Author:
Judit Torgyik Kodolányi János Egyetem, Humánfejlesztési Tanulmányok Tanszék 8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1. Magyarország

Search for other papers by Judit Torgyik in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

A globalizáció jelensége az oktatási rendszerre, az iskolai pedagógiai folyamatokra is hatással van. Erre a multikulturális nevelés több megoldást is kínál, elősegítve a méltányos és esélyegyenlőségen alapuló oktatásban való részvételt, valamennyi tanuló iskolai sikerességét. A tanulmány bemutatja, hogy milyen pedagógiai válaszok lehetségesek a jelenlegi felgyorsult világban, kiemelve a nyelvtudás, az interkulturális kompetenciák fontosságát, a társas kapcsolatok fejlesztésének és az iskolai erőszak megelőzésének szükségességét és az állampolgári nevelés jelentőségét.

 • 1

  Allport, W. G. (1977) Az előítélet. Budapest, Gondolat.

 • 2

  Arató F. & Varga A. (2008) Együtt-tanulók kézikönyve. Budapest, Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság.

 • 3

  Aronson, E. (1995) A társas lény. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

 • 4

  Aronson, E. (2009) Columbine után. Az iskolai erőszak szociálpszichológiája. Budapest, Ab Ovo.

 • 5

  Banks, A. J. (2009) Diversity, Group Identity, and Citizenship Education in a Global Age. In: A. J. Banks (ed.) The Routledge International Companion to Multicultural Education. London (NY), Routledge. pp. 303–322.

 • 6

  Bloom, D. E. (2004) Globalization and Education. In: M. M. Suárez-Orozco, D. B. Qin-Hilliard (eds) Globalization. Culture and Education in the New Millennium. Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press. pp. 78–96.

 • 7

  Brander, P., Keen, E., Juhász, V. & Schneider, A. (2020) Kompasz – kézikönyv a fiatalok emberi jogi neveléséhez. Strasbourg, Európa Tanács.

 • 8

  Castles, S. (2009) World Population Movements, Diversity and Education. In: A. J. Banks (ed.) The Routledge International Companion to Multicultural Education. London (NY), Routledge. pp. 49–61.

 • 9

  Convertino, C., Levinson, B. A. & González, N. (2013) Culture, Teaching and Learning. In: J. A. Banks, Ch. A. McGee Banks (eds) Multicultural Education, Issues and Perspectives. Hoboken (NJ), Wiley. pp. 25–41.

 • 10

  Cséfalvay Z. (2004) Globalizáció 1.0. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó.

 • 11

  Csepeli Gy., Szathmáry E. & Murányi I. (2020) Kooperációs tanulási kísérlet iskolai osztályteremben. Educatio, Vol. 29. No. 1. pp. 108–115. https://doi.org/10.1556/2063.29.2020.1.8

 • 12

  Egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák. Európai referenciakeret (2006) In: Demeter K. (ed.) A kompetencia. Kihívások és értelmezések. Budapest, OKI. pp. 17–43.

 • 13

  Eurydice Brief. Key Data on Teaching Languages at School in Europe (2017) Edition (2017) Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. Brussels. pp. 17–21.

 • 14

  Gezer, M. G. (2019) Looking Through the Multicultural Glass: Re-examination of Syrian Refugee Children Education in Turkey. Eurasian Journal of Applied Linguistics, Vol. 5. No. 2. pp. 303–322. https://doi.org/10.32601/ejal.599275

 • 15

  Giddens, A. (2000) Elszabadult a világ. Hogyan alakítja át az életünket a globalizáció? Budapest, Perfekt Kiadó.

 • 16

  Graeffe, L. & Lestinen, L. (2011) Towards Multicultural Education in Finland. In: J. Athena Spinthourakis, J. Lalor, M. Berg (eds) Cultural Diversity in the Classroom. Wiesbaden, Springer. pp. 109–128.

 • 17

  Griffin, A. A., Calderalla, P., Sabey, V. C. & Heath, A. M. (2017) The Effects of a Buddy Bench on Elementary Students’ Solitary Behaviour During Recess. International Electronic Journal of Elementary Education, Vol. 10. No. 1. pp. 27–36. https://doi.org/10.26822/iejee.2017131884

 • 18

  Gogolin, I. & Krüger-Potratz, M. (2010) Einführung in the interkulturelle Pädagogik. Opladen und Farmington Hills, MI, Verlag Barbara Budrich.

