Authors:
Gábor Péteri
Search for other papers by Gábor Péteri in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Bernadett Szilágyi Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék Debrecen Magyarország

Search for other papers by Bernadett Szilágyi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

A 2010. évi kormányváltást követően az egyházi fenntartású intézmények köznevelésen belüli súlya gyors növekedésnek indult. Rövid idő alatt érzékelhetővé váltak az egyházi iskolák térnyerésének társadalmi következményei is. A lezajlott változásokhoz hozzájárultak az új finanszírozási és gazdálkodási szabályok. A tanulmány az egyházi fenntartású oktatási intézmények finanszírozásának és gazdálkodási gyakorlatának vizsgálatával arra a következtetésre jut, hogy i) a köznevelés finanszírozásában az elvárt szektorsemlegesség nem valósul meg; ii) a kedvezőbb pénzügyi helyzetben lévő egyházi iskolák működése viszont hatékonyabb, mint a központosított intézményeké; ugyanakkor iii) az egyházi fenntartású intézmények gazdálkodásának nyilvánossága és így elszámoltathatósága korlátozott.

 • 1

  Balogh M. (2015) A hazai közoktatás finanszírozása az ezredfordulót követően. In: Györgyi Z., Simon M. & Vadász V. (eds) Szerep- és funkcióváltások a közoktatás világában. Budapest, OFI.

 • 2

  Educatio (2014) Vol. 23. No. 1. Mérleg 2010–2014.

 • 3

  EKINT (2014) Szabad egyház a szabad államban. Konferencia-előadások. Eötvös Károly Intézet. http://www.ekint.org/lib/documents/1469785236-egyhazkonf_eloadasok.pdf [Letöltve: 2021. 10.]

 • 4

  Ercse K. (2018) Az állam által ösztönzött, egyház-asszisztált szegregáció mechanizmusa. In: Fejes J. B. & Szűcs N. (eds) Én vétkem. Helyzetkép az oktatási szegregációról. Szeged, Motiváció Oktatási Egyesület.

 • 5

  Ercse K. & Radó P. (2019) A magyar közoktatásban zajló privatizáció és annak hatásai. Iskolakultúra, Vol. 29. No. 7. pp. 8–49. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2019.7.8

 • 6

  Erőss G. (2019) „Hallottuk, hogy Robi bá’ kint volt a telepen”. Iskolakultúra, Vol. 29. No. 7. pp. 93–111. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2019.7.93

 • 7

  Fundamentum (2011) Vallásszabadság? Vol. 2011. No. 3. https://fundamentum.hu/vallasszabadsag [Letöltve: 2021. 10.]

 • 8

  Győrfi T. (2001) Az állam semlegességének elve az alkotmányjogban. Kézirat. http://jesz.ajk.elte.hu/gyorfi15.html [Letöltve: 2021. 10.]

 • 9

  Hegedüs J. & Péteri G. (2015) Közszolgáltatási reformok és a helyi önkormányzatiság. Szociológiai Szemle, Vol. 25. No. 2. pp. 90–119.

 • 10

  Hermann Z. & Varga J. (2016) Állami, önkormányzati, egyházi és alapítványi iskolák. In: Társadalmi riport 2016. Budapest, Tárki. pp. 311–333.

 • 11

  Horváth M. T., Péteri G. & Vécsei P. (2014) A helyi forrásszabályozási rendszer magyarországi példája, 1990–2012. Közgazdasági Szemle, Vol. 61. No. 2. pp. 121–147.

 • 12

  Jordán Zs. (2019) Az állami és egyházi fenntartású iskolák finanszírozásáról. Új Köznevelés, 9–10. szám.

 • 13

  Kis J. (2011) Az állam semlegessége. Fundamentum, Vol. 15. No. 3. pp. 5–22.

 • 14

  Lannert J. (2010) A közoktatás finanszírozásának lehetséges megoldásai. Kézirat. Budapest, Tárki-Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ. https://www.tarki-tudok.hu/file/finanszirozas/v_oktfin.pdf

 • 15

  Lannert J. ( 2021) A hatékony pedagógus béremeléshez a pazarlást is meg kellene szüntetni az oktatásban. Magyar Narancs, 2021. október 28. https://magyarnarancs.hu/publicisztika/a-hatekony-pedagogus-beremeleshez-a-pazarlast-is-meg-kellene-szuntetni-az-oktatasban-243850

 • 16

  Lengyel N. Zs. (2016) Az egyházak és az egyházi intézmények finanszírozása Magyarországon. Új Magyar Közigazgatás, 9. évf. Különszám, pp. 26–34.

