Authors:
Eszter Kodácsy-Simon Evangélikus Hittudományi Egyetem 1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3. Magyarország

Search for other papers by Eszter Kodácsy-Simon in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Etelka Seres-Busi Evangélikus Hittudományi Egyetem 1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3. Magyarország

Search for other papers by Etelka Seres-Busi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Az egyházi iskolák céljainak és jellemzőinek vizsgálata között egyre fontosabb, hogy szerepet kapjon a diákok aktív konstruáló szerepére való utalás is. Jelen feltáró jellegű kutatásban 37 egyházi fenntartású iskolában frissen érettségizett, illetve az adott tanévben érettségiző diákkal készült interjú. Olyan történetek felelevenítésére kértük őket, melyek megmutatják, hogy a diákok számára melyek az iskolájuk meghatározó sajátosságai, valamint az általuk azonosított rejtett céljai és üzenetei. Az elemzés során kulcstényezőként jelent meg a kódok között a „sokféleség, sokszínűség” szempontja, melyet a diákok személyes erőforrásaikat aktiváló tényezőként említenek például az életkérdésekkel való foglalkozás vagy a saját világkép és hitmegélés alakítása kapcsán is. A tanulmány bemutatja a magfogalom kapcsolódásait és a diákok által megfogalmazott jelentéseit.

 • 1

  Assmann, J. (2018) A kulturális emlékezet – Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban. Budapest, Atlantisz Könyvkiadó.

 • 2

  Blanchard, C. (2014) The Learning Environment’s Hidden Curriculum. CreateSpace Independent Publishing Platform.

 • 3

  Chao, T. (2011) The hidden curriculum of cultural content in internationally published ELT textbooks: A closer look at new American inside out. The Journal of Asia TEFL, Vol. 8. No. 2. pp. 189–210.

 • 4

  Christian Schools (2020) Christian Schools and the Futures of Education: A Contribution to UNESCO’s Futures of Education Commission by the International Office of Catholic Education and the Global Pedagogical Network – Joining in Reformation.http://oiecinternational.com/wp-content/uploads/2020/12/OIEC-GPENR-contribution.pdf [Letöltve: 2021. 10. 15.]

 • 5

  Corbin, J. & Strauss, A. (2008) Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. (3rd ed.) Sage Publications, Inc.

 • 6

  Czető K. (2018) Fiatalok iskolaképének, iskolával kapcsolatos nézeteinek, jövőképének vizsgálata. Doktori értekezés. ELTE, Budapest.

 • 7

  Czető K. (2019) Az iskolához való viszony fogalmi értelmezéseinek összehasonlító vizsgálata: iskolai attitűd, jóllét és elköteleződés. Iskolakultúra, Vol. 29. No. 10. pp. 17–34.

 • 8

  Devos, T., Cornby, L. & Deschamps, J. C. (1996) Assymmetries in judgements of ingroup and outgroup variability. In: W. Stroebe & M. Hewstone (eds) European Review of Social Psychology, Vol. 7. Chichester, Wiley. pp. 95–144.

 • 9

  Ercse, K. (2019) Az egyházi fenntartású iskolák és a szelekció, szegregáció kapcsolata. Iskolakultúra, Vol. 29. No. 7. pp. 50–72. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2019.7.50

 • 10

  Fábri Gy. & Kissné Viszket M. (2019) Hitmegélés az evangélikus középiskolákban. Lelkipásztor, Vol. 94. Nos 8–9. pp. 309–314.

 • 11

  Fontenelle-Tereshchuk, D. (2020) Diversity in the Classrooms: A Human-Centered Approach to Schools. Interchange, Vol. 51. No. 4. pp. 429–439. https://doi.org/10.1007/s10780-020-09402-4

 • 12

  Golnhofer E. & Szabolcs É. (2005) Gyermekkor: nézőpontok, narratívák. Eötvös József Kiadó.

 • 13

  Göhlich, M. & Wagner-Willi, M. (2001) School as a ritual institution. Pedagogy Culture and Society, Vol. 9. No. 2. pp. 237–248. https://doi.org/10.1080/14681360100200112

 • 14

  GPEN (2017) Global Pedagogical Network – Joining in Reformation. Establishing common ground for Protestant schools worldwide. Evangelische Kirche in Deutschland.

 • 15

  Hendrick, H. (2000) The Child as a Social Actor in Historical Sources. In: P. Christensen & A. James (eds) Research with Children. Perspectives and Practices. London, New York, Falmer Press.

 • 16

  Herczegh J. (2006) Az iskolai életvilág. A diákok általános jellemzői az északkelet-tiszántúli régióban az OTKA iskolai életvilág kutatása alapján. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 56. Nos 7–8. pp. 124–134.

 • 17

  Jackson, P. W. (1968) Life in Classrooms. New York, Holt, Rinehart and Winston.

 • 18

  Jimenez-Rodrigo, M. L. & Guzman-Ordaz, R. (2016) Defining the others: Academic narratives about diversity at School. Convergencia Revista de Ciencias Sociales, Vol. 23. No. 71. pp. 13–39. ISSN 2448-5799.

 • 19

  Kopp E. (2007) Mai magyar református középiskolák identitása. Studia Caroliensia, No. 1. pp. 3–194.

 • 20

  Ladkin, S. (2017) Exploring Unequal Power Relations within Schools: The Authenticity of the Student Voice. Journal of Initial Teacher Inquiry, Vol. 3. pp. 37–40.

 • 21

  Lawson, H., Boyask, R. & Waite, S. (2010) Aligning person‐centred methods and young people’s conceptualizations of diversity. International Journal of Research & Method in Education, Vol. 33. No. 1. pp. 69–83. https://doi.org/10.1080/17437271003597618

 • 22

  LeCompte, M. (1978) Learning to Work: The Hidden Curriculum of the Classroom. Anthropology & Education Quarterly, Vol. 9. No. 1. pp. 22–37.

