Author:
Hegedűs Roland Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pedagógiai Kar Gyógypedagógiai Intézet 3300 Eger, Klapka György út 12. Magyarország

Search for other papers by Hegedűs Roland in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Kutatásunkban a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek, illetve tanulók leíró jellegű statisztikai elemzését végezzük. Az Oktatási Hivatal 2016. évi és 2021. évi adatbázisait elemezzük a két év összevetésében is. A tanulmányban megvizsgáljuk, hogy a két év között hogyan változott az SNI-gyermekek aránya, mely területeken nőtt és hol csökkent az arányuk. Kitérünk arra, hogy mely intézménytípusban milyen arányban nevelkednek sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók. Megvizsgáljuk, hogy az SNI-gyermekek fogyatékosságtípusnak megfelelően integrálva vagy szegregálva tanulnak. Végezetül arra is kitérünk, hogy az egyes fogyatékossági típusba tartozó gyermekek aránya hogyan változott a vizsgált két év között.

 • 1

  2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

 • 2

  15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

 • 3

  2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről

 • 4

  12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

 • 5

  BNO-10 (1995) A betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozása (10. revízió). Budapest, Népjóléti Minisztérium.

 • 6

  Black A. (2019) A Picture of Special Educational Needs in England – An Overview. Frontiers in Education, Vol. 4. https://doi.org/10.3389/feduc.2019.00079

 • 7

  Csányi Y. (2000) A speciális szükségletű gyermekek és fiatalok integrált nevelése-oktatása. In: Illyés S. (ed.) Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest, ELTE-BGGYTF. pp. 379–389.

 • 8

  Csányi Y. (2001, ed.) Az együttnevelés fontosabb tényezői, feltételei. A tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott látássérült, hallássérült mozgáskorlátozott gyermekek integrált oktatása-nevelése. Budapest, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar.

 • 9

  Hegedűs R. (2015) Gyógypedagógusok: Honnan indulunk, hová tartunk? Különleges Bánásmód, Vol. 1. No. 1. pp. 25–40. https://doi.org/10.18458/KB.2015.1.25

 • 10

  Hegedűs R. (2020a) Hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése és gyógypedagógiai ellátása. In: Varga A., Andl H. & Molnár-Kovács Zs. (eds) Új kutatások a neveléstudományokban 2019. Neveléstudomány: Horizontok és Dialógusok. I. kötet. Pécs, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, PTE BTK Neveléstudományi Intézet. pp. 221–232.

 • 11

  Hegedűs R. (2020b) Kompetenciák –Hátrányok –Térségek. Avagy honnan s hogyan jutnak el a hátrányos helyzetűek a felsőoktatásba? Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó.

 • 12

  Hegedűs R. & Sebestyén K. (2022) Focus on 10th grade students with learning problems: What influences their achievements? Hungarian Educational Research Journal (HERJ), Online First. https://doi.org/10.1556/063.2022.00168

 • 13

  Híves T. (2015) Területi oktatáskutatás. Vizsgálatok az iskolázás területi folyamatairól. PhD-értekezés. Pécs, Pécsi Tudományegyetem.

 • 14

  Holt, L., Bowlby, S. & Lea, J. (2019) Disability, special educational needs, class, capitals, and segregation in schools: A population geography perspective Population. Space and Place, Vol. 25. e. 2229. https://doi.org/10.1002/psp.2229

 • 15

  Jászi É. (2013) „Gyöngyszem az ékszerdobozban” – pedagógushangok az együttnevelésről. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Nove Series: Sectio Paedagogica, pp. 69–88.

 • 16

  Kállai G. & Mile A. (2020) Sajátos nevelési igények és befogadó nevelés Európában. Educatio, Vol. 29. No. 3. pp. 363–378. https://doi.org/10.1556/2063.29.2020.3.3

 • 17

  Kiss J. P. & Németh S. (2006) Fejlettség és egyenlőtlenségek. Magyarország megyéinek és kistérségeinek esete. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézete.

 • 18

  Mesterházi Zs. & Szekeres Á. (2019, eds) A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. Budapest, ELTE BGGYK.

 • 19

  Mező K. & Mező F. (2022) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók létszámának alakulása a 2009/2010. és a 2019/2020. tanévekben. Különleges Bánásmód, Vol. 8. No. 3. pp. 19–29. https://doi.org/10.18458/KB [Letöltve: 2022. 03. 19.]

 • 20

  Pénzes J. & Demeter G. (2021) Peripheral areas and their distinctive characteristics: The case of Hungary. Moravian Geographical Reports, Vol. 29. No. 3. pp. 217–230. https://doi.org/10.2478/mgr-2021-0016

 • 21

  Réthy E. (2013) Befogadás, méltányosság, az inkluzív pedagógia rendszere. Pécs, Comenius Oktató és Kiadó.

 • 22

  Sebestyén K. (2021) Differences in Foreign Language Choice of Students from Different Social Backgrounds. Central European Journal of Educational Research, Vol. 3. No. 2. pp. 78–86. https://doi.org/10.37441/cejer/2021/3/2/9364

 • 23

  Tóth-Szerecz Á. (2015) Sajátos nevelési igényű gyermekek az iskolarendszerben, inkluzív nevelés. Iskolakultúra, Vol. 25. No. 11. pp. 115–120.

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Anikó FEHÉRVÁRI

Kutatás közben: Roland HEGEDŰS

Szemle: Gábor TOMASZ

Editorial Board

 • Iván BAJOMI (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna BIRÓ (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó FEHÉRVÁRI (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin FORRAY R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Roland HEGEDŰS (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)
 • Ildikó HRUBOS (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán GYÖRGYI (Debreceni Egyetem)
 • Tamás KOZMA (Debreceni Egyetem)
 • Gergely KOVÁTS (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter LUKÁCS (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor NAGY (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István POLÓNYI (Debreceni Egyetem)
 • Géza SÁSKA (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna SZEMERSZKI (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián SZÉLL (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor TOMASZ (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna VEROSZTA (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2024 0 114 34
Mar 2024 0 96 71
Apr 2024 0 62 63
May 2024 0 46 53
Jun 2024 0 58 35
Jul 2024 0 46 20
Aug 2024 0 0 0