Authors:
Enikő Major Debreceni Református Hittudományi Egyetem Debrecen Magyarország
Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Program Debrecen, Egyetem tér 1. Magyarország

Search for other papers by Enikő Major in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Katinka Bacskai Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék, Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet Debrecen Magyarország

Search for other papers by Katinka Bacskai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Ágnes Engler Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék, Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet Debrecen Magyarország

Search for other papers by Ágnes Engler in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

A nevelés értékátadó folyamat (Simon 2016), amire hatással van a vallásosság (Pusztai 2011). A pedagógusok értékközvetítő szerepe jelentős a tanulók életében. A tanulmányunkban öt csoportba (Bacskai 2008) sorolt, az oktatási színtér két (állami, egyházi) szektorában foglalkoztatott pedagógusok által rangsorolt értékek összehasonlításával az értékközvetítő nevelés jelentőségét mutatjuk be. Papíralapú kérdőíves adatfelvételünket 16 tiszántúli felekezeti iskolában vettük fel negyedikeseket tanító pedagógusok körében 2020-ban, ehhez szűkítettük a Kopp Mária Intézet Értékteremtő gyermeknevelés reprezentatív országos kutatásának adatbázisát az ország keleti régiójára. Eredményeink megerősítették az egyénre és közösségre vonatkozó társadalmi tőke szempontjából hasznos nevelési értékeket.

 • 1

  Bábosik I. (1993) A spontán kirekesztődés mint iskolai ártalom. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 43. Nos 7–8. pp. 86–94.

 • 2

  Bábosik I. (2004) Neveléselmélet. Budapest, Osiris Kiadó.

 • 3

  Bacskai K. (2008) Református iskolák tanárai. Magyar Pedagógia, Vol. 108. No. 4. pp. 359–378.

 • 4

  Balázs S. (2000) A pedagógiai értékek alakulása a rendszerváltás folyamatában a középiskolás fiatalok körében. Habilitációs értekezés. Banská Bystrica, Universita Mateja Bela, Pedagogická Fakulta.

 • 5

  Bencze Á. (2020) Hol van az igazság? – Görögkatolikus egyházi fenntartású középiskolás fiatalok igazságossággal kapcsolatos értékei. Metszetek, Vol. 9. No. 4. pp. 105–123. https://doi.org/10.18392/metsz/2020/4/6

 • 6

  Bocsi V., Kozák A. & Móré M. (2017) Súlypontok és perifériák. Pedagógusok értéktereinek vizsgálata. Kultúra és Közösség, Vol. 8. No. 1. pp. 5–18.

 • 7

  Dusa Á. (2020) Gyermeknevelési értékek. Kapocs, Vol. 3. No. 2. pp. 21–29.

 • 8

  Földvári M. (2004) Vallásosság és értékek együttjárása a magyar társadalom generációiban. Doktori disszertáció. Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem.

 • 9

  Imre N. & Nagy M. (2003) Pedagógusok. In: Halász G. & Lannert J. (eds) Jelentés a magyar közoktatásról. Országos Közoktatási Intézet, Budapest. pp. 273–277.

 • 10

  Keller T. (2010) Magyarországi értéktérkép: normakövetés, egyéni teljesítmény, szolidaritás és öngondoskodás elfogadottsága a magyar társadalomban. Szociológiai Szemle, Vol. 20. No. 2. pp. 42–70.

 • 11

  Kohn, M. L. (1963) Social class and parent-child relationships: An interpretation. American Journal of Sociology, Vol. 68. No. 4. pp. 471–80.

 • 12

  Major E. (2021) Érték, nevelés-oktatás és kapcsolattartás összehangolása a pedagógus perspektívájából. Mediárium, Vol. 15. Nos 1–2. pp. 44–63.

 • 13

  Morvai L. (2017) Ora et labora? Doktori disszertáció. Debreceni Egyetem.

 • 14

  Móré M. (2018) A foglalkoztatáspolitika társadalmi és gazdasági meghatározottsága. In: Sebők M. (ed.) A munka világa. Budapest, Saxum Kiadó. pp. 31–50.

 • 15

  Pusztai G. (2004) Iskola és közösség: felekezeti középiskolások az ezredfordulón. Budapest, Gondolat Kiadó.

 • 16

  Pusztai G. (2011) Vallásosság és pedagógiai ideológiák. Educatio, Vol. 19. No. 1. pp. 48–61.

 • 17

  Pusztai G. (2020) A vallásosság nevelésszociológiája. Kutatások vallásos nevelésről és egyházi oktatásról. Budapest, Gondolat Kiadó.

 • 18

  Pusztai G. & Bacskai K. (2015) A PISA és a fenntartói sokszínűség. Educatio, Vol. 23. No. 2. pp. 39–49.

 • 19

  Pusztai G., Bacskai K. & Morvai L. (2021) Religious Values and Educational Norms among Catholic and Protestant Teachers in Hungary. Religions, Vol. 12. No. 805. https://doi.org/10.3390/rel12100805

 • 20

  Pusztai G. & Engler Á. (2020) Értékteremtő gyermeknevelés a családban és az oktatásban. Kapocs, Vol. 3. No. 2. pp. 3–10.

 • 21

  Rédly E. (2006) Pedagógia keresztény szemmel (főiskolai jegyzet). Győr, Brenner János Hittudományi Főiskola.

 • 22

  Szabados T. (1996) Gyermeknevelési elvek a magyar társadalomban (1982–1996). INFO-Társadalomtudomány, Vol. 10. No. 39. pp. 59–74.

 • 23

  Simon A. (2016) Nevelési értékek és értékrendszerek. Tavaszi szél tanulmánykötet. Budapest, Doktoranduszok Országos Szövetsége. pp. 114–126.

 • 24

  Szabó L. T. (2001) Értékek az iskolában. Educatio, Vol. 10. No. 3. pp. 461–471.

 • 25

  Tóth O. (2001) Értékátadási problémák a családban. Educatio, Vol. 10. No. 3. pp. 449–460.

 • 26

  Török P. (2011) A család és nevelés az európai értékek fényében. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 61. Nos 1–5. pp. 130–134.

 • 27

  Váriné Szilágyi I. (1987) Az ember, a világ és az értékek világa. Budapest, Gondolat Kiadó.

 • 28

  Zrinszky L. (2002) Neveléselmélet. Budapest, Műszaki Könyvkiadó.

 • Collapse
 • Expand
 • Top

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)