Authors:
Norbert Apáti Debreceni Egyetem TTK, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Magyarország

Search for other papers by Norbert Apáti in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
János Pénzes Debreceni Egyetem TTK, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Magyarország

Search for other papers by János Pénzes in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

A középfokú oktatási ingázás fontos szerepet tölt be az oktatás rendszerében hazánkban. Vizsgálatunk során három időmetszetben (2013, 2016 és 2019) elemeztük az ingázási hálózatokat, amely során az intézményi adatokat településekre összesítettük. Az ingázás csökkenő értékeiben közrejátszanak a demográfiai folyamatok és a hazai oktatáspolitika hatása (a tankötelezettségi korhatár csökkentése). Ez a csökkenés azonban elsősorban a vidéki és elmaradott térségekben jelentkezett, ugyanakkor a nagyvárosok agglomerációs térségeiben intenzív és bővülő ingázási övezeteket lehet megfigyelni.

 • 1

  Adepoyibi, T., Dixon, H., Gidding, H., Taylor, R. & Morley, B. (2022) Trends and determinants of active school travel among Australian secondary school students: National cross-sectional data from 2009 to 2018. Australian and New Zealand Journal of Public Health, Vol. 46. No. 6. pp. 800–806. https://doi.org/10.1111/1753-6405.13315

 • 2

  Andersson, E., Malmberg, B. & Östh, J. (2012) Travel-to-school distances in Sweden 2000–2006: Changing school geography with equality implications. Journal of Transport Geography, Vol. 23. pp. 35–43. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo [Letöltve: 2012. 03. 22.]

 • 3

  Bajmócy, P. (2014) A szuburbanizáció két évtizede Magyarországon. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, Vol. 11. No. 2. pp. 6–17.

 • 4

  Beluszky P. (1974) Nyíregyháza vonzáskörzete. Földrajzi Tanulmányok 13. Budapest, Akadémiai Kiadó.

 • 5

  Beluszky P. & Győri R. (2018) Városi rang vice versa városi funkció: A városi rang és városi funkció alakulása az elmúlt másfél évszázadban. Történeti Földrajzi Közlemények, Vol. 6. Nos 3–4. pp. 165–180.

 • 6

  Bodor N. & Pénzes J. (2012) Eger komplex vonzáskörzetének dinamikai vizsgálata. Tér és Társadalom, Vol. 26. No. 3. pp. 30–47. https://doi.org/10.17649/TET.26.3.1929

 • 7

  Bujdosó Z. (2009a) A megyehatár hatása a városok vonzáskörzetére Hajdú-Bihar megye példáján. Studia Geographica 24. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó.

 • 8

  Bujdosó Z. (2009b) Gyöngyös város vonzáskörzetének változása az elmúlt negyed évszázadban. Földrajzi Közlemények, Vol. 133. No. 1. pp. 59–74.

 • 9

  Császár Zs. (2006) A középfokú oktatás térszerkezetének változása Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig. Területi Statisztika, Vol. 9. (46.) No. 1. pp. 80–88.

 • 10

  Gulløv, J. & Gulløv, E. (2020) “Mobility and belonging – A case from provincial Denmark.” Journal of Pedagogy, Vol. 11. No. 1. pp. 107–126. https://doi.org/10.2478/jped-2020-0006

 • 11

  Halás, M., Kladivo, P., Šimácek, P. & Mintálová, T. (2010) Delimitation of micro-regions in the Czech republic by nodal relations. Moravian Geographical Reports, Vol. 18. No. 2. pp. 16–22.

 • 12

  Horváth V. (2020) A határon átnyúló tanulmányi célú ingázás mint az intergenerációs társadalmi mobilitás eszköze. Tér és Társadalom, Vol. 34. No. 3. pp. 46–67. https://doi.org/10.17649/TET.34.3.3257

 • 13

  Jahnke, H., Kramer, C. & Meusburger, P. (2019, eds) Geographies of Schooling. Cham, Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-18799-6

 • 14

  Jancsó T. & Szalkai G. (2017) A magyarországi felsőoktatási vonzáskörzetek jellemzői, az intézmények elérhetősége és a középiskolák szerepe a jelentkezésekben. Földrajzi Közlemények, Vol. 141. No. 4. pp. 370–385.

