Author:
Zsolt Rostoványi Budapesti Corvinus Egyetem Budapest, 1093 Budapest, Fővám tér 8. Magyarország

Search for other papers by Zsolt Rostoványi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
View More View Less
Open access

A tanulmány a civilizáció és a kultúra szerepét vizsgálja a globalizálódó nemzetközi rendszerben. Rámutat a helyzet ellentmondásosságára, az egységesülés és a széttöredezés, a globalizáció és a deglobalizáció, a civilizációs és decivilizációs folyamat egyidejű érvényesülésére. Bemutatja a civilizáció és a kultúra különböző értelmezéseit, a fogalmak egyes és többes számú alakjainak (civilizáció – civilizációk, kultúra – kultúrák) használatában rejlő ellentmondásokat. Globális civilizációról csupán technicista-instrumentalista értelemben beszélhetünk, a szó társadalom-, illetve történelemfilozófiai értelmében nem. Napjainkat a lokális identitások szerepének széles körű előretörése jellemzi. A tanulmány bemutatja a globális kultúra több típusát, köztük azt a nemzetköziesedett elit kultúrát, amelynek az oktatás – mindenekelőtt a felsőoktatás – is része.

 • 1

  Berger, P. (1997) Four Faces of Global Culture. The National Interest, September 1. https://nationalinterest.org/article/four-faces-of-global-culture-711 [Letöltve: 2022. 08. 22.]

 • 2

  Chebankova, E. (2022) Introduction. In: E. Chebankova & P. Dutkiewicz (eds) Civilizations and World Order. London and New York, Routledge. pp. 1–18.

 • 3

  Elias, N. (1987) A civilizáció folyamata. Budapest, Gondolat Kiadó.

 • 4

  Fukuyama, F. (2018) Identity. Contemporary Identity Politics and the Struggle for Recognition. London, Profile Books.

 • 5

  Giddens, A. (1995) Szociológia. Budapest, Osiris Kiadó.

 • 6

  Huntington, S. P. (1997) Kampf der Kulturen. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert. München–Wien, Europaverlag.

 • 7

  Huntington, S. P. (1998) A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Budapest, Európa Könyvkiadó.

 • 8

  Mcgrew, A. (1994) A Global Society? In: S. Hall & A. Mcgrew (eds) Modernity and Its Futures. Cambridge, Oxford, Polity Press in Association with the Open University.

 • 9

  Mozaffari, M. (2019) Civilization and Globalization in a World of Turmoil. Glocalism: Journal of Culture, Politics and Innovation, pp. 1–11.

 • 10

  Ostrom, T. M. & Sedikides, C. (1992) Out-Group Homogeneity Effects in Natural and Minimal Groups. Psychological Bulletin, Vol. 112. No. 3. pp. 536–552.

 • 11

  Robertson, R. (1991) Social Theory, Cultural Relativity and the Problem of Globality. In: A. D. King (ed.) Culture, Globalization and the World-System. New York, Department of Art and Art History, State University of New York at Binghamton.

 • 12

  Robertson, R. (1993) Globalization. Social Theory and Global Culture. London, Newbury Park, New Delhi, SAGE Publications.

 • 13

  Rostoványi Zs. (2004) Globalizáció és civilizáció(k). A „glokalizálódó” nemzetközi rendszer civilizációs-kulturális elemzése, különös tekintettel az „iszlám versus Nyugat” szembenállásra. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia.

 • 14

  Spengler, O. (1994) A Nyugat alkonya. A világtörténelem morfológiájának körvonalai. Budapest, Európa Könyvkiadó.

 • 15

  Tibi, B. (1995) Krieg der Zivilisationen. Politik und Religion zwischen Vernunft und Fundamentalismus. Hamburg, Hoffmann und Campe Verlag.

 • 16

  Toynbee, A. J. (1987) A Study of History. Abridgement of Volumes I–VI., VII–X. by D.C. SOMERVELL. New York and Oxford, Oxford University Press.

 • 17

  Wallerstein, I. (1992) Geopolitics and Geoculture. Essays on the Changing World-System. Cambridge and Paris, Cambridge University Press, Editions de la Maison des Sciences de l’Homme.

 • 18

  Wilkinson, D. (2018) World Civilizations and History of Human Development – Global Civilization – Yesterday, Today and Tomorrow. Encyclopedia of Life Support Systems. http://www.eolss.net/sample-chapters/c04/e6-97-11.pdf [Letöltve: 2022. 08. 22.]

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2022 0 46 24
Jan 2023 0 22 32
Feb 2023 0 19 18
Mar 2023 0 16 20
Apr 2023 0 10 9
May 2023 0 15 19
Jun 2023 0 4 10