Author:
István Bessenyei
Search for other papers by István Bessenyei in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

A tanulmány abból indul ki, hogy a modern ipari társadalmak tömegoktatásában drámai módon nőtt a feszültség a tanulási rendszerek teljesítőképessége és a rájuk háruló, egyre szaporodó és differenciálódó feladatok között. A tanulási rendszerek azzal konfrontálódtak, hogy egyre nehezebben tudják kezelni a rendszerigények és a megnőtt individuális igények közötti növekvő szakadékot. A tanulmány arra keresi a választ, hogy van-e az irányítás és a pedagógia eszköztárában olyan módszer, amely egyaránt tudja biztosítani az egységességet, de egyidejűleg figyelembe veszi a tanulók közötti különbségeket, a diákok egyéni igényeit is? A tanulmány szerint abban a rendszerben tudták ezt a célt eredményesen megvalósítani, amely csak (vagy elsősorban) az elvárt eredményt írja elő, de a megvalósítást nagy mértékben rábízza a rendszer autonóm szereplőire.

 • 1

  Bergmann, W. (1990) Az idő a szociológiában. In: E. Bártfai L. (ed.) Időben élni. Történeti-szociológiai tanulmányok. Budapest, Akadémiai Kiadó. pp. 117–175.

 • 2

  Bessenyei I. (1997) Világháló és leépítés. Educatio, Vol. 6. No. 4. pp. 628–645.

 • 3

  Bessenyei I. (2007) Tanulás és tanítás az információs társadalomban. Az eLearning 2.0 és a konnektivizmus. In: Pintér R. (ed.) Az információs társadalom. Az elmélettől a politikai gyakorlatig. Budapest, Gondolat – Új Mandátum. pp. 201–212. https://eta.bibl.u-szeged.hu/395/8/netis_course_book_hungarian.pdf [Letöltve: 2022. 06. 12.]

 • 4

  Coombs, P. H. (1971) Az oktatás világválsága. Budapest, Tankönyvkiadó.

 • 5

  Európai Unió Hivatalos Lapja (2006) Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK). Európai Unió Hivatalos Lapja, L 394/10, 2006. 12. 30. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32006H0962 [Letöltve: 2022. 09. 05.]

 • 6

  European Commission (2011) Get to know ECVET better: Questions and Answers. Brussels, European Commission Education and Culture DG. https://www.nive.hu/site/ecvet/download.php?filename=ECVET_FAQ_2011_Feb_version.pdf [Letöltve: 2022. 09. 05.]

 • 7

  Hammerer, F. (2017) Az iskolai terekről másként. In: Tamáska M. & Sárkány P. (eds) A tanulás helyei: iskolaépítészet. Budapest, Martin Opitz Kiadó. pp. 55–70.

 • 8

  Harari, Y. N. (2017) Homo Deus. Budapest, Animus Kiadó.

 • 9

  Illich, I. (1972) Deschooling Society. New York, Harper and Row.

 • 10

  Kauppinen, J. (2016) Curriculum in Finnland. Finnish National Board of Education.https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Noticias_Imagens/1_curriculum_in_finland.pdf [Letöltve: 2022. 06. 12.]

 • 11

  Kiss Á. (1945) A nemesedő ember. Debreceni könyvek kiadása. In: Báthory Z. (ed. 1988) A tantervelmélet forrásai. Budapest, Országos Pedagógiai Intézet. pp. 13–26.

 • 12

  Kiss Á. (1961) Tanulás, iskola, tanterv. A nemesedő ember. In: Báthory Z. (ed. 1988) A tantervelmélet forrásai. Budapest, Országos Pedagógiai Intézet. pp. 45–87.

 • 13

  Komenczi B. (2009) Elektronikus tanulási környezetek. Budapest, Gondolat Kiadó.

 • 14

  Kozma T. (1985) Tudásgyár? Az iskola mint társadalmi szervezet. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

 • 15

  Lannert J. (2018) A finn tantervi reform.https://www.koloknet.hu/iskola-2/a-finn-tantervi-reform/ [Letöltve: 2022. 06. 12.]

 • 16

  Meleg Cs. (2005) Iskola az időben. Iskolakultúra, Vol. 25. No. 2. pp. 127–134.

 • 17

  Meleg Cs. (2006) Az iskola időarcai. Budapest, Dialóg Campus Kiadó.

 • 18

  Mølstad, C. E. & Berit, K. (2016) National curricula in Norway and Finnland: The role of learning outcomes. European Educational Research Journal, Vol. 15. No. 3. pp. 329–344. https://doi.org/10.1177/1474904116639311

 • 19

  Nahalka I. (2021) Koronavírus és oktatáspolitika. Educatio, Vol. 30. No. 1. pp. 22–35. https://doi.org/10.1556/2063.30.2021.1.2

 • 20

  Németh A. (2014) Emberi idővilágok. Pedagógiai megközelítések. Budapest, Gondolat Kiadó.

 • 21

  Nyíri K. (1994) A hagyomány filozófiája. Budapest, T-Twins, Lukács-archívum.

 • 22

  Nyíri K. (2009) Virtuális pedagógia – a 21. század tanulási környezete. Budapest, Oktatáskutató és fejlesztő intézet. http://www.ofi.hu/tudastar/iskola-informatika/nyiri-kristof-virtualis [Letöltve: 2022. 06. 12.]

 • 23

  Radó P. (2022) Közoktatás és politika. Magyarország 2010–2022. Budapest, Noran Libro Kiadó.

 • 24

  Reckwitz, A. (2017) Gesellschaft der Singularitäten, Zum Strukturwandel der Moderne. Suhrkamp. https://www.goethe.de/ins/hu/hu/kul/sup/vor/21150950.html [Letöltve: 2022. 06. 12.]

 • 25

  Setényi J. (2020) Az „árnyékoktatás” metaforájától a tanulási rendszerekig. Educatio, Vol. 29. No. 2. pp. 261–278. https://doi.org/10.1556/2063.29.2020.2.6

 • 26

  Szebenyi P. (1994) Tantervkészítés egykor és most. Educatio, Vol. 3. No. 3. pp. 345–354.

 • 27

  Z. Karvalics L. (1997) Az információs írástudástól az internetig. Educatio, Vol. 6. No. 4. pp. 681–698.

 • 28

  Z. Karvalics L. (2002) Az információs társadalom keresése. Budapest, Infonia.

 • 29

  Zrinszky L. (2000) Iskolaelméletek és iskolai élet. Budapest, Okker Kiadó.

 • 30

  Zsolnai J. & Zsolnai L. (1989) Mi a baj a pedagógiával? Budapest, Tankönyvkiadó.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2023 0 3 7
Jul 2023 0 1 4
Aug 2023 0 4 5
Sep 2023 0 12 6
Oct 2023 0 13 3
Nov 2023 0 11 3
Dec 2023 0 2 0