 • 17

  Linder V. & Péteri G. (2016) Különböző kormányzati szinteken: közoktatás. In: Horváth M. T. & Bartha I. (eds) Közszolgáltatások megszervezése és politikái. Budapest–Pécs, Dialóg Campus.

 • 18

  Papp K. (2005) Az egyházi közoktatás finanszírozása. Az egyházi oktatás alkotmányos alapelvei és az állampolgári jogok. Educatio, Vol. 15. No. 3. pp. 590–603.

 • 19

  Péteri G. (2014) Újraközpontosítás a közoktatásban. Educatio, Vol. 24. No. 1. pp. 13–25.

 • 20

  Péteri G. (2015) A közoktatás finanszírozása: nemzetközi modellek és trendek. In: Györgyi Z., Simon M. & Vadász V. (eds) (2015) Szerep- és funkcióváltások a közoktatás világában. Budapest, OFI.

 • 21

  Péteri G. (2015a) Kísérletezgetünk: önkormányzati feladatfinanszírozás. Blogbejegyzés: https://www.kozjavak.hu/kiserletezgetunk-onkormanyzati-feladatfinanszirozas [Letöltve: 2021. 10.]

 • 22

  Péteri G. (2019) Közszektor jó, magánszektor rossz. Állami és piaci szerepek a helyi közszolgáltatásokban. In: Tevanné S. A. & Budai B. (eds) Ünnepi tanulmánykötet a 70 éves Gáspár Mátyás tiszteletére. Acta Publica, Budaőrs.

 • 23

  Péteri G. (2020) Önkormányzati pénzügyek: decentralizációtól a központosításig – és vissza? Comitatus, Vol. 30. No. 236. pp. 19–30.

 • 24

  Polónyi I. (2005) Az egyházi közoktatás néhány oktatásgazdasági sajátossága. Educatio, Vol. 15. No. 3. pp. 604–614.

 • 25

  Polónyi I. (2017) Finanszírozási libikóka. Educatio Vol. 26. No. 4. pp. 603–624. https://doi.org/10.1556/2063.26.2017.4.8

 • 26

  Szilágyi B. (2014a) Egyházfinanszírozás Magyarországon. Doktori (PhD) értekezés. Debrecen, Debreceni Egyetem, Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola.

 • 27

  Szilágyi B. (2014b) A saját bevételek szerepe az egyházak finanszírozásában. Közjogi Szemle, Vol. 7. No. 2. pp. 47–53.

 • 28

  Tomasz G. (2017) Erősödő egyházi jelenlét az oktatásban. Educatio, Vol. 26. No. 1. pp. 94–112. https://doi.org/10.1556/2063.26.2017.1.9

 • 29

  EMMI (2012) Oktatási Évkönyv 2010/2011.

 • 30

  EMMI (2015) Oktatási Évkönyv 2013/2014.

 • 31

  EMMI (2020) Köznevelési Statisztikai Évkönyv 2018/2019.

 • 32

  KSH (2020) Budapest, Központi Statisztikai Hivatal.

 • 33

  KTI (2019) A közoktatás indikátorrendszere. Budapest, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Közgazdaság-tudományi Intézet.

 • 34

  MEE (2021) Magyarországi Evangélikus Egyház 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi II. törvény módosítása. https://zsinat.lutheran.hu/torvenyek/hatalyos-toervenyek/koeltsegvetesi-toervenyek-es-mellekletek/ [Letöltve: 2021. 10.]

 • 35

  OECD (2021) Education Database.https://stats.oecd.org/ [Letöltve: 2021. 10.]

 • 36

  Magyarország Alaptörvénye

 • 37

  1991. évi XXXII. törvény a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről

 • 38

  1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

 • 39

  1997. évi CXXIV. törvény az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről

 • 40

  1999. évi LXX. törvény a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről 1997. június 20-án, Vatikánvárosban aláírt Megállapodás kihirdetéséről

 • 41

  2000. évi C. törvény a számvitelről

 • 42

  2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről

 • 43

  2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

 • 44

  2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

 • 45

  2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról

 • 46

  229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

 • 47

  296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet az egyházi jogi személyek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

 • 48

  479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2023 0 9 13
Jul 2023 0 4 15
Aug 2023 0 16 11
Sep 2023 0 5 8
Oct 2023 0 14 9
Nov 2023 0 11 15
Dec 2023 0 0 0