Author:
János Ugrai Tokaj-Hegyalja Egyetem Sárospatak Magyarország

Search for other papers by János Ugrai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Tanulmányunkban a reformkori Akadémia protestáns tagjainak földrajzi hovatartozását vizsgáltuk kollektív biográfiai eszközökkel. A tanulmányi pálya és a felnőtt életutak állomásait kultúrrégiókhoz soroltuk. Ezt követően a kultúrrégiók egymáshoz viszonyított arányát, akadémiai reprezentációjuk erejét, illetve a személyeknek a kultúrrégiók közötti mozgását, földrajzi mobilitásuk nagyságát és intenzitását határoztuk meg. A vizsgálatot az tette lehetővé, hogy a reformkori Akadémia mindenféle metszésvonal mentén egyensúlyozó mechanizmusokat működtetett, s így felekezeti és földrajzi értelemben is egyfajta reprezentativitásra törekedett. A reformkori akadémikusok mobilitását vizsgálva Debrecen és Erdély önállóságához (és zártságához) nyertünk újabb érveket, emellett pedig Pest immár egyre erőteljesebb vonzó hatása támasztható alá meggyőző számokkal.

 • 1

  Alpár V. N. (2020) Az iskolai esélyegyenlőtlenség. A területi és társadalmi egyenlőtlenségek, az iskolai kultúra és az oktatás eredményességének összefüggésrendszere. Doktori értekezés, kézirat. Budapest. https://ppk.elte.hu/dstore/document/493/Alpar_Vera_disszertacio_.pdf [Letöltve: 2022. október 25.]

 • 2

  Balogh M. & Gergely J. (1996) Egyházak az újkori Magyarországon 1790–1992. Budapest, História–MTA Történettudományi Intézete.

 • 3

  Csanádi G., Csizmadia A., Kőzeghy L. & Tomay K. (2009, ed.) Társadalom – tér – szerkezet. Budapest, ELTE Társadalomtudományi Kar Városi és Regionális Kutatások Központja.

 • 4

  Hegyi Á. (2020) Regionális vallási identitástudat kialakulása a Bánátban élő német és magyar reformátusok között a 18–19. század fordulóján. In: Kolumbán V. J. (ed.) Egyház, iskola, művelődés. Egyháztörténeti tanulmányok. Kolozsvár, Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet. pp. 213–223.

 • 5

  Keszei A. (2018) A középfokú oktatás felekezeti változatai és társadalmi háttere a 19. század első felében Pesten. Budapest, Korall.

 • 6

  Kovács I. G. (2020) A magyarországi tudáselitek (1848–1944) és a felekezeti – művelődési alakzatok. In: Kiss R., Lányi G. (eds) HIT 2018. Hagyomány, identitás, történelem. Budapest, L’ Harmattan Kiadó. pp. 135–150.

 • 7

  Kovács T. (2008) A német nyelv oktatása a Debreceni Református Kollégiumban (1769–1860). Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó.

 • 8

  Kozma T. et al. (2015) Tanuló régiók Magyarországon. Az elmélettől a valóságig. Debrecen, CHERD.

 • 9

  Kurucz Gy. (1996) A Georgikon alapításától 1848-ig. In: Fülöp Éva Mária (ed.) Georgikon 200. A Georgikon alapításától 1848-ig. Keszthely. pp. 9–130.

 • 10

  Nagy M. (2008) Magyarország oktatásügye. In: Beluszky P. (ed.) Magyarország történeti földrajza. 2. k. Pécs–Budapest. pp. 123–146.

 • 11

  Sasfi Cs. (2022) Középfokú iskolahálózat és városállomány Magyarországon 1910-ben. Az iskolai pályaválasztás szabadságfoka. Aetas, Vol. 37. No. 1. pp. 21–39.

 • 12

  Tóth L. (1879) Emlékbeszéd Alsóviszti Fogarasi János r. tag fölött. Budapest, 1879.

 • 13

  Ugrai J. (2020) Pedagógiai gondolkodók az Akadémián a reformkorban. In: Garai I., Kempf K. & Vincze B. (eds) Mestermunka. A neveléstudomány aktuális diskurzusai. Budapest, ELTE PPK – L’ Harmattan Kiadó. pp. 85–97.

 • 14

  Ugrai J. (2022a) Ágensek, struktúrák és a párhuzamos életvilágok. Miért szükséges az iskolavárosok és a felekezeti kultúrrégiók neveléstörténeti vizsgálata? In: Rónay Z., Fazekas Á., Horváth L. & Kálmán O. (eds) Keresni az újat szüntelen… Tanulmánykötet Halász Gábor tiszteletére. Budapest,ELTE PPK – L’ Harmattan Kiadó. pp. 80–95.

 • 15

  Ugrai J (2022b) Protestáns kultúrrégiók a 19. század első felében. Az akadémiai csúcselit kollektív biográfiai elemzésének néhány társadalomföldrajzi tanulsága. Tér és Társadalom, Vol. 36. No. 1. pp. 40–58.

 • 16

  Várkonyi Á., R. (1975) A Magyar Tudományos Akadémia megalapítása 1825–1831. In: Vörös A. (ed.) A Magyar Tudományos Akadémia másfél évszázada 1825–1975. Budapest, Akadémiai Kiadó.

 • 17

  Velkey G. (2019) Térbeli – társadalmi egyenlőtlenségek és újratermelésük az alapfokú oktatás hazai rendszerében. Tér és Társadalom, Vol. 33. No. 4. pp. 104–131.

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Anikó FEHÉRVÁRI

Kutatás közben: Roland HEGEDŰS

Szemle: Gábor TOMASZ

Editorial Board

 • Iván BAJOMI (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna BIRÓ (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó FEHÉRVÁRI (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin FORRAY R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Roland HEGEDŰS (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)
 • Ildikó HRUBOS (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán GYÖRGYI (Debreceni Egyetem)
 • Tamás KOZMA (Debreceni Egyetem)
 • Gergely KOVÁTS (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter LUKÁCS (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor NAGY (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István POLÓNYI (Debreceni Egyetem)
 • Géza SÁSKA (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna SZEMERSZKI (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián SZÉLL (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor TOMASZ (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna VEROSZTA (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2024 0 29 9
Feb 2024 0 67 12
Mar 2024 0 75 8
Apr 2024 0 103 7
May 2024 0 22 8
Jun 2024 0 33 0
Jul 2024 0 27 3