49–55.

 • 25

  KSH Oktatási adatok 2019/20. https://www.ksh.hu

 • 26

  Mahoney, A. (2010) Religion in Families, 1999–2009: A Relational Spirituality Framework. Journal of Marriage and Family, Vol. 72. No. 4. pp. 805–27. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2010.00732.x

 • 27

  Martin, T. F., White, J. M. & Perlman, D. (2003) Religious socialization: A test of the channeling hypothesis of parental influence on adolescent faith maturity. Journal of Adolescent Research, Vol. 18. No. 2. pp. 169–187. https://doi.org/10.1177/0743558402250349

 • 28

  Morgan, S. L. & Sorensen, A. B. (1999) Theory, Measurement, and Specification issues in Models of Network Effects on Learning. American Sociologocal Rewiew, Vol. 64. No. 5. pp. 694–701. https://doi.org/10.2307/2657371

 • 29

  Nagy Á. (2018, ed.) Margón kívül. Magyar ifjúságkutatás 2016. Budapest, Excenter Kutatóközpont.

 • 30

  Pusztai G. (2004) Iskola és közösség. Budapest, Gondolat Kiadó.

 • 31

  Pusztai G. (2014) Felekezeti oktatás új szerepekben. Educatio, Vol. 23. No. 1. pp. 50–66.

 • 32

  Pusztai G. (2020) A vallásosság nevelésszociológiája. Kutatások vallásos nevelésről és egyházi oktatásról. Budapest, Gondolat Kiadó.

 • 33

  Pusztai G., Bacskai K. & Morvai L. (2021) Religious Values and Educational Norms among Catholic and Protestant Teachers in Hungary. Religions, Vol. 12. No. 10. article 805. https://doi.org/10.3390/rel12100805

 • 34

  Pusztai G. & Demeter-Karászi Zs. (2019) Vallási szocializáció vizsgálata fiatal felnőttekkel készített interjúk tükrében. Szociológiai Szemle, Vol. 3. No. 29. pp. 80–97.

 • 35

  Rosta G. (2002) Ifjúság és vallás. In: Szabó A., Bauer B. & Laki L. (eds) Ifjúság 2000: Tanulmányok I. Budapest, Nemzeti Ifjúságkutató Intézet. pp. 220–239.

 • 36

  Sander, W. (2001) The Effects of Catholic Schools on Religiosity, Education, and Competition. New York, The ‌National Center for the Study of Privatization in Education.

 • 37

  Sherkat, D. (2003) Religious socialization: Sources of influence and influences of agency. In: M. Dillon (ed.) Handbook of The Sociology of Religion. Cambridge, Cambridge University Press. pp. 151–163.

 • 38

  Sjöborg, A. (2013) Religious education and intercultural understanding: Examining the role of religiosity for upper secondary students’ attitudes towards RE. British Journal of Religious Education, Vol. 35. No. 1. pp. 36–54. https://doi.org/10.1080/01416200.2012.717015

 • 39

  Soltesova, V. & Pleva, M. (2020) The influence of religious education on the religiosity of Roma children in Slovakia. Religious Education, Vol. 115. No. 5. pp. 536–548. https://doi.org/10.1080/00344087.2020.1816248

 • 40

  Székely L. (ed.) (2016) Magyar fiatalok a Kárpát-medencében. Magyar Ifjúság Kutatás 2016. Budapest, Kutatópont Kft., Enigma 2001 Kiadó és Médiaszolgáltató Kft.

 • 41

  Tomka M. (2009) Vallásosság Kelet-Közép-Európában. Tények és értelmezések. Szociológiai Szemle, Vol. 3. No. 19. pp. 64–79.

 • 42

  Uecker, J. E. (2009) Catholic schooling, Protestant schooling, and religious commitment in young adulthood. Journal for the Scientific Study of Religion, Vol. 48. No. 2. pp. 353–367. https://doi.org/10.1111/j.1468-5906.2009.01451.x

 • 43

  Vermeer, P. (2014) Religion and Family Life: An Overview of Current Research and Suggestions for Future Research. Religions, Vol. 5. No. 2. pp. 402–421. https://doi.org/10.3390/rel5020402

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2022 0 0 0
Jul 2022 0 0 0
Aug 2022 0 0 0
Sep 2022 0 109 122
Oct 2022 0 53 78
Nov 2022 0 91 105
Dec 2022 0 8 14