 • 15

  Keserű I. (2012) Bejárók és eljárók: A szuburbanizáció és az általános iskolások ingázásának összefüggései Budapest funkcionális várostérségében. Tér és Társadalom, Vol. 26. No. 3. pp. 114–132. https://doi.org/10.17649%2FTET.26.3.2079

 • 16

  Keserű, I. (2013) Commuting patterns of secondary school students in the functional urban region of Budapest. Hungarian Geographical Bulletin, Vol. 62. No. 2. pp. 197–219.

 • 17

  Kincses B. (2017) Hazai vonzáskörzet-vizsgálatok kialakulása, irányvonalai – szakirodalmi áttekintés, kiemelt tekintettel az oktatásföldrajzra. Településföldrajzi Tanulmányok, Vol. 6. No. 2. pp. 25–40.

 • 18

  Kincses B. (2021) Szeged közép-és felsőfokú oktatási vonzáskörzetének vizsgálata kiemelt tekintettel a Vajdaság szerepére. PhD doktori értekezés. Szeged, Szegedi Tudományegyetem.

 • 19

  Kókai S. (2020) Nyíregyháza középfokú oktatási vonzáskörzete. Településföldrajzi Tanulmányok, Vol. 9. No. 1. pp. 46–67.

 • 20

  Kozma T. (1994) Nemzetközi trendek. Educatio, Vol. 3. No. 1. pp. 3–13.

 • 21

  Kozma T. (2015) Mi lesz velük? Kisvárosok és középiskoláik. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 65. Nos 1–2. pp. 23–29.

 • 22

  KSH (2017) Munkaerőpiaci körzetek Magyarországon. Budapest, Központi Statisztikai Hivatal.

 • 23

  Kubeš, J. & Vokrouhlík, T. (2019) Strategies and measures for preserving rural and increasing suburban primary schools in the district of České Budějovice, Czechia. Geographia Cassoviensis, Vol. 13. No. 1. pp. 53–67. https://doi.org/10.33542/GC2019-1-05

 • 24

  Mammen, G., Stone, M. R., Buliung, R. & Faulkner, G. (2015) “Putting school travel on the map”: Facilitators and barriers to implementing school travel planning in Canada. Journal of Transport and Health, Vol. 2. No. 3. pp. 318–326. https://doi.org/10.1016/j.jth.2015.05.003

 • 25

  Marique, A-F., Dujardin, S., Teller, J. & Reiter, S. (2013) School commuting: The relationship between energy consumption and urban form. Journal of Transport Geography, Vol. 26. pp. 1–11. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2012.07.009

 • 26

  Mártonfi Gy. (2019) Tanügyirányítás és struktúraváltás a hazai szakképzésben 2010 után. Educatio, Vol. 28. No. 2. pp. 240–254.

 • 27

  Mayer, T., Geist, V., Pohl, V. S., Schwarz, J. & Koinzer, T. (2020) A parental school choice misery: Middle class parents’ dilemma in choosing a primary school in Berlin’s multi-ethnic neighborhoods. Journal of Pedagogy, Vol. 11. No. 1. pp. 35–57. https://doi.org/10.2478/jped-2020-0003

 • 28

  M. Császár, Zs. & Wusching T. Á. (2016) Oktatás és tér. Válogatás az oktatásföldrajz nemzetközi és hazai kutatásaiból. Iskolakultúra, Vol. 26. No. 4. pp. 84–95.

 • 29

  Mendöl T. (1928) Szarvas földrajza. Debrecen, Tisza István Tudományos Társaság Honismertető Bizottsága.

 • 30

  Meusburger, P. (2017) Geography of Education and Educational Systems. In: International Encyclopedia of Geography: People, the Earth, Environment and Technology, pp. 1–18.

 • 31

  OEK (2006) Oktatáspolitikai Elemzések Központja: Kistelepülések kisiskolái. Budapest, SuliNova Kht.

 • 32

  Orraca, P., Rocha, D. & Vargas, E. (2017) Cross-border school enrolment: Associated factors in the US–Mexico borderlands. The Social Science Journal, Vol. 54. No. 4. pp. 389–402. https://doi.org/10.1016/j.soscij.2017.07.008

 • 33

  Pálóczi G. (2016) A munkaerőpiaci ingázás vizsgálati lehetőségei komplex hálózatelemzéssel. Területi Statisztika, Vol. 56. No. 2. pp. 118–138. https://doi.org/10.15196/TS560202

 • 34

  Pálóczi, G., Pénzes, J., Hurbánek, P., Halás, M. & Klapka, P. (2016) Attempts to delineate functional regions in Hungary based on commuting data. Regional Statistics, Vol. 6. No. 1. pp. 23–41. https://doi.org/10.15196/RS06102

