Author:
László Tamás Szabó Debreceni Egyetem 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Magyarország

Search for other papers by László Tamás Szabó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

A globalizálódás mint civilizációs fejlemény gyökeresen új feltételek közegébe helyezte a képzés, a tanítás és tanulás világát. Ez az írás e problémakört vizsgálja, azt, miféle hatások formálják a szóban forgó világot az új feltételek közegében mind a szervezett, intézményes tanítás/tanulás, mind a szabadidős tanulás terepén. Választott nézőpontunk a szaknyelvi metaforával „rejtett tanterv”-nek nevezett jelenségvilág. A szakirodalom kettős értelemben használja ezt a metaforát: részint hatásforrásként (rejtett tanterv/hidden curriculum, implicit tanterv, latens curriculum, nem tervezett curriculum), részint e hatásforrás hozamaiként (hallgatólagos tudás, implicit tudás, a viselkedés nem verbalizált szabályrendszerének – rituálék – felismerése és elsajátítása). Mindezek a tanítás mintegy nem szándékolt mellékhatásaiként jönnek létre és közvetítődnek a tanulóhoz (gyermekhez és felnőtthöz egyaránt). Ezek azok a pszichikus képződmények (ismeret, attitűd, szokás, cselekvési és reagálási mód), amelyek – meghatározó tananyagként – tipikus, azaz gyakorta ismétlődő (rituálék) tanulási tapasztalatokként foglalhatók össze. Az új tanulási környezet meghatározó jellemzője a vizualitás (képek) erőteljes térnyerése a szavakból épülő fogalmi nyelv mellett. A globális környezet globális kompetenciák kimunkálását várja az oktatástól; e téren a pandémia alatti online oktatást vizsgáló tanulmányok nem nyújtanak vigasztaló képet, viszont jelezzük azokat a hazai fejleményeket, terveket és kimunkált tanulást segítő/támogató tartalmi és módszerbeli kezdeményeket, amelyek némi reményre jogosítanak. Számbavesszük az új tanulási környezet kommunikációs sajátosságainak nem tervezett – pozitív és negatív – rejtett tantervi hatásait (észlelési sebesség, figyelem, információ vs. tudás, új típusú tanári és tanulói szerepek, partnerségi viszonyok, tudásmonopólium stb.). A szakirodalom nyomán szólunk a hálózatos világban létrejövő újfajta közösségek és identitások jellemző vonásairól.

 • 1

  A globális felelősségvállalásra nevelés. Témák és tanulási célkitűzések. Global Citizenship Education TOPICS AND LEARNING OBJECTIVES. Kiadta az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete. Párizs, 2015.

 • 2

  A világ az iskolában. Tanulmányok a globalizációról tanároknak. Artemisszió Alapítvány 2009. A kiadvány az „Iskolák a világért” c. projekt keretében valósult meg. http://www.artemisszio.hu [Letöltve 2022. 05. 26.]

 • 3

  Balázs Zs. (2022) Hosszúra nyúlik a kamaszkor, a 25 az új 18.https://qubit.hu/2018/02/27/hosszura-nyulik-a-kamaszkor-a-25-az-uj-18 [Letöltve: 2022. 06. 07.]

 • 4

  Balázs Zs. & Galambos A. (2022) A testi fenyítés már nem divat, de a gyerekek érzelmi bántalmazása mindennapos dolog a magyar iskolákban.https://qubit.hu/2022/06/07/a-testi-fenyites-mar-nem-divat-de-a-gyerekek-erzelmi-bantalmazasa-mindennapos-a-magyar-iskolakban [Letöltve: 2022. 06. 07.]

 • 5

  Chrappán M. (2017) A természettudományi tárgyak helyzete és elfogadottsága. Magyar Tudomány, Vol. 178. No. 11. pp. 1352–1368.

 • 6

  Csepeli Gy. (2021) A globális tudás piaca. Educatio, Vol. 30. No. 1. pp. 63–71.

 • 7

  Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány Gyermekjogi jelentés. 2021. https://hintalovon.hu/wp-content/uploads/2022/05/Hintalovon_jelentes_2021_hu_final2MB.pdf [Letöltve: 2022. 06. 07.]

 • 8

  Kovács B. (2022) Ledőlt egy tabu. HVG, 2022. június 2. pp. 44–47.

 • 9

  Kránicz D. (2022) Zavar a rendszerben. Így romlik a figyelmünk a digitális korban. Magyar Narancs, 2022. február 23. pp. 22–23.

 • 10

  Mi közöd hozzá? Fiatalnak lenni a globalizáció világában. Artemisszió 2008. (Oktatási segédanyag.)

 • 11

  Nyíri K. (2001) A hálózott ember. Beszélgetés Nyíri Kristóf filozófussal. Filmvilág, 2001/3. pp. 22–23.

 • 12

  Polónyi I. (2021) Pandémiás oktatás. Educatio, Vol. 30. No. 1. pp. 3–21.

 • 13

  Rácz J. (2017) Tényleg tönkretett az okostelefon egy teljes generációt?https://qubit.hu/2017/12/21/tenyleg-tonkretett-az-okostelefon-egy-teljes-generaciot [Letöltve: 2022. 06. 07.]

 • 14

  Ságvári B. (2015) Fiatalok média- és internethasználati szokásai. ITHAKA Research § Consulting Nkft.

 • 15

  Ságvári B. (2019) Gyermekek és fiatalok média- és internethasználati szokásai. Fabricula Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság.

 • 16

  Szabó L. T. (1988) A „rejtett tanterv”. (Gyorsuló Idő sorozat.) Budapest, Magvető K.

 • 17

  Szabó L. T. (2010) Bevezetés a tanári mesterségbe. (Pallas Debrecina 19.) Debrecen, DE Neveléstudományi Intézet.

 • 18

  Szécsi G. (2016) Énteremtő narratívák az új média korában. Kultúratudományi Szemle, Vol. 2. Nos 2–3. pp. 4–22.

 • 19

  Takács E. (1983, ed.) Tanítás és tanulás az iskolában. OPI Tantervelméleti Füzetek, 11.

 • 20

  Twenge, J. M (2017) Have Smartphones destroyed a Generation?https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2017/09/has-the-smartphone-destroyed-a-generation/534198/ [Letöltve: 2022. 06. 07.]

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Hegedűs Roland (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Roland Hegedűs (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2023 0 9 45
Oct 2023 0 25 24
Nov 2023 0 19 19
Dec 2023 0 65 14
Jan 2024 0 50 7
Feb 2024 0 56 12
Mar 2024 0 6 1