 • 19

  Harzer, C., Weber, M. & Huebner, E. SCH. (2021) School as a Positive Learning and Working Environment, In: C. R. Snyder, Shane J. Lopez, Lisa M. Edwards, Susanna C. Marques (2021, eds). The Oxford Handbook of Positive Psychology. Oxford (NY), Oxford University Press. pp. 788–806.

 • 20

  Hunyadi Gy., M. Nádasi M. & Serfőző M. (2006) „Fekete pedagógia”. Értékelés az iskolában. h. n., Argumentum.

 • 21

  Integrating Students from Migrant Backgrounds into Schools in Europe. National Policies and Measures (2019) Eurydice Report, Brussels.

 • 22

  K. Nagy E. (2012) Több mint csoportmunka. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó.

 • 23

  Langerné Buchwald J. (2020) A tanulási céllal ingázó magyar tanulók helyzete az ausztriai közoktatásban. Képzés és Gyakorlat, Vol. 18. Nos 3–4. pp. 69–76.

 • 24

  Mthethwa-Sommers, Sh. & Kisiara., O. (2015) Listening to Students from Refugee Backgrounds: Lessons for Education Professionals, Penn GSE Perspectives on Urban Education, Vol. 12. No. 1. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1056671.pdf [Letöltve: 2022. 07. 07.]

 • 25

  O’Dea, J. (2007) Everybody’s Different. Camberwell, Acer Press.

 • 26

  Óhidy A. (2017) Migráns hátterű tanulók iskolai inklúziója a németországi iskolapedagógiai diskurzusban. Educatio, Vol. 26. No. 3. pp. 431–440. https://doi.org/10.1556/2063.26.2017.3.9

 • 27

  Réthy E. (2007) Integráció, inkluzió Európában. In: Bábosik István, Torgyik Judit (eds) Pedagógusmesterség az Európai Unióban. Budapest, Eötvös József Könyvkiadó. pp. 215–234.

 • 28

  Slavin, R. E. (2001) Cooperative Learning and Intergroup Relations. In: J. A. Banks, C. A. M. Banks (eds) Handbook of Research on Multicultural Education. San Francisco, Jossey-Bass. pp. 528–634.

 • 29

  Slee, Ph. T. & Skrzypiec, G. (2016) Well-being, Positive Peer Relations and Bullying in School Settings. Switzerland, Springer.

 • 30

  Starkey, H. & Osler, A. (2009) Democracy, Antiracism, and Citizenship Education: European Policy and Political Complacency. In: A. J. Banks (ed.) The Routledge International Companion to Multicultural Education. London (NY), Routledge. pp. 348–359.

 • 31

  Suárez-Orozco, M. M. & Suárez-Orozo, C. (2009) Globalization, Immigration and Schooling. In: A. J. Banks (ed.) The Routledge International Companion to Multicultural Education. London (NY), Routledge. pp. 62–76.

 • 32

  Suárez-Orozco, M. M. & Suárez-Orozo, C. (2017) The Sustainable Planet: Towards an Education for Sustainability. In: Antonio M. Battro, Pierre Léna, Marcello Sánchez Sodoro & Joachim von Braun (eds) Children and Sustainable Development. Cham, Springer, pp. 93–102.

 • 33

  Torgyik Judit (2021) The School That Students Could Enjoy. Eruditio-Educatio, No. 4. pp. 83–92. https://doi.org/10.36007/eruedu.2021.4.83-92

 • 34

  Varga A. (2015) Esélyegyenlőség és inkluzió az iskolában. In: Varga Aranka (ed.) A nevelésszociológia alapjai. Pécs, PTE BTK. pp. 241–272.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Hegedűs Roland (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Roland Hegedűs (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2023 0 12 12
Oct 2023 0 20 12
Nov 2023 0 37 29
Dec 2023 0 63 23
Jan 2024 0 26 11
Feb 2024 0 35 21
Mar 2024 0 0 0