Author:
István Polónyi Debreceni Egyetem 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Magyarország

Search for other papers by István Polónyi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Az iskolázottság növekedése az előrejelzések szerint nem lassul. Ugyanakkor a globalizáció nyomán az iskolázottság növekedésével az iskolázottsági egyenlőtlenségek alakulása sajátos képet mutat. Az iskolázottság növekedésével az iskolázottsági egyenlőtlenségek egy fordított Kuznets-görbének nagyjából megfelelő lefutást mutatnak a magasabb iskolázottság időszakában. Azonban az országcsoportok nagy részében ez kiegészül egy ellentétes görbületű résszel az alacsonyabb iskolázottság időszakában. Így egy hullámszerű alakulás jellemzi az iskolázottsági egyenlőtlenségeket az iskolázottsággal együtt vizsgálva.

A cikk ezután nagyszámú UNESCO-tagország adatai alapján a humántőke-eloszlást elemzi, amelynek eredménye egyértelműen Nessie-görbét mutat, vagyis a legmagasabb HDI-percentilis országaiban lényegesen magasabb a humán tőke, mint a többi percentilis országaiban.

Összegzésként az írás megerősíti azt a feltételezést, hogy a globalizáció nyomán az iskolázottság növekedésével mind az iskolázottsági különbségek, mind az emberi tőkeeloszlás egyenlőtlenségei növekednek.

 • 1

  Alvaredo, F., Chancel, L., Piketty, Th., Saez, E. & Zucman, G. (2018) World Inequality Report 2018. World Inequality Lab. https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-summary-english.pdf [Letöltve: 2021. 10. 10.]

 • 2

  Andor L. (2008) Összehasonlító gazdaságtan globális szemléletben. Budapest, L’Harmattan–Zsigmond Király Főiskola.

 • 3

  Artner, A. (2011) Az európai jóléti modellek és fenntarthatóságuk. MTA Világgazdasági Kutatóintézet Műhelytanulmányok 89. szám. 2011. június. http://www.vki.hu/mt/mh-89.pdf [Letöltve: 2017. 02. 10.]

 • 4

  Castellò, A. & Doménech, R. (2002) Human Capital Inequality and Economic Growth: Some New Evidence. Economic Journal, Royal Economic Society, Vol. 112. No. 478. C187–C200. March.

 • 5

  De Gregorio, J. & Lee, J. W. (2002) Education and Income Inequality: New Evidence from Cross-Country Data. Review of Income and Wealth, Vol. 48. No. 3. pp. 395–416.

 • 6

  Husz I. (2002) Az emberi fejlődés indexe. In: Lengyel Gy. (ed.) Indikátorok és elemzések. Műhelytanulmányok a társadalmi jelzőszámok témaköréből. Budapest, BKÁE. http://www.lib.uni-corvinus.hu/pdf/indikatorok.pdf [Letöltve: 2011. 07. 15.]

 • 7

  Kuznets, S. (1963) Quantitative Aspects of the Economic Growth of Nations: VIII. Distribution of Income by Size. Economic Development and Cultural Change, Vol. 11. No. 2. pp. 1–80. http://www.jstor.org/stable/1152605 [Letöltve: 2015. febr.]

 • 8

  Lakner, Ch. & Milanovic, B. (2013) Global Income Distribution: From the Fall of the Berlin Wall to the Great Recession. The World Bank Development Research Group Poverty and Inequality Team Policy Research Working Paper 6719.

 • 9

  Marginson, S. (1997) After globalisation: emerging politics of education. Journal of Education Policy. https://www.researchgate.net

 • 10

  Meschi, E. & Scervini, F. (2012) Expansion of schooling and educational inequality in Europe: Educational Kuznets curve revisited. GINI Discussion Paper 61. Amsterdam.

 • 11

  Milanovic, B. (2016) Global Inequality. A New Approach for the Age of Globalization. Cambridge (MA), London (England), THE Belnkap Press of Harvard University Press.

 • 12

  moloi, K.C., Gravett S. J. & Petersen, N. F. (2009) Globalization and its Impact on Education with Specific Reference to Educatio in South Africa. Educational Management Administration Leadership, Vol. 37. No. 2. pp. 278–297. DOI: 10.1177/1741143208100302

 • 13

  Morrisson, C. & Murtin, F. (2010) The Kuznets Curve of Education: A Global Perspective on Education Inequalities. CEE DP 116. Centre for the Economics of Education, London School of Economics.

 • 14

  Park, K. H. (1996) Educational Expansion and Educational Inequality on Income Distribution. Economics of Education Review, Vol. 15. No. 1. pp. 51–58.

 • 15

  Piketty, Th. (2015) A tőke a 21. században. Budapest, Kossuth Kiadó.

 • 16

  Polónyi I. (2018) Oktatás és gazdasági fejlődés I. Köz-Gazdaság Vol. 13. No. 4. pp. 25–38.

 • 17

  Ram, R. (1990) Educational Expansion and Schooling Inequality: International Evidence and Some Implications. Review of Economics and Statistics, Vol. 72. No. 2. pp. 266–274.

 • 18

  Schultz, Th. (1983) Beruházás az emberi tőkébe. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

 • 19

  Shiva, V. (2000) Is There any Alternative to Globalisation? Globalisation Guide. Available at: http://www.globalisationguide.org/10.html [Accessed 31 August 2005.]

 • 20

  Slabbert, J. (2003) Globalisation. Managing Employment Relations in South Africa: Service, Issue 4. London: LexisNexis.

 • 21

  Stiglitz, J. E. (2002) Globalisation and Its Discontents. New York, W.W. Norton. http://digamo.free.fr/stig2002.pdf

 • 22

  The BIG Thinkers (é. n.) Vandana Shiva.https://ncca.ie/media/2829/vandana-shiva.pdf

 • 23

  Thomas, V., Wang, Y. & Fan, X. (2001) Measuring Education Inequality: Gini Coefficients of Education. World Bank Policy Research Working Paper No. 2525.

 • 24

  Wells, R. S. (2006) Education’s effect on income inequality: An economic globalisation perspective. Globalisation, Societies and Education, Vol. 4. No. 3. pp. 371–391.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2023 0 6 7
Jul 2023 0 5 12
Aug 2023 0 6 8
Sep 2023 0 25 21
Oct 2023 0 33 27
Nov 2023 0 16 12
Dec 2023 0 3 8