 • 23

  Mager, U. & Nowak, P. (2012) Effects of student participation in decision making at school. A systematic review and synthesis of empirical research. Educational Research Review, Vol. 7. No. 1. pp. 38–61.

 • 24

  Mameli, C. & Passini, S. (2017) Measuring four-dimensional engagement in school: A validation of the Student Engagement Scale and of the Agentic Engagement Scale. TPM-Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology, Vol. 24. No. 4. pp. 527–541.

 • 25

  Martimianakis, M., Michalec, B., Lam, J., Cartmill, C., Taylor, J. & Hafferty, F. (2015) Humanism, the Hidden Curriculum, and Educational Reform. Academic medicine: Journal of the Association of American Medical Colleges, 2015 November.

 • 26

  McAdams, D. P. (1988/2001) A történet jelentése az irodalomban és az életben. In: László J. & Thomka B. (eds): Narratívák 5. Narratív pszichológia. Kijárat Kiadó, pp. 157–174.

 • 27

  Nagy P. T. (1994) Hittan-oktatás. Educatio, Vol. 1. Nos 1–2. pp. 89–105.

 • 28

  Nelson, E. (2017) Re-thinking power in student voice as games of truth: Dealing/playing your hand. Pedagogy, Culture & Society, Vol. 25. No. 2. pp. 181–194. https://doi.org/10.1080/14681366.2016.1238839

 • 29

  Németh A. & Szabolcs É. (2001) A neveléstörténeti kutatások főbb nemzetközi tendenciái, új kutatási módszerei és eredményei. In: Báthory Z. & Falus I. (eds) Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Budapest, Osiris Kiadó. pp. 46–76.

 • 30

  Neumann, E. (2022) Populizmus, egyházak és oktatáspolitika a 2010 utáni Magyarországon. Educatio, Vol. 31. No. 3. pp. 343–355.

 • 31

  Neuwirth G. (2005) A felekezeti iskolák eredményességi és „hozzáadott érték” mutatói. Educatio, Vol. 14. No. 3. pp. 502–518.

 • 32

  Pace, J. L. & Hemmings, A. (2007) Understanding Authority in Classrooms: A Review of Theory, Ideology, and Research. Review of Educational Research, Vol. 77. No. 1. pp. 4–27.

 • 33

  Papp K. (2005) Az egyházi közoktatás finanszírozása. Educatio, Vol. 14. No. 3. pp. 590–603.

 • 34

  Pusztai G. (2002) Tetten érhető-e a rejtett tanterv? A megállapodott hagyományokkal rendelkező és az újabban indult felekezeti középiskolák összehasonlítása. Iskolakultúra, Vol. 12. No. 12. pp. 39–47.

 • 35

  Pusztai G. (2004) Iskola és közösség. Felekezeti középiskolák az ezredfordulón. Budapest, Gondolat Kiadó.

 • 36

  Pusztai G. (2005) Társadalmi háttér és iskolai pályafutás. Educatio, Vol. 14. No. 3. pp. 534–552.

 • 37

  Pusztai G. (2009) A társadalmi tőke és az iskola: kapcsolati erőforrások hatása az iskolai pályafutásra. Budapest, ÚMK.

 • 38

  Raviv, A., Bar-Tal, D., Raviv, A., Biran, B. & Sela, Z. (2003) Teachers’ Epistemic Authority: Perceptions of Students and Teachers. Social Psychology of Education, Vol. 6. No. 1. pp. 17–42. https://doi.org/10.1023/A:1021724727505

 • 39

  Redmond, G. (2009) Children as Actors: How Does the Child Perspectives Literature Treat Agency in the Context of Poverty? Social Policy and Society, Vol. 8. No. 4. pp. 541–550.

 • 40

  Reeve, J. & Tseng, C.-M. (2011) Agency as a fourth aspect of students’ engagement during learning activities. Contemporary Educational Psychology, Vol. 36. No. 4. pp. 257–267.

 • 41

  Rosta G. & Pusztai G. (2022) A felekezeti oktatás hatása a fiatalok vallásosságának alakulására. Educatio, Vol. 31. No. 3. pp. 425–444.

 • 42

  Saldaña, J. (2013) The Coding Manual for Qualitative Researchers. London, SAGE Publications, Ltd.

 • 43

  Strauss, A. L. (1987) Qualitative Analysis for Social Scientists. New York, Cambridge University Press. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511557842

 • 44

  Szabó L. T. (1988) A „rejtett tanterv”. Budapest, Magvető Kiadó.

 • 45

  Szabolcs É. (2001) Kvalitatív kutatási metodológia a pedagógiában. Budapest, Pedagógus könyvek / Műszaki Könyvkiadó.

 • 46

  Taylor, J. S. & Wendland, C. (2014) The Hidden Curriculum in Medicine’s ‘Culture of No Culture’. In: F. W. Hafferty & J. O’Donnell (eds) The Hidden Curriculum in Health Professional Education. Hanover, Dartmouth College Press.

 • 47

  Zolnay J. (2022) Egyházi és vákuumiskolák a mátészalkai kistérségben. Educatio, Vol. 31. No. 3. pp. 392–408.

 • 48

  Yüksel, S. (2006) The Role of Hidden Curricula on the Resistance Behavior of Undergraduate Students in Psychological Counseling and Guidance at a Turkish University. Asia Pacific Education Review, Vol. 7. No. 1. pp. 94–107.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2023 0 6 3
Jul 2023 0 5 11
Aug 2023 0 14 4
Sep 2023 0 5 7
Oct 2023 0 21 7
Nov 2023 0 9 6
Dec 2023 0 1 0