Authors:
Judit Kuthy-Megyesi Debreceni Egyetem, Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Iskola Debrecen Magyarország

Search for other papers by Judit Kuthy-Megyesi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Erika Juhász Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, Művelődéstudományi és Humán Tanulmányok Tanszék 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Magyarország

Search for other papers by Erika Juhász in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

A hazai közművelődésben megvalósuló kulturális tanulás magába foglalja mindazokat a nem formális, illetve informális tanulási eseményeket, amelyek részben a saját, részben a partneri kezdeményezések révén az egyes közművelődési intézményekben létrejönnek (vö. Juhász–Szabó 2016; Kozma et al. 2015). Ezek a tanulási alkalmak aktív (rendszeres és nem rendszeres művelődési formák szervezői, szolgáltatói, résztvevői), illetve passzív (külső szervek tevékenységei, alapterületből kizárólagossággal átengedett területi, terembérlési, helyszínbiztosítási) formában valósulnak meg a helyi közösségek igényeinek, szükségleteinek figyelembevételével. A területspecifikus igényekre és adottságokra építő közművelődésben megvalósuló kulturális tanulás hátránykompenzáló, esélyteremtő funkciói empirikus vizsgálatunk alapján beazonosíthatók. A lokalitást célzó, a helyi művelődő közösségeket központba helyező szakmai szemlélet a vizsgálati eredmények tükrében a közművelődés csúcsintézményeiben (N = 197) még további fejlesztési kezdeményezéseket igényel, de regionálisan már eredménnyel mérhető.

 • 1

  1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről.

 • 2

  20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről.

 • 3

  388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól.

 • 4

  Beke P. (2010, ed.) Saját művelődési otthonunk. Komárom, Civil Közösségi Házak Magyarországi Egyesülete.

 • 5

  Blaskó Zs. (2002) Kulturális reprodukció vagy kulturális mobilitás. Szociológiai Szemle, Vol. 12. No. 2. pp. 3–27.

 • 6

  Bourdieu, P. (1979) La Distinction. Paris: Minuit.http://unipub.lib.uni–corvinus.hu/5742/1/47–13.pdf [Letöltve: 2021. 10. 01.]

 • 7

  Bourdieu, P. (1998) Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke. In: Angelusz R. (ed.) A társadalmi rétegződés komponensei. Budapest, Új Mandátum. pp. 156–178.

 • 8

  DiMaggio, P. (1998) Kulturális tőke és iskolai siker. In: Róbert P. (ed.) Társadalmi mobilitás. Budapest, Új Mandátum. pp. 198–220.

 • 9

  Felkai L. (2009) Felnőttoktatás története Magyarországon. (Szócikk.) Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. http://ofi.hu/tudastar/problemak–kerdesek/felnottoktatas [Letöltve: 2018. 11. 20.]

 • 10

  Juhász E. (2016) A felnőttek képzése és művelődése egykor és ma Magyarországon. Debrecen, Csokonai Kiadó.

 • 11

  Juhász E. & Kuthy-Megyesi J. (2021) Kulturális tanulás a kulturális központokban és a művelődési központokban. Kutatási jelentés. Kézirat. Lakitelek, Nemzeti Művelődési Intézet.

 • 12

  Juhász E. & Szabó J. (2016) Kulturális tanulás: a tanulás új dimenziója. Educatio, Vol. 25. No. 2. pp. 198–209.

 • 13

  Kolosi T. (2001) A terhes babapiskóta. In: Angelusz R., Éber M. Á. & Gecser O. (eds) Társadalmi rétegződés olvasókönyv. TÁMOP 2010–2011. Budapest, ELTE TÁTK. pp. 271–291.

 • 14

  Komár Z. (2017) Generációelméletek. Új Köznevelés, Vol. 73. Nos 8–9. pp. 14–16.

 • 15

  Kozma T. et al. (2015) Tanuló Régiók Magyarországon. Az elmélettől a gyakorlatig. Debrecen, CHERD. http://mek.oszk.hu/14100/14182/14182.pdf [Letöltve: 2018. 03. 25.]

 • 16

  KSH (2016) Mikrocenzus 2016 – 4. Iskolázottsági adatok. Központi Statisztikai Hivatal. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mikrocenzus2016/mikrocenzus_2016_4.pdf [Letöltve: 2021. 10. 05.]

 • 17

  KSH (2019a) Tájékoztatási adatbázis. Szakstatisztikák témák szerint. Központi Statisztikai Hivatal. https://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?lang=hu [Letöltve: 2021. 10. 05.]

 • 18

  KSH (2019b) Összefoglaló táblák (STADAT). Központi Statisztikai Hivatal. https://www.ksh.hu/stadat [Letöltve: 2021. 10. 01.]

 • 19

  Pusztai G. (2009) A társadalmi tőke és az iskolai pályafutás. Budapest, Új Mandátum Kiadó.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2023 0 2 2
Jul 2023 0 4 7
Aug 2023 0 14 10
Sep 2023 0 4 2
Oct 2023 0 11 6
Nov 2023 0 9 2
Dec 2023 0 1 0