 • 35

  Pearce, J. (2000) Techniques for defining school catchment areas for comparison with census data. Computers, Environment and Urban Systems, Vol. 24. No. 4. pp. 283–303. https://doi.org/10.1016/S0198-9715(99)00045-9

 • 36

  Pénzes J., Kiss J. P., Deák A. & Apáti N. (2018) Térségi sokszínűség és stabilitás: az iskolázottság települési szintű egyenlőtlenségeinek változása Magyarországon 1990–2011 között. Területi Statisztika, Vol. 58. No. 6. pp. 567–594. https://doi.org/10.15196/TS580602

 • 37

  Pénzes J., Molnár E. & Pálóczi G. (2014) Helyi munkaerő-piaci vonzáskörzetek az ezredforduló utáni Magyarországon. Területi Statisztika, Vol. 17. (54.) No. 5. pp. 474–490.

 • 38

  Pesola, A. J., Hakala, P., Berg, P., Ramezani, S., Villanueva, K. & Rinne, T. (2022) The effects of free-fare public transportation on the total active travel in children: A cross-sectional comparison between two Finnish towns. Journal of Transport and Health, Vol. 27. https://doi.org/10.1016/j.jth.2022.101506

 • 39

  Pozder P. (1985) Eger vonzáskörzete. Studia Geographica 5. Debrecen, KLTE Földrajzi Intézet.

 • 40

  Szakképzés 4.0 (2019) A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája. ITM. p. 111. A 1168/2019-es kormányhatározattal elfogadva. https://www.nive.hu//index.php?option=com_content&view=article&id=1024 [Letöltve: 2023. 02. 28.]

 • 41

  Szilágyi Sz. (2021) Heves város komplex vonzáskörzetének változása 2010 és 2020 között. Szakdolgozat. Debrecen, DE TTK Földtudományi Intézet.

 • 42

  Tar F. (2015) Közoktatási migráció és az iskolák társadalmi összetételének kapcsolata Szabolcs-Szatmár-Beregben. Economica, Vol. 8. No. 3. pp. 312–323.

 • 43

  Teperics K. (2013) Debrecen határokon átnyúló oktatási vonzáskörzete. In: Szilágyi F. & Zakota Z. (eds) Partium: Társadalom- és térszerkezet. Nagyvárad, Dokumentum Kiadó. pp. 103–133.

 • 44

  Váradi M. M. (2013) Migrációs történetek, döntések és narratív identitás. A tanulmányi célú migrációról – másként. Tér és Társadalom, Vol. 27. No. 2. pp. 96–117. https://doi.org/10.17649/TET.27.2.2520

 • 45

  Váradi M. M. (2020) Az (im)mobilitás dinamikái vidéki terekben – szakirodalmi kitekintés empirikus kiegészítésekkel. Tér és Társadalom, Vol. 34. No. 3. pp. 114–141. https://doi.org/10.17649/TET.34.3.3285

 • 46

  Zhang, X. (2020) A Unique Type of Student Mobility: Exploring the Dynamics of Cross-border Ethnic Education Along China−Myanmar Border. International Journal of Elementary Education, Vol. 9. No. 3. pp. 60–70. https://doi.org/10.11648/j.ijeedu.20200903.12

 • 47

  Internet 1: https://www.ksh.hu/stadat_files/okt/hu/okt0001.html [Letöltve: 2022. 12. 29.]

 • 48

  Internet 2: https://www.ksh.hu/stadat_files/okt/hu/okt0004.html [Letöltve: 2022. 12. 29.]

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Anikó FEHÉRVÁRI

Kutatás közben: Roland HEGEDŰS

Szemle: Gábor TOMASZ

Editorial Board

 • Iván BAJOMI (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna BIRÓ (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó FEHÉRVÁRI (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin FORRAY R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Roland HEGEDŰS (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)
 • Ildikó HRUBOS (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán GYÖRGYI (Debreceni Egyetem)
 • Tamás KOZMA (Debreceni Egyetem)
 • Gergely KOVÁTS (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter LUKÁCS (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor NAGY (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István POLÓNYI (Debreceni Egyetem)
 • Géza SÁSKA (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna SZEMERSZKI (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián SZÉLL (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor TOMASZ (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna VEROSZTA (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2024 0 27 4
Mar 2024 0 46 17
Apr 2024 0 78 23
May 2024 0 47 9
Jun 2024 0 33 3
Jul 2024 0 50 4
Aug 2024 